O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-160 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BUTRIMONIŲ LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R-160

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Butrimonių liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Alytaus apylinkės teismas, kurio jurisdikciją sudarė Alytaus miestas (Vilniaus ir Suvalkų pusės) ir Alytaus, Jiezno, Butrimonių, Birštono, Merkinės, Daugų, Alovės, Miroslavo, Simno bei Stakliškių valsčiai,2 buvo pertvarkytas į atskirus liaudies teismus. Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Alytaus, Seirijų, Butrimonių, Jiezno, Merkinės ir Varėnos liaudies teismai.3

Butrimonių liaudies teismo jurisdikcijai buvo priskirti Butrimonių ir Alovės valsčiai.4

Tikslios datos, kada 1940 m. Butrimonių liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Alytaus rajoninis archyvas 1961 m. perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 85 Butrimonių liaudies teismo civilines bylas.

Bylos sutvarkytos ir 1965-03-04 sudarytas apyrašas Nr.1, kuriame buvo įrašyti 75 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinimui 10 saugojimo vienetų.

Archyve rastos 32 fondui priklausančios bylos buvo sutvarkytos ir 1965-07-31 į apyrašo Nr.1 tęsinį buvo įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr.R-160 yra 1 apyrašas, 107 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų ir teisme spręstų baudžiamųjų bylų.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Butrimonių liaudies teisme spręstos civilinės bylos dėl turto padalinimo, žemės valdymo, atlyginimo už darbą, išlaikymo, skolų, alimentų išieškojimo, prievolių neatlikimo ir kt., Butrimonių teismo 1941 m. gegužės mėn. finansinė apyskaita ir algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, o temų ribose - pagal ieškovų pavardes ir įstaigų pavadinimus, abėcėlės tvarka.

Iš viso į fondo Nr.R-160 apyrašą Nr.1 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

2 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 17.

3 LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 80

4 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 80

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:33