O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 41 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO LENTVARYJE FONDĄ NR. 41

2005-12-29  Nr. SA-391/1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Trakų apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Trockiego) (1919-08-04 – 1920-07-23)

Trakų apskrities taikos teisėjas Lentvaryje (Sędzia Pokoju na Powiat Trocki w Landwarowie) (1920-11-25 – 1921-09-30)

Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Trockiego) (1921-10-01 – 1922 m.)

Vilniaus-Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Trockiego ) (1922 m. – 1923-04-30)

Taikos teismas Lentvaryje (Sąd Pokoju w Landwarowie) (1923-05-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Lentvaryje (Sąd Grodzki w Landwarowie) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjis)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Trakų apskritis buvo suskirstyta į 2 taikos teisėjų apygardas. II apygardos taikos teisėjas (buveinė Lentvaryje) pradėjo veiklą 1919-08-04. Jo jurisdikcijoje buvo Valkininkų, Varėnos, Onuškio valsčiai, mažesnė dalis Butrimonių, mažesnė dalis Aleksandravo arba Alovės, didesnė dalis Nedzingės ir didesnė dalis (tačiau be Merkinės) Merkinės valsčių.1

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Trakų apskrities II apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.2

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė Trakų apskrities taikos teisėją Lentvaryje.3

Remiantis Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu, nuo 1921-10-01 visa Trakų apskritis sudarė I taikos teisėjo apygardą. Teisėjo jurisdikcijoje buvo Trakų miestas, Trakų, Semeliškių, Vievio, Lentvario, Rūdiškių, Valkininkų valsčiai, nuo 1921-10-25 - ir Varėnos valsčius.4

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus krašte veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki pertvarkymo.5

Nuo 1922 m., pasikeitus apskrities pavadinimui, Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjas vadinosi Vilniaus-Trakų apskrities I apygardos taikos teisėju. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Vilniaus-Trakų apskrities I apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 vadinosi Taikos teismu Lentvaryje. Teismo jurisdikcijoje buvo Trakų miestas, Trakų, Lentvario, Rūdiškių ir Valkininkų valsčiai.6

Teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu nustatytoje teismo jurisdikcijoje nuo 1927-01-01 buvo Trakų miestas bei Lentvario, Rūdiškių ir Trakų valsčiai.7

Vidaus reikalų ministro 1927-02-21 potvarkiu likvidavus Lentvario valsčių, teismo jurisdikcijoje liko Trakų ir Lentvario miestai bei Rūdiškių ir Trakų valsčiai.8

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką, Taikos teismas Lentvaryje nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Lentvaryje.9

Teismas nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos, tėvystės nustatymo, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.), už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda; atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, bylas sprendė vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. DOKUMENTŲSUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Miesto teismo Lentvaryje dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1948–1950 m. atrinkti naikinti 38508 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1951-12-17 buvo įrašyti 2 apyrašai, 2015 apskaitos vienetų.

1994 m., 1997 m., 2000 m. papildomai įrašyta 80 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 41 yra 2 apyrašai, 2095 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Fondas nepilnas, nėra teismo veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo ir kontrabandos, netikrų pinigų platinimo, dokumentų klastojimo, karinės tarnybos vengimo, nelegalaus ginklų laikymo, viešosios tvarkos pažeidimų, vagysčių, muštynių, prekybos, sanitarijos, statybos bei geležinkelio taisyklių pažeidimo.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją ir kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 41 apyraše Nr. 1 įrašyti 1803 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl teisių į kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą pripažinimo, nepilnamečių, mirusiųjų turto globos paskyrimo, alimentų, skolų išieškojimo, iškeldinimo iš butų.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 41 apyraše Nr. 2 įrašyti 292 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. 1, b. 2873, l. 11, 15, 89, 96, ap. 6, b. 476, l. 8
2 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1, b. 2840, l. 41a.
3 Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 7-21.
4 DU TKR, 1921, Nr. 31-354, LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 1, 2.
5 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.
6 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 77, 78, 89
7 DU RP, 1926, Nr. 115-670.
8 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 264, l. 202, 209.
9 DU RP, 1928, Nr. 12-93.   
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO LENTVARYJE FONDO NR. 41 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1–NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2015-09-21 Nr