O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 139 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO VILNIUJE FONDĄ NR. 139

2006-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Vilniaus miesto taikos teisėjai (Sędzie Pokoju m. Wilna) (1919 m. liepos mėn. – 1920-07-23)

Vilniaus miesto taikos teisėjai (Sędzie Pokoju na m. Wilno) (1920-11-25 – 1921-09-23)

Vilniaus miesto apygardų taikos teisėjai (Sędzie Pokoju Okręgów m. Wilna) (1921-09-24 - 1922-06-30)

2. Vilniaus apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Wileńskiego) (1919 m. liepos mėn. – 1920-07-23)

Vilniaus apskrities taikos teisėjas Vilniuje (Sędzia Pokoju na Powiat Wileński w Wilnie) (1920-11-25 – 1921-09-23)

Vilniaus apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Wileńskiego) (1920-11-25 - 1922-06-30)

Taikos teismas Vilniuje (Sąd Pokoju w Wilnie) (1922-07-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Vilniuje (Sąd Grodzki w Wilnie) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919 m. liepos mėn. Vilniaus miestas ir Vilniaus apskritis suskirstyta į taikos teisėjų apygardas.

Vilniaus miestas sudarė atskirą apygardą, kurioje veikė 5 taikos teisėjai.

Vilniuje taip pat veikė Vilniaus apskrities I apygardos taikos teisėjas, kurio jurisdikcijoje buvo Maišiagalos, Mickūnų, Riešės, Rukainių ir Rudaminos valsčiai.1

Tiksli Vilniaus miesto taikos teisėjų ir Vilniaus apskrities I apygardos taikos teisėjo veiklos pradžios data nenustatyta. Taikos teisėjų veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-05-15 potvarkis apie teismų santvarką, veiklą prižiūrėjo Vilniaus apeliacinio bei apygardos teismų pirmininkai.2

Remiantis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu buvo pradėtas teismo įstaigų, veikusių Rytų žemėse, likvidavimas. Vilniuje veikę taikos teisėjai veiklą nutraukė. 3

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu Nr. 21 paskyrė 5 taikos teisėjus į Vilniaus miestą ir 2 taikos teisėjus į Vilniaus apskritį. Vieno Vilniaus apskrities taikos teisėjo buveinė buvo Vilniuje;4 kokie valsčiai buvo jo jurisdikcijoje, nenustatyta.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu Nr. 354 Vilniaus miestas suskirstytas į 6 taikos teisėjų apygardas. Vilniaus miesto VI apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje, be Vilniaus miesto dalies, buvo ir Giedraičių, Joniškio, Nemenčinės valsčiai.

Vilniaus apskritis buvo suskirstyta į 3 taikos teisėjų apygardas. I apygardos taikos teisėjo buveinė buvo Vilniuje, jo jurisdikcijoje buvo Naujoji Vilnia, Maišiagalos, Mickūnų, Paberžės ir Riešės valsčiai. 5

Teisingumo departamento direktoriaus 1922-04-04 potvarkiu Nr. 16 Vilniaus miestas suskirstytas į 8 taikos teisėjų apygardas. 6

Vidurio Lietuvoje taikos teisėjų veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-18 dekretas Nr. 20, veiklą prižiūrėjo Vilniaus apygardos bei apeliacinio teismų pirmininkai.7

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-06-22 potvarkiu Vilniaus mieste veikusios taikos I-VIII apygardų teisėjų institucijos nuo 1922-07-01 likviduotos, vietoj jų įsteigtas Taikos teismas Vilniuje, kurio jurisdikcijoje buvo Vilniaus miestas bei Giedraičių, Joniškio, Nemenčinės valsčiai, 8 o nuo 1922-10-01, likvidavus Vilniaus apskrities I apygardos taikos teisėjo instituciją, ir Naujoji Vilnia, Maišiagalos, Mickūnų, Paberžės, Riešės valsčiai. 9

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką Taikos teismas Vilniuje nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Vilniuje. Miesto teismo Vilniuje veiklą prižiūrėjo Vilniaus apygardos, apeliacinio teismų pirmininkai.10

Teismo veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkis apie bendrųjų teismų santvarką, 1928-12-24 Bendrieji apeliacinių, apygardų ir miesto teismų veiklos nuostatai, 11 kiti teisės aktai.

Miesto teismo Vilniuje jurisdikcijai 1938 m. priklausė Vilnius, Naujoji Vilnia, Maišiagalos, Mickūnų, Nemenčinės, Paberžės, Riešės valsčiai.12

Miesto teismas Vilniuje veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, tėvystės nustatymo, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų,už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda; atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, sprendė bylas vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Miesto teismo Vilniuje fondo dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perėmimo akto fondo byloje nėra.

Iki 1940 m. Miesto teismo Vilniuje dokumentai kartu su kitų teisminių įstaigų dokumentais buvo saugomi Vilniaus apygardos teismo archyve. 1940–1944 m. dokumentai perduoti Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui.

Į apskaitos dokumentus 1947–1952 m. buvo įrašyta 555820 neaprašytų saugojimo vienetų.

