O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1062 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO EIŠIŠKĖSE FONDĄ NR. 1062

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lydos apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II okręgu Powiatu Lidzkiego) (1919-07-11 – 1920-07-23)

Lydos apskrities II apygardos taikos teismas (Sąd Pokoju II okręgu Powiatu Lidzkiego) (1921 m. – 1923-04-30)

Taikos teismas Eišiškėse (Sąd Pokoju w Ejszyszkach) (1923-05-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Eišiškėse (Sąd Grodzki w Ejszyszkach) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Lydos apskritis buvo suskirstyta į 4 taikos teisėjų apygardas. II apygardą sudarė Žirmūnų, Benekainių, Aleksandrovo arba Mackiškių (Paleckiškių), Eišiškių, Kaniavos ir Rodūnės valsčiai.[1]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Lydos apskrities II apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.[2]

Nuo 1921 sausio mėn. Lydos apskritis buvo Lenkijos Respublikos Gardino apygardos teismo jurisdikcijoje.[3] Eišiškėse veikė II apygardos taikos teismas, kurio jurisdikcijoje buvo Benekainių, Aleksandrovo, Eišiškių, Kaniavos ir Rodūnės valsčiai.[4]

Nuo 1922-07-01 Lydos apskritis vėl buvo Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijoje.[5]

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Lydos apskrities II apygardos taikos teismas nuo 1923-05-01 buvo pavadintas Taikos teismu Eišiškėse.[6]

Teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu nustatytoje teismo jurisdikcijoje nuo 1927-01-01 buvo Eišiškių miestas, Benekainių, Eišiškių, Mackiškių ir Rodūnės valsčiai.[7]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką Taikos teismas Eišiškėse nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Eišiškėse.[8]

Nuo 1931 m. Miesto teismo Eišiškėse jurisdikcijoje buvo Eišiškių miestas, Benekainių, Eišiškių, Rodūnės ir Užubalio valsčiai.[9]

Teismas nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos, tėvystės nustatymo, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo ir kt., baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.) už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda, atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, bylas sprendė vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Miesto teismo Eišiškėse dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

Į apskaitos dokumentus 1952-02-01 buvo įrašytas 1 apyrašas, 388 bylos.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966 m į apyrašą papildomai įrašyta 10 apskaitos vienetų. 96 nesaugotinos bylos 1967 m. atrinktos naikinti.

Iš viso fonde Nr. 1062 yra 1 apyrašas, 398 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų ir teisme spręstų civilinių bylų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl padirbtų pinigų paleidimo į apyvartą, vagysčių, grąsinimų nužudyti, sanitarijos, verslo, prekybos taisyklių pažeidimų, žemės pasisavinimo.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal chronologiją ir kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1062 apyraše Nr. 1 įrašyta 398 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 1, 11, 15, 38, 64 a.p.
[2] LCVA, F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1, b. 2840, l. 41a.
[3] LCVA, F. 129, ap. 1, b. 50, l. 12.
[4] LCVA, F. 129, ap. 1, b. 55, l. 25, 77.
[5] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), 1922, Nr. 47-415.
[6] LCVA, F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89.
[7] DU RP, Nr. 115-670.
[8] DU RP, 1928, Nr. 12-93.
[9] DU RP, 1931, Nr. 31-221, LCVA, F.129, ap. 1, b. 674, l. 1.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO EIŠIŠKĖSE FONDO NR. 1062 APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2014-01- 31 Nr. SA-1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie miesto teismo Eišiškėse fondą Nr. 1062 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-393/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fondo Nr. 1062 Baudžiamųjų bylų apyraše Nr. 1 buvo įrašytos 399 bylos. Apyrašas buvo iš dalies suminis.

2013 m. patobulintos apyrašo Nr. 1 bylų antraštės. Tobulinimo metu bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyraše nekeistas.

Į patobulintą apyrašą papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas (senas apyrašas Nr. 1).

Iš viso fonde Nr. 1062 yra 1 apyrašas, 400 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 399 (senas fondo Nr. 1062 apyrašas Nr. 1).

Apyraše įrašytos asmenų baudžiamosios bylos dėl padirbtų pinigų išleidimo į apyvartą, vagysčių, grasinimų nužudyti, sanitarijos, verslo ir prekybos taisyklių pažeidimų, žemės pasisavinimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal chronologiją ir kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 400 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė Julija Voickun

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:52