O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-121 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR TEISINGUMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-121

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Teisingumo ministerija (1940-06-17–1940-08-25)

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR teisingumo ministerija (1946-03-25–1959-08-05, 1970-09-30–1990-03-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-17 aktu paskirtas teisingumo ministras.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas teisingumo liaudies komisaras.2Teisingumo ministerija buvo pavadinta Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatu.

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr.32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas atkūrė veiklą.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR teisingumo ministeriją.4

Lietuvos TSR teisingumo ministerija buvo sąjunginė respublikinė ministerija ir buvo pavaldi TSRS teisingumo ministerijai ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

1956-05-31 TSRS teisingumo ministerija buvo panaikinta. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1956-06-16 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teisingumo ministerijos pertvarkymo“ sąjunginė respublikinė Lietuvos TSR teisingumo ministerija pertvarkyta į respublikinę Lietuvos TSR teisingumo ministeriją5 ir tapo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1959-08-05 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teisingumo ministerijos panaikinimo“ Lietuvos TSR teisingumo ministerija panaikinta.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1970-09-30 įsaku „Dėl sąjunginės respublikinės Lietuvos TSR teisingumo ministerijos įsteigimo“ įsteigta Lietuvos TSR teisingumo ministerija.7

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 įstatymu Lietuvoje pradėjo veikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas organizavo Lietuvos TSR teismus, prižiūrėjo ir kontroliavo jų veiklą, organizavo advokatūrą bei notarines įstaigas ir vadovavo jų veiklai, sistemino Lietuvos TSR įstatymus, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakus, LTSR vyriausybės nutarimus ir ruošė dokumentus jiems kodifikuoti, leido kodeksus, kitą teisinę literatūrą.

Lietuvos TSR teisingumo ministerijarūpinosi valstybinių, kooperatinių, visuomeninių įstaigų ir organizacijų bei piliečių teisių ir teisėtų interesų apsauga, nusikalstamumo mažinimu, vadovavo rajonų (miestų) liaudies teismams, sistemino ir ruošė pasiūlymus dėl įstatymų kodifikavimo, organizavo ir prižiūrėjo teisėsaugos įstaigų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1956-04-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR teisingumo ministerijos perėmė 137 Lietuvos TSR teisingumo ministerijos spec. skyriaus bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2: apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 72, apyraše Nr. 2 – 65 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-121 yra 2 apyrašai, 137 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1951 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Fondo dokumentai mikrofilmuoti.

Lietuvos TSR teisingumo ministerijos veiklos 1940–1941 m., 1944–1959 m., 1971–1990 m. bylos yra Lietuvos TSR teisingumo ministerijos fonde Nr. R-761.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo, liaudies teismų ir teismo vykdytojų darbo ketvirčių suvestinės statistinės ataskaitos, susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 72 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1951 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr.  2

 

Apyraše įrašyti susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptos raštvedybos liaudies teismuose patikrinimo aktai, pavaldžių įstaigų veiklos patikrinimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 65 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1951 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 922, ap. 1, b. 59, l. 98.

2 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

3 LCVA. F.R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

4 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

5 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 84, l. 152.

6 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 110, l. 78.

7 LCVA. F.R-758, ap. 2, b. 259, l. 18.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:11