1947 m., 1950 m. atrinktos naikinti 499383 bylos. 1950 m. iš apskaitos išbraukta 45000 nerastų bylų.

1952 m. sausio mėn. buvo sudaryti apyrašai Nr. 1, 2, į kuriuos įrašyti 11437 apskaitos vienetai.

1952 m., 1954 m., 1956 m. buvo atrinkta naikinti 4591 byla. Šios bylos prieš atrinkimą naikinti į apskaitos dokumentus įrašytos nebuvo.

1966–2000 m. į apyrašus papildomai įrašyti 109 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 139 yra 2 apyrašai, 11546 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, kontrabandos, padirbtų pinigų platinimo, sukčiavimo, karinės tarnybos vengimo, vagystės, kūno sužalojimo, prekybos, sanitarijos, statybos taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimo ir kt., leidinių konfiskavimo bylos, bylų registracijos knygos bei jų rodyklės.

Apyrašas iš dalies suminis. Baudžiamosios bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka, bylų registracijos knygos ir rodyklės susistemintos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 139 apyraše Nr. 1 įrašyta 3970 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Veiklos, civilinių, globos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lenkijos Respublikos teisingumo ministro potvarkiai; miesto suskirstymo į teismo vykdytojų bei teismo tardytojų rajonus, teismo struktūros nustatymo, personalo dokumentai; bylų registracijos knygos bei jų rodyklės; civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į turtą, paveldėjimo teisių pripažinimo, nuostolių atlyginimo, skolų, alimentų išieškojimo ir kt., bylos dėl nepilnamečių, psichikos ligonių, dingusių be žinios, mirusių asmenų nekilnojamo turto globos skyrimo.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją ir ieškovų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 139 apyraše Nr. 2 įrašyti 7576 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Yra blunkančių dokumentų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 129, ap. 1, b. 2873, l. 11 – 17.

2 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 4-22.

3 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1. F. 127, ap. 1, b. 2048, l. 77.

4 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 7, psl. 44.

5 DU TKR, 1921, Nr. 31(41), psl. 413.

6 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 7.

7 DU TKR, 1920, Nr. 3, psl. 15.

8 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 21.

9 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 39.

10 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1928, Nr. 12-93.

11 DU RP, 1928, Nr. 104-934.

12 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 1350, l. 40.

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO VILNIUJE FONDO NR. 139 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2019-09-23 Nr. SA-55

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Vilniuje fondo Nr. 139 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-18 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-15/1. Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Fonde Nr. 139 buvo 2 apyrašai, 11496 apskaitos vienetai. Apyrašai buvo iš dalies suminiai.

2016–2019 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 139 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius, dokumentų datos.

Tobulinant Miesto teismo Jašiūnuose fondo Nr. 44 ir Miesto teismo Turmante fondo Nr. 1034 apyrašų bylų antraštes, buvo atrinktos 24 fondui Nr. 139 priklausančios bylos. Bylos buvo aprašytos ir įrašytos į patobulintus apyrašus:

į Baudžiamųjų bylų apyrašą Nr. 1 įrašytos 8 bylos – Nr. 3958–3964 ir byla Nr. 3965 (seni fondo Nr. 139 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2),

į Veiklos, civilinių ir globos bylų apyrašą Nr. 2 įrašyta 16 bylų – Nr. 7554–7569.

Tobulinant bylų antraštes rastos 33 fondui nepriklausančios bylos. Nustačius rastų bylų fondinę priklausomybę, jos iškeltos į kitus fondus (žr. Fondo Nr. 139 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1, Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

Bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas. Baudžiamųjų bylų antraštėse nurodyta kaltinamojo pavardė, civilinių bylų antraštėse pirmąja nurodyta ieškovo pavardė.

Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 139 yra 2 apyrašai, 11487 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Fonde yra Miesto teismų Vileikoje, Lentupyje, Varšuvoje, Vydžiuose bei Vilniaus apygardos teismo 1928–1939 m. dokumentų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos baudžiamosios bylos dėl karinės tarnybos vengimo, nelegalaus valstybės sienos perėjimo, ginklo laikymo be leidimo, netikrų pinigų platinimo, važiavimo traukiniu be bilieto, trukdymo naudotis turtu, turto pasisavinimo, vagysčių, įžeidimo, šmeižto, kūno sužalojimo, miško kirtimo, gyvulių ganymo svetimuose laukuose, sanitarijos, prekybos, statybos taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimo, arešto leidiniams uždėjimo ir kt., bylų registrai ir jų rodyklės.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 3908 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Veiklos, civilinių ir globos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti Lenkijos Respublikos teisingumo ministro potvarkiai, miesto suskirstymo į teismo vykdytojų bei teismo tardytojų rajonus, teismo struktūros nustatymo, personalo dokumentai;

civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, paveldėtojų sukvietimo, nuosavybės teisių į turtą pripažinimo, nuostolių atlyginimo, alimentų priteisimo, skolų ir mokesčių išieškojimo, iškeldinimo, neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo, neatsiskaitymo už atliktą darbą ir kt., bylų registrai ir jų rodyklės.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 7579 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. dokumentų. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:36