O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1050 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO AŠMENOJE FONDĄ NR. 1050

2005-12-     Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Ašmenos apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Oszmiańskiego) (1919-07-11 – 1920-07-23)

Ašmenos apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Oszmiańskiego) (1920-11-25 – 1923-04-30)

Taikos teismas Ašmenoje (Sąd Pokoju w Oszmianie) (1923-05-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Ašmenoje (Sąd Grodzki w Oszmianie) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Ašmenos apskritis buvo suskirstyta į 5 taikos teisėjų apygardas. I apygardą sudarė Ašmenos miestas ir Salų, Palionių, Kučionių, Smurgainių bei Krėvos valsčiai.[1]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Ašmenos apskrities I apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, nutraukė veiklą.[2]

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė taikos teisėją į Ašmeną.[3] Teisėjas atnaujino veiklą buvusioje Ašmenos apskrities I taikos teisėjo apygardos teritorijoje.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento 1921-09-24 potvarkiu Ašmenos apskritis nuo 1921-10-01 buvo padalinta į 3 taikos teisėjų apygardas. I apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo Ašmenos miestas, Salų ir Palionių valsčiai,[4] o nuo 1922-05-01 ir Kučionių valsčius.[5]

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus žemėje veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki pertvarkymo.[6]

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Ašmenos apskrities I apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 buvo pavadinta Taikos teismu Ašmenoje.[7]

Teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu nustatyta, kad nuo 1927-01-01 teismo jurisdikcijoje bus Ašmenos miestas, Kučionių ir Palionių valsčiai.[8]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką, Taikos teismas Ašmenoje nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Ašmenoje.[9]

Teismas nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, bylas dėl tėvystės nustatymo, nuomos sutarčių vykdymo, pripažinimo negaliojančiomis ir nutraukimo, dėl ginčytino turto apsaugos, prarastos nuosavybės grąžinimo, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.), už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda; atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, bylas sprendė vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Miesto teismo Ašmenoje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1978-10-20 įrašytas 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1050 yra 1 apyrašas, 1 apskaitos vienetas. Dokumentai 1938 metų. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyta civilinė byla dėl iškeldinimo iš ūkio.

Iš viso fondo Nr. 1050 apyraše Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Dokumentai 1938 metų. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 129, ap. 1, b. 2873, l. 1, 11, 14, 64, 95.
[2] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920,  Nr. 7-21.
[4] DU TKR,1921, Nr. 31-354 .
[5] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 6.
[6] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.
[7] LCVA, f. 129, ap. 1, b. 55, l. 6, 89.
[8] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1926, Nr. 115-670.
[9] DU RP, 1928, Nr. 12-93.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-26 10:37