O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 127 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE VILNIAUS APELIACINIO TEISMO FONDĄ NR. 127

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apeliacinis teismas (Sąd Apelacyjny w Wilnie) (1919-09-05–1920-07-23)

Vilniaus apeliacinis teismas (Sąd Apelacyjny w Wilnie) (1920-11-23–1939 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apeliacinis teismas įsteigtas Rytų žemių generalinio komisaro 1919-09-05 potvarkiu. Veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-15 potvarkis apie teismų santvarką. Teismo pirmininką skyrė Rytų žemių generalinis komisaras.1 Vilniaus apeliacinio teismo jurisdikcijai priklausė Vilniaus, Gardino, Lucko, Minsko apygardų teismų jurisdikcijoje buvusios teritorijos.

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Vilniaus apeliacinis teismas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.2

Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretu Nr. 26 buvo įsteigtas Vilniaus apeliacinis teismas, turėjęs pradėti darbą 1920-12-10. Apeliacinio teismo pirmininko veiklą prižiūrėjo Vidurio Lietuvos vyriausiasis kariuomenės vadas. Teismo veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-18 dekretas Nr. 20.3

Lenkijos Respublikos Ministrų Tarybos 1922-06-19 potvarkiu Vilniaus žemėje įsigaliojo Lenkijos Respublikoje veikę teisės aktai dėl teismų santvarkos, dislokacijos. Nuo 1922-07-01, likvidavus Rytų Žemių apeliacinį teismą, Vilniaus apeliacinio teismo jurisdikcijai priklausė Gardino, Naugarduko, Pinsko, Vilniaus apygardų teismų jurisdikcijoje buvusios teritorijos.4

Nuo 1928 m. Vilniaus apeliacinio teismo veiklą reglamentavo 1928-02-06 įstatymas apie bendrųjų teismų santvarką, 1928-12-24 patvirtinti apeliacinių, apygardų ir miesto teismų veiklos nuostatai. Pagal įstatymą Vilniaus apeliacinio teismo ir jo teisėjų veiklą, kaip ir visus kitus teismus, kontroliavo Lenkijos Respublikos teisingumo ministras.5

Vilniaus apeliacinis teismas veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apeliacinis teismas buvo apeliacinė instancija apygardų teismų pirmąja instancija išspręstoms byloms. Nagrinėjo skundus dėl Vilniaus ir kitų jo jurisdikcijoje buvusių apygardų teismų sprendimų baudžiamosiose ir civilinėse bylose, sprendė kitas įstatymuose numatytas bylas, prižiūrėjo apygardų teismų bei vietinių teismų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus apeliacinio teismo fondo dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Iki 1940 m. Vilniaus apeliacinio teismo dokumentai kartu su kitų teisminių įstaigų dokumentais buvo saugomi Vilniaus apygardos teismo archyve. 1940 m. ir 1944 m. dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui.

Apskaitos dokumentuose 1948-12-13 buvo įrašyta 25000 bylų, iš jų 9731 byla aprašyta, 15269 neaprašytos bylos. Tvarkant dokumentus, 1948 m. ir 1966 m. dalis bylų buvo atrinkta naikinti. Atrinktų naikinimui bylų skaičiai apskaitos dokumentuose skiriasi. Pagal 1948 m. bei 1966 m. dokumentų atrinkimo naikinti aktus buvo atrinkta 10816 nesaugotinų bylų, o pagal 1967-01-06 dokumentų sutvarkymo aktą – 12918 bylų. Paliktos saugoti bylos buvo įrašytos į sudarytus apyrašus.

