O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva_f385

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TEISINGUMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. 385

 

2007-12-25 Nr. SA -378

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Teisingumo ministerija (1918-11-11–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Taryba 1918-11-03 posėdžio protokolo Nr.104 nutarimu įsteigė Teisingumo ministeriją.1

Teisingumo ministerijos veiklą reglamentavo Lietuvos valstybės įstatymai.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-17 aktu Nr.759 buvo paskirtas teisingumo ministras2. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas teisingumo liaudies komisaras,3 o Teisingumo ministerija buvo pavadinta Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatu.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teisingumo ministerija buvo vykdomosios valdžios institucija, kuri kūrė teisėsaugos sistemą valstybėje, leido teisėsaugą reglamentuojančius teisės aktus, steigė, organizavo ir prižiūrėjo teisėsaugos įstaigų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Teisingumo ministerijos dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir perdavimo data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Teisingumo ministerijos dokumentai įrašyti 1949 m. Fonde Nr. 385 buvo 165 nesutvarkytos bylos. 1949-11-21 dokumentai sutvarkyti ir sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašyti 87 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1954-01-07 sudarytas fondo Nr. 385 apyrašas Nr. 2, kuriame buvo įrašyta 140 apskaitos vienetų.

1958-02-12 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 232 Teisingumo ministerijos fondo bylas, įrašytas į apyrašus Nr. 4 - Nr. 6.

1958 m. iš viso fonde Nr. 385 buvo 6 apyrašai, 524 apskaitos vienetai.

1960–1968 m., 1974–1976 m. papildomai įrašyti 36 apskaitos vienetai.

1979-10-08 patikslintas bylų skaičius fonde. Fonde buvo 6 apyrašai, 479 apskaitos vienetai.

1991 m. ir 1994 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 385 yra 6 apyrašai, 481 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fondo apyraše Nr. 1 yra įrašyti Valstybės kontrolės veiklos dokumentai, apyraše Nr. 3 yra įrašyti Namų suimtiesiems departamento 1919-1940 m. veiklos dokumentai, apyraše Nr. 6 yra įrašyti Seimo kanceliarijos finansų dokumentai

1984 m. dalis bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 2– Nr. 6 mikrofilmuota.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 385 apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti teisės įstatymų projektai, 1933 m. Teismų santvarkos įstatymas, teisingumo ministro, kalėjimų ir arešto namų viršininkų įsakymai personalo klausimais, aplinkraščiai, statistinės žinios apie teismuose nagrinėtas bylas, kalėjimų, arešto namų, kalinių ir suimtųjų laikomų kalėjimuose ir arešto namuose skaičių, mirusius kalinius, Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kalinius siunčiamus į psichiatrinę ligoninę, susirašinėjimo įstatymų pakeitimo, arešto namų steigimo, teisėtvarkos įstaigų kontrolės, įkalinimo įstaigų aprūpinimo maistu, rūbais, tarnautojams papildomų išmokų, revizijų metu rastų pažeidimų pašalinimo, personalo, finansų, ūkio ir kitais veiklos klausimais dokumentai, teisėtvarkos įstaigų, valdininkų ir tarnautojų sąrašai ir algų lapai, asmenų prašymai priimti į tarnybą, finansų dokumentai.

Juriskonsultūros skyriaus nagrinėtos baudžiamoji ir civilinės bylos.

Valstybės kontrolės atliktų Kalėjimo departamento patikrinimų, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie mirusius kalinius, varžytinių aktai, ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 385 apyraše Nr. 2 įrašyti 205 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Namų suimtiesiems departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyta Teisingumo ministerijos tvarkomieji dokumentai, kalėjimų ir arešto namų viršininkų įsakymai, Kalinių buities palengvinimo komisijos posėdžių protokolai, žinios apie kalėjimus ir arešto namus, kalinių skaičių, apie kalinių atliktus darbus, susirašinėjimo kalinių aprūpinimo maistu, rūbais, bausmės sumažinimo, mokymo ir kt. klausimais dokumentai, kalėjimų ir arešto namų pastatų planai, kalėjimų ir arešto namų patikrinimų aktai, išduotų ginklų ir tarnautojų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 385 apyraše Nr. 3 įrašyti 39 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Juriskonsultūros skyriaus veiklos, baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti baudžiamojo kodekso, Laikinojo įstatymo apie namus suimtiesiems pakeitimų ir papildymų projektai, pastabos, susirašinėjimo įstatymo pakeitimo klausimais dokumentai, baudžiamosios bylos dėl valdininkų įžeidimo, pinigų išeikvojimo ir kt., civilinės bylos dėl nuompinigių išieškojimo, neteisėto turto aprašymo, finansinių nuostolių atlyginimo, turto padalinimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir kaltinamų asmenų bei ieškovų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 385 apyraše Nr. 4 įrašyti 158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti įstatymų projektai ir jų pakeitimai, konvencija tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos dėl nusikaltėlių išdavimo ir mokesčių išieškojimo, baudžiamajam kodeksui ruošti komisijos posėdžių protokolai, pranešimai apie veikiančias slaptas lenkų organizacijas, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 385 apyraše Nr. 5 įrašytas 21 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti komandiruotų dirbti į Teisingumo ministeriją Seimo kanceliarijos tarnautojų ir laisvai samdomų darbuotojų algų lapai, finansų dokumentai.

Seimo kanceliarijos finansų dokumentai. Žemės banko 1936 m. veiklos apžvalga.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 385 apyraše Nr. 6 įrašyta 15 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. 1014, ap.1, b. 21, l. 55-57.

LCVA. F. 922, ap. 1, b. 59, l. 98.

3 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TEISINGUMO MINISTERIJOS FONDO NR. 385 APYRAŠO NR. 1 PERTVARKYMĄ

 

2021-06-08 Nr. SA-27

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Teisingumo ministerijos fondo Nr. 385 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-12-25 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-378.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 385 buvo 6 apyrašai, 481 apskaitos vienetas.

Į apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 43 bylos nuo bylos Nr. 1 iki Nr. 123. Apyrašas sudarytas rusų kalba, kelis kartus papildytas, tikslintas bylų skaičius, 78 bylos perkeltos į kitus fondus, 2 bylos nurašytos.

2021 m. apyrašas Nr. 1 buvo pertvarkytas, bylos peršifruotos, patobulintos antraštės, patikslintos datos.

Į pertvarkytą apyrašą Nr. 1 įrašytos 2 bylos – Nr. 8 ir Nr. 45 (senas fondo Nr. 385 apyrašas Nr. 1).

Bylų duomenys suvesti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 385 yra 6 apyrašai, 483 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys, fotografija.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos teismų, prokuratūrų, kitų Teisingumo ministerijai pavaldžių įstaigų tarnautojų ir darbuotojų asmens bylos, gautų ir išsiųstų raštų registracijos knyga.

Bylos apyraše susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1942 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Gražina Grudzinskienė

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-06-11 09:17