O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1060 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO VARĖNOJE FONDĄ NR. 1060

2005-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Taikos teismas Varėnoje (Sąd Pokoju w Oranach) (1927-01-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Varėnoje (Sąd Grodzki w Oranach) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Remiantis Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu apie taikos teismų dislokaciją 1927-01-01 buvo įsteigtas Taikos teismas Varėnoje. Teismo jurisdikcijoje buvo Vilniaus-Trakų apskrities Kaniavos, Valkininkų ir Varėnos valsčiai.[1]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką nuo 1929-01-01 Taikos teismas Varėnoje pavadintas Miesto teismu Varėnoje.

Miesto teismui Varėnoje vadovavo miesto teisėjas, kurį skyrė teisingumo ministras. Teismo veiklą prižiūrėjo Vilniaus apygardos teismo pirmininkas, Vilniaus apeliacinio teismo pirmininkas ir teisingumo ministras.[2]

1938 m. Miesto teismo Varėnoje jurisdikcijoje buvo Valkininkų ir Varėnos valsčiai.[3]

Miesto teismas Varėnoje veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli data, kada teismas nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Miesto teismas Varėnoje sprendė civilines bylas dėl turto nuosavybės, jeigu ginčo objekto vertė neviršijo 1000 zlotų, dėl turto padalijimo, jei dalijimo objekto vertė neviršijo 50000 zlotų, kitas bylas, nepriklausomai nuo ginčo objekto vertės, bylas dėl tėvystės nustatymo, nuomos sutarčių vykdymo, pripažinimo negaliojančiais ir nutraukimo, dėl ginčytino turto apsaugos, prarasto turto grąžinimo;[4]

baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos numatyta bausmė iki 2 metų laisvės atėmimo arba bauda bei susijusias su turtu bylas, jeigu turto vertė neviršijo 1000 zlotų. Teismas taip pat atliko jam pavestus tardymo veiksmus reikalingus baudžiamosioms byloms apygardos teisme spręsti.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Miesto teismo Varėnoje dokumentai kartu su kitų teismų dokumentais iki 1940 m. buvo saugomi Vilniaus apygardos teismo archyve. 1940 m. ir 1944 m. dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui. Tiksli Miesto teismo Varėnoje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, juose įrašyta 121 byla.

1998 m. apyrašas Nr. 2 buvo pertvarkytas. Bylos peršifruotos, sudaryta bylų šifrų pakeitimo lentelė.

Iš viso fonde Nr.1060 yra 2 apyrašai, 124 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, kontrabandos, padirbtų pinigų platinimo, vagystės, žmogaus orumo įžeidimo, kūno sužalojimo, prekybos ir medžioklės taisyklių pažeidimo.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal kaltinamųjų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyta 115 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į nekilnojamą turtą pripažinimo, nekilnojamo turto pardavimo iš varžytinių, nuostolių atlyginimo, skolos, alimentų išieškojimo, globos nepilnamečiams paskyrimo, iškeldinimo iš ūkio.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 9 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova[1] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP) , 1926, Nr. 115-670.
[2] DU PR, 1928, Nr. 12-93.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 129, ap. 1, b. 1350, l. 28.
[4] DU RP, 1930, Nr. 83-651; 1932,  Nr. 112-934.
[5] DU RP, 1928, Nr. 33-313, Nr. 83-725.
  
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO VARĖNOJE FONDO NR. 1060 APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ

2015-09-15 Nr. SA-78

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Miesto teismo Varėnoje fondą Nr. 1060 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-390/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Iš viso fonde Nr. 1060 buvo 2 apyrašai, 124 apskaitos vienetai. Apyrašai buvo iš dalies suminiai.

2015 m. patobulintos fondo Nr. 1060 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 1060 yra 2 apyrašai, 125 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 116 (senas fondo Nr. 1060 apyrašas Nr. 1).

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 116 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė  Julija Voickun

  

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:08