Į apskaitos dokumentus 1967-01-06 buvo įrašyti fondo Nr. 127 9 apyrašai, 13519 apskaitos vienetų. 1979 m., 1980 m., 1999 m. į apyrašus papildomai įrašyti 2046 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 127 yra 9 apyrašai, 15584 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Rytų žemių generalinio komisaro, Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Teisingumo departamento direktoriaus, Lenkijos Respublikos teisingumo ministro, Vilniaus apeliacinio teismo pirmininko tvarkomieji dokumentai; teisėjų, prokurorų, ipotekos raštininkų suvažiavimų, teismo skyrių posėdžių protokolai; veiklos ataskaitos; susirašinėjimo veiklos, įstatymų, drausmės pažeidimo, teismų dislokacijos, teismų veiklos patikrinimo, personalo klausimais dokumentai; apeliacinio teismo, apygardų teismų tarnautojų, notarų, advokatų sąrašai, algalapiai; bylos dėl tarnybinių pažeidimų Vilniaus valstybinių geležinkelių direkcijoje, valstybės paslapties išdavimo ir kt., kurias tyrė ypatingo svarbumo bylų tardytojas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 1 įrašyti 2059 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Apeliacinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos apeliacinės bylos dėl apygardų teismų sprendimų baudžiamosiose bylose už komunistinę veiklą, bendradarbiavimą su tarybų valdžios įstaigomis, pasipriešinimą policijai, agitavimą Lietuvos naudai ir tarnavimą Lietuvos kariuomenėje, dalyvavimą Lietuvos partizanų veikloje, šnipinėjimą Lietuvos bei Tarybų Sąjungos naudai, straipsnių spausdinimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Sudaryta teminė bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 2 įrašyti 799 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1936 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Apeliacinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos apeliacinės bylos dėl apygardų teismų nuosprendžių baudžiamosiose bylose už pasipriešinimą valdžiai ir policijai, karinės tarnybos vengimą, dezertyrų slėpimą, tarnybinius pažeidimus, nužudymą, plėšimą, vagystę, kūno sužalojimą, dokumentų bei pinigų klastojimą ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal metus. 1999 m. į apyrašą įrašytos bylos susistemintos pagal temas, temų ribose – pagal padavusių apeliacijąasmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašas iš dalies suminis.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 3 įrašyti 1382 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Apeliacinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos apeliacinės bylos dėl apygardų teismų sprendimų civilinėse bylose dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą, paveldėjimo teisių pripažinimo, testamento patvirtinimo bei panaikinimo, nuostolių atlyginimo, skolų, alimentų išieškojimo, neteisėtų teismų tarnautojų veiksmų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal padavusių apeliaciją asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Apyrašas iš dalies suminis.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 4 įrašyti 6282 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Apeliacinių bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos apeliacinės bylos dėl apygardų teismų ipotekos skyrių sprendimų dėl nekilnojamojo turto.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal nekilnojamojo turto buvimo vietą abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 5 įrašyti 626 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Apeliacinių bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos apeliacinės bylos dėl Vilniaus apygardos teismo prekybos registro skyriaus sprendimų dėl firmų ir įmonių įrašymo arba neįrašymo į prekybos registrą, bankroto.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal padavusių apeliacijąasmenų pavardes bei firmų, įmonių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 6 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Asmens bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos teisėjų, prokurorų, tardytojų, teisininkų-stažuotojų, teismo vykdytojų, notarų, sekretorių ir kitų teisinių institucijų tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 7 įrašyta 3640 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra blunkančių dokumentų.

 

Drausmės ir kontrolės bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos teisėjų, tardytojų, teisininkų-stažuotojų, teismo vykdytojų, notarų ir kitų teisinių institucijų tarnautojų drausmės bylos; tarnybinių pažeidimų teismuose ir kitose teisinėse įstaigose, vagysčių iš teismų patalpų tyrimo kontrolės bylos.

Drausmės bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka, kontrolės bylos – pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 8 įrašyti 492 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Registracijos knygų, rodyklių, perduotų į teismo archyvą bylų sąrašų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti baudžiamųjų, civilinių, drausmės bylų registracijos knygos ir rodyklės, perduotų į teismo archyvą baudžiamųjų ir civilinių bylų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 127 apyraše Nr. 9 įrašyti 197 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė Danuta Bruzgul

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 4-22, 16-142.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 128, ap. 1, b. 7, l. 152, 154. F. 127, ap. 1, b. 2048, l. 77.

3 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 3, psl. 15, Nr. 5, psl. 35.

4 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 47-414, 47-415.

5 DU RP, 1928, Nr. 12-93, 104- 934.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:43