O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 24 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS TEISINGUMO DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 24

2005- 12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Teisingumo departamentas (Departament Sprawiedliwości Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 – 1922-04-06)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Teisingumo departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 „Dėl Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymo“ paskyrus departamento vadovą, laikinai einantį direktoriaus pareigas.1

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio LietuvosLaikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“2 ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.3

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.4

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pagrindinės Teisingumo departamento funkcijos buvo užtikrinti teisingumo vykdymą ir administruoti kalinimo įstaigas. 5

Departamento direktorius skyrė taikos teisėjus, teismo tyrėjų pavaduotojus, apygardos teismo jaunesniuosius prokurorus ir jų pavaduotojus, teikė Vidurio Lietuvos vyriausiajam kariuomenės vadui siūlymus dėl kasacinio teismo pirmininko, prokuroro ir teisėjų, apeliacinio teismo pirmininko ir prokuroro bei apygardos teismo pirmininko skyrimo, nustatė taikos teisėjų ir teismo tyrėjų apygardų ribas. 6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Teisingumo departamento dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Į apskaitos dokumentus neaprašytos departamento bylos įrašytos 1949 m.

1951 m. apskaitos dokumentuose buvo įrašytas 1 apyrašas, 164 apskaitos vienetai. 1965 m., 1980 m., 1994 m. į apyrašą papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

1978 m. sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyta 115 apskaitos vienetų - fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1995 m. prie fondo prijungtas Kasacinių rūmų fondas Nr. 37. Šio fondo 3 bylos įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 24 yra 2 apyrašai, 292 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Bendrojo ir Kalinimo įstaigų skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdymo institucijų teisės aktai, departamento tvarkomieji dokumentai, Laikinosios Valdymo Komisijos posėdžių protokolai, dokumentai apie Lukiškių, Švenčionių, Ašmenos kalėjimų ir kitų kalinimo įstaigų, teismų veiklą, susirašinėjimo departamento veiklos, ūkio, finansų, personalo klausimais dokumentai, statistinės žinios, tarnautojų sąrašai, algalapiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal departamento struktūrinius padalinius, jų ribose – pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 24 apyraše Nr. 1 įrašyti 177 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba.Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos departamento tarnautojų, teisėjų, teismo tyrėjų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 24 apyraše Nr. 2 įrašyta 115 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Tamara Justickaja

 

1 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2, dekretas Nr. 2.

2 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.

3 DU TKR, 1921, Nr. 33(43), psl. 450.

4 DU TKR, 1922, Nr. 14(64), psl. 282.

5 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34, dekretas Nr. 25.

6 DU TKR, 1920, Nr. 3, psl. 15, dekretas Nr. 20.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:14