O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1058 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAIKOS TEISMO DŪKŠTE FONDĄ NR. 1058

2007-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju III Okręgu powiatu Brasławskiego) (1919-11-20–1920-07-23)

Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju III Okręgu powiatu Brasławskiego) (1921 m.–1923-04-30)

Taikos teismas Dūkšte (Sąd Pokoju w Duksztach) (1923-05-01–1926-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Rytų žemių generalinio komisaro 1919-11-20 potvarkiu (15986/294) apie Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijos išplėtimą į Breslaujos apskritį, Breslaujos apskritis buvo suskirstyta į 4 taikos teisėjų apygardas. III apygardą su taikos teisėjo būstine Dūkšte sudarė Dūkšto, Rimšės, Smalvų ir Kalkūnų valsčiai, nuo 1920-03-31 - Dūkšto, Rimšės ir Smalvų valsčiai.[1]

Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjo veiklą prižiūrėjo Vilniaus apygardos teismo pirmininkas, Vilniaus apeliacinio teismo pirmininkas ir Rytų žemių generalinis komisaras.[2]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.[3]

Tiksli data, kada 1921 m. Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjas atnaujino veiklą, nenustatyta. Teisėjo jurisdikcijos teritorija nepasikeitė. Jo veiklą prižiūrėjo Vileikos apygardos teismo pirmininkas ir Rytų žemių apeliacinio teismo pirmininkas.[4]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1922-06-21 potvarkiu „Dėl Rytų žemių apeliacinio teismo likvidavimo ir teismų dislokacijos Vilniaus ir Liublino apeliacinių teismų apygardose“, Breslaujos apskritis nuo 1922-07-01 perduota Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijon. Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjo veiklą prižiūrėjo Vilniaus apygardos teismo pirmininkas ir Vilniaus apeliacinio teismo pirmininkas.[5]

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Dūkšte.[6]

Remiantis teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu apie taikos teismų dislokaciją, Vilniaus apygardos teismo pirmininko 1926-12-14 nutarimu Taikos teismo Dūkšte būstinė nuo 1927-01-01 perkelta į Turmantą.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Breslaujos apskrities III apygardos taikos teisėjas, vėliau - Taikos teismas Dūkšte sprendė civilines bylas dėl turto nuosavybės ir padalijimo, globos turtui paskyrimo, ginčytino turto apsaugos, prarasto turto grąžinimo, nuomos sutarčių vykdymo ir nutraukimo, alimentų, atlyginimo už darbą, nuomos mokesčių išieškojimo, iškeldinimo iš ūkio ar būsto ir kt.;

baudžiamąsias bylas dėl nelegalaus sienos perėjimo ir ginklų laikymo, chuliganizmo, sukčiavimo, žmogaus orumo įžeidimo, kūno sužalojimo, smulkių vagysčių, prekybos, eismo, sanitarijos ir veterinarijos taisyklių pažeidimo, brakonieriavimo ir kt. Teismas taip pat atliko pirminius tardymo veiksmus, reikalingus baudžiamosioms byloms apygardos teisme spręsti.

Teismo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Taikos teismo Dūkšte dokumentai kartu su kitų teismų dokumentais iki 1940 m. buvo saugomi Vilniaus apygardos teismo archyve. 1940 m. ir 1944 m. dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Tiksli Taikos teismo Dūkšte dokumentų perdavimo data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto nėra. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1952-01-28 įrašyti 232 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1 - 144 bylos ir apyrašas Nr. 2 – 88 bylos.

Tvarkant Vilniaus apygardos teismo Civilinio skyriaus dokumentus, rasta Taikos teismo Dūkšte fondui priklausančių bylų.

2000 m. Taikos teismo Dūkšte fondas buvo pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, aprašytos rastos bylos, sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, sudarytos bylų šifrų pakeitimo lentelės. Papildomai į naujus apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 įrašytos 127 bylos. Į Miesto teismo Turmante fondo Nr. 1034 apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 perkeltos 25 bylos.

Iš viso fonde Nr. 1058 yra 2 apyrašai, 334 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1927 m. Dokumentai lenkų kalba.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo ir ginklų laikymo, brakonieriavimo, vagystės, sukčiavimo, žmogaus orumo įžeidimo, kūno sužalojimo, grasinimo nužudyti, viešosios tvarkos, prekybos, eismo, sanitarijos ir veterinarijos taisyklių pažeidimo, pasišalinimo iš naktinės sargybos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 135 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1927 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į turtą bei paveldėjimo teisių patvirtinimo, mirusių asmenų, nepilnamečių ir psichikos ligonių nekilnojamo turto globos skyrimo, turto grąžinimo, nuomos sutarties vykdymo ir nutraukimo, nuostolių atlyginimo, skolos, atlyginimo už darbą, nuomos mokesčių, alimentų išieškojimo, iškeldinimo iš ūkio ar būsto ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal ieškovų pavardes abėcėlės tvarka; turto paveldėjimo teisių patvirtinimo bylos – pagal buvusių turto savininkų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 199 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau – DU ZCZW), 1919, Nr. 36-409; Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 65, 100.
[2] DU ZCZW, 1919, Nr. 4-22.
[3] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1; b. 2840, l. 41a.
[4] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 46, l. 71; b. 55, l. 29.
[5] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP) , 1922, Nr. 47-415; LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 16.
[6] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89
[7] DU RP, 1926, Nr. 115-670; LCVA. F. 129, ap. 1, b. 264, l. 74.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:09