O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1422 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VYRIAUSIOJO TRIBUNOLO IR VYRIAUSIOJO TRIBUNOLO VALSTYBĖS GYNĖJO FONDĄ NR. 1422

2007-11-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vyriausiasis Tribunolas (1918-12-10–1940-10-01)

2. Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas (1921-02-01–1933-09-14)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vyriausiasis Tribunolas. 1918-12-10 paskirtas Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas. Vyriausiasis Tribunolas veiklą pradėjo 1919 m. birželio mėn. [1]

Vyriausiojo Tribunolo veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas[2], Lietuvos Valstybės Konstitucijos, 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas[3], 1940-07-01 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas[4]ir kt. teisės aktai.

Vyriausiojo Tribunolo jurisdikcijoje buvo visa valstybė,[5] nuo 1924-03-01 ir Klaipėdos kraštas.[6] Vyriausiojo Tribunolo veiklą prižiūrėjo teisingumo ministras.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-26 nutarimu Nr. 162 nuo 1940-10-01 Vyriausiasis Tribunolas buvo panaikintas, o nagrinėtos bylos perduotos Lietuvos TSR Aukščiausiajam teismui.[7]

2. Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas paskirtas 1921-02-01.[8]

Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjo veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas.

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu, Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas nuo 1933-09-15 pavadintas Vyriausiojo Tribunolo valstybės prokuroru.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Vyriausiasis tribunolas prižiūrėjo apylinkių ir apygardų teismų, nuo 1924 m. Klaipėdos krašto teismų, o nuo 1933 m. ir Apeliacinių Rūmų veiklą, aiškino teisingumo ministro ir Vyriausiojo Tribunolo pirmininko pateiktus teisės klausimus, kurie teismuose buvo sprendžiami nevienodai.

Vyriausiasis Tribunolas buvo kasacinis teismas apylinkių, apygardų, kariuomenės teismų, Apeliacinių Rūmų civilinių ir baudžiamųjų bylų apeliacinėms byloms.

Vyriausiasis Tribunolas buvo teismas byloms, nurodytoms Lietuvos Valstybės Konstitucijos 64 ir 65 str., byloms, kurias jam pavedė kiti įstatymai, taip pat sprendė teismų bylų priklausomybės ginčus, bylų atnaujinimo ir kitus klausimus.

Vyriausiasis Tribunolas buvo pirmoji ir galutinė instancija teisėjų drausmės byloms ir apeliacinė instancija Advokatų tarybos nutarimams advokatų drausmės bylose.[9]

2. Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas prižiūrėjo įstatymų taikymą ir gynė valstybės, visuomenės ir asmens teises bei interesus, dalyvavo kasacinės instancijos civilinių bylų teismų posėdžiuose, apygardų teismų posėdžiuose. Baudžiamosiose bylose Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas palaikė valstybinį kaltinimą iki bylos išsprendimo.

Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas vadovavo apygardų teismų bei Klaipėdos krašto teismų valstybės gynėjams, prižiūrėjo ir kontroliavo jų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose įrašyti Vyriausiojo Tribunolo fondo Nr. 1422 neaprašyti dokumentai. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1954-11-26 dokumentai sutvarkyti ir sudarytas fondo Nr. 1422 apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 38 apskaitos vienetai.

1965 m., 1974–1975 m. papildomai įrašyta 14 apskaitos vienetų.

2001 m. buvo nustatyta, kad fonde yra Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjo veiklos dokumentų. Vyriausiojo Tribunolo fondas Nr. 1422 pavadintas „Vyriausiasis Tribunolas ir Vyriausiojo Tribunolo valstybės gynėjas“. Iš Vyriausiojo Tribunolo prokuroro fondo Nr. R-475 perkelti 2 ir iš Kauno apygardos teismo valstybės gynėjo fondo Nr.728 - 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1422 yra 1 apyrašas, 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti

Vyriausiojo tribunolo tvarkomieji dokumentai, visuotinių susirinkimų nutarimų nuorašai, baudžiamųjų ir civilinių kasacijos bylų sprendimų rinkiniai, susirašinėjimo civilinės teisės įstatymo straipsnių pakeitimo, teisės klausimų išaiškinimo, sunkiųjų darbų kalėjimų kalinių bausmės laiko sutrumpinimo klausimais dokumentai, tarnautojų asmens bylos.

Vyriausiojo tribunolo valstybės gynėjo susirašinėjimo nusikaltimų tyrimo, bausmių suimtiesiems skyrimo, kalinimo laiko sutrumpinimo ir kt. klausimais dokumentai, žinios apie Marijampolės apygardos teismo valstybės gynėjo siunčiamus tardymo dokumentus, asmenų skundai dėl neteisingo teismo nutarimo dalinant palikimą, apkaltinimo vagyste, žemės padalinimo ir kt.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos - pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1422 apyraše Nr. 1 yra 54 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos teismas, 1930, psl. 19.
[2] Laikinosios Vyriausybės Žinios (toliu - LVŽ), 1919, Nr. 2/3 - 26.
[3] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ)., 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 66.
[5] LVŽ. 1919 m., Nr. 2/3-26.
[6] V.Ž. 1924 m., Nr.160 - 1140.
[7] LCVA. F. R - 754, ap. 1, b. 1, l. 144.
[8] Lietuvos teismas, 1930, psl. 169.
[9] Teisininkų kalendorius. 1939 m., psl. 249 - 252.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:57