O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1034 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO TURMANTE FONDĄ NR. 1034

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Taikos teismas Turmante (Sąd Pokoju w Turmontach) (1927-01-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Turmante (Sąd Grodzki w Turmoncie) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu apie taikos teismų dislokaciją 1927-01-01 buvo įsteigtas Taikos teismas Turmante. Teismo jurisdikcijoje buvo Breslaujos apskrities Drūkšių, Rimšės, Smalvų ir Vidžių valsčiai.[1]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką Taikos teismas Turmante nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Turmante.

Miesto teismui Turmante vadovavo miesto teisėjas, kurį skyrė teisingumo ministras. Teismo veiklą prižiūrėjo Vilniaus apygardos teismo pirmininkas, Vilniaus apeliacinio teismo pirmininkas bei teisingumo ministras.[2]

Miesto teismas Turmante veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli data, kada teismas nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto teismas Turmante sprendė civilines bylas dėl turto nuosavybės, jeigu ginčo objekto vertė neviršijo 1000 zlotų, dėl turto padalijimo, jei dalijimo objekto vertė neviršijo 50000 zlotų, kitas bylas, nepriklausomai nuo ginčo objekto vertės, bylas dėl tėvystės nustatymo, nuomos sutarčių vykdymo, pripažinimo negaliojančiais ir nutraukimo, dėl ginčytino turto apsaugos, prarasto turto grąžinimo;[3]

baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos numatyta bausmė iki 2 metų laisvės atėmimo arba bauda bei susijusias su turtu bylas, jeigu turto vertė neviršijo 1000 zlotų. Teismas taip pat atliko jam pavestus tardymo veiksmus, reikalingus baudžiamosioms byloms apygardos teisme spręsti.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Miesto teismo Turmante dokumentai kartu su kitų teismų dokumentais iki 1940 m. buvo saugomi Vilniaus apygardos teismo archyve. 1940 m. ir 1944 m. dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Tiksli Miesto teismo Turmante dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952 m. buvo sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, juose įrašytos 7099 bylos.

1967–1997 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 43 bylos.

2000 m. pertvarkant Taikos teismo Dūkšte fondo Nr. 1058 apyrašus, juose rasta Miesto teisme Turmante spręstų bylų. 2001 m. bylos buvo perkeltos į Miesto teismo Turmante fondą Nr. 1034. Į apyrašą Nr. 1 buvo papildomai įrašyta 11 bylų, į apyrašą Nr. 2 – 17 bylų. Bylos peršifruotos, sudarytos bylų šifrų pakeitimo lentelės.

Iš viso fonde Nr. 1034 yra 2 apyrašai, 7170 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Fonde yra bylų, pradėtų spręsti 1920–1926 m. Taikos teisme Dūkšte, o šį teismą likvidavus - baigtų spręsti Miesto teisme Turmante.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, padirbtų pinigų platinimo, sukčiavimo, vagystės, nelegalaus vaikų mokymo, žmogaus orumo įžeidimo, kūno sužalojimo, grasinimo nužudyti, viešosios tvarkos, prekybos, eismo, sanitarijos taisyklių pažeidimo ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal kaltinamųjų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1089 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl mirusių asmenųnepilnamečių ir psichikos ligoniųnekilnojamojo turto globos skyrimo, turto paveldėtojų paieškos, nuosavybės teisių į turtą bei paveldėjimo teisių patvirtinimo, turto padalijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, nekilnojamo turto grąžinimo, nuostolių atlyginimo, skolos, nuomos mokesčių, alimentų išieškojimo, iškeldinimo iš ūkio ir būsto ir kt.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 6081 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP) , 1926, Nr. 115-670.
[2] DU PR, 1928, Nr. 12-93.
[3] DU RP, 1930, Nr. 83-651; 1932, Nr. 112-934.
[4] DU RP, 1928, Nr. 33-313, Nr. 83-725.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO TURMANTE FONDO NR. 1034 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2019-10-14 Nr. SA-60

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Turmante fondo Nr. 1034 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-389/1. Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fonde Nr. 1034 buvo 2 apyrašai, 7170 apskaitos vienetų. Apyrašai buvo iš dalies suminiai.

2017–2019 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 1034 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius, dokumentų datos.

Tobulinant Miesto teismo Jašiūnuose fondo Nr. 44 ir Miesto teismo Vilniuje fondo Nr. 139 apyrašų bylų antraštes, buvo atrinktos 3 fondui Nr. 1034 priklausančios bylos.

Iš fondo Nr. 1034 apyrašo Nr. 2 į apyrašą Nr. 1 perkeltos 2 bylos (iš jų viena byla sujungta su byla Nr. 677) bei sudarytos 4 naujos bylos.

Bylos buvo aprašytos ir įrašytos į patobulintus apyrašus:

į Baudžiamųjų bylų apyrašą Nr. 1 įrašytos 2 bylos – Nr. 1090 ir Nr. 1091 (senas fondo Nr. 1034 apyrašas Nr. 1),

į Civilinių bylų apyrašą Nr. 2 įrašytos 6 bylos – Nr. 6069–6073 ir Nr. 6074 (senas fondo Nr. 1034 apyrašas Nr. 2).

Tobulinant bylų antraštes rastos 2 fondui nepriklausančios bylos. Nustačius rastų bylų fondinę priklausomybę, jos iškeltos į Miesto teismo Vilniuje fondo Nr. 139 apyrašą Nr. 2 (žr. Fondo Nr. 1034 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1, Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

Bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas. Baudžiamųjų bylų antraštėse nurodyta kaltinamojo pavardė, civilinių bylų antraštėse pirmąja nurodyta ieškovo pavardė.

Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 1034 yra 2 apyrašai, 7174 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų, latvių, lietuvių, rusų, vokiečių, lotynų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

Fonde yra Miesto teismo Dokšicoje 1939 m. dokumentų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus valstybės sienos perėjimo, vagysčių, kūno sužalojimo, įžeidimo, šmeižto, miško kirtimo, sanitarijos, prekybos taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimo, važiavimo traukiniu be bilieto ir kt.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 1092 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1939 m. Dokumentai lenkų, latvių, lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašytos civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, paveldėtojų sukvietimo, nuosavybės teisių į turtą pripažinimo, pažeistų teisių į turto valdymą, iškeldinimo, alimentų priteisimo, nuostolių atlyginimo, skolų ir mokesčių išieškojimo, neatsiskaitymo už atliktą darbą, gyvulių ganymo neleistinose vietose.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 6082 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, latvių, vokiečių, lotynų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Danuta Bruzgul

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:11