O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1715 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŽELVOS APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1715

2005-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Želvos apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940-06-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[1] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje Taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[2]

1933-10-10 Apylinkių teismams steigti įstatyme nurodyta, kad steigiamas Želvos apylinkės teismas.[3]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymuose nurodyta Želvos apylinkės teismą įsteigti iki 1933-12-01, kad Želvos apylinkės teismo būstinė - Želvos miestelis, o Želvos apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Želvos, Balninkų, Šešuolių ir Giedraičių valsčiai.[4]

Teisingumo ministro 1937-12-24 įsakymu Nr.419 nurodyta, kad Želvos apylinkės teismo jurisdikciją nuo 1938-01-01 sudarys Želvos, Balninkų, Šešuolių, Giedraičių ir Žemaitkiemio valsčiai.[5]

Remiantis 1940-05-21 įstatymu apie Želvos apylinkės teismo panaikinimą, teismas nuo 1940-06-01 buvo panaikintas.[6] 1940-07-13 Želvos apylinkės teismo bylos buvo perduotos Širvintų apylinkės teismui.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[8] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Teisingumo ministras 1935-01-08 įsakymu Nr. 6 Želvos apylinkės teisėjui pavedė atlikti notarams skirtą darbą.[9]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1501 Želvos apylinkės teismo bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1-4.

Iš viso fonde Nr. 1715 yra 4 apyrašai, 1502 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondo apyrašo Nr. 1 byloje Nr. 649 yra Ukmergės apylinkės teismo 1942 m. dokumentų.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Želvos apylinkės teisme spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, testamento patvirtinimo, alimentų, skolų, mokesčių išieškojimo, nuostolių atlyginimo, išlaikymo, globėjo paskyrimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją (pagal bylos baigimo datą).

Iš viso fondo Nr. 1715 apyraše Nr. 1 įrašyta 720 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1928-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Želvos apylinkės teisme spręstos apsaugos bylos dėl testamento patvirtinimo, nekilnojamojo turto pardavimo, varžytinių sustabdymo, nuostolių atlyginimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją (pagal bylos baigimo datą).

Iš viso fondo Nr. 1715 apyraše Nr. 2 įrašyti 467 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Želvos apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kontrabandos gabenimo, neteisėto turto pasisavinimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1715 apyraše Nr. 3 įrašyta 220 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyta Teisingumo ministerijos tvarkomieji dokumentai teismo veiklos klausimais, susirašinėjimo su Teisingumo ministerija, Kauno apygardos teismu organizaciniais ir finansiniais klausimais dokumentai, civilinio ir baudžiamojo skyrių teisiamųjų posėdžių dienoraščiai, statistinės žinios apie bylų eigą ir suimtuosius, civilinių, baudžiamųjų, kriminalinių bylų registracijos knygos, žinios apie teismo depozitų sąskaitą, asmenų prašymai išduoti pažymėjimus apie teisminių bylų iškėlimą ir išduoti pažymėjimai, skelbimai apie varžytines, išlaidų ir pajamų apyskaitos ir kiti finansiniai dokumentai, teismo inventoriaus sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 1715 apyraše Nr. 4 įrašyti 95 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[2] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[3] VŽ, 1933 m., Nr. 427 - 2942.
[4] VŽ, 1933 m., Nr. 431 - 2996, 2997, 2998.
[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 912, ap.1, b. 15, l. 36.
[6] VŽ, 1940 m., Nr. 707 - 5475.
[7] LCVA, F. 478, ap. 2, b. 361.
[8] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[9] LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 12, l. 5.
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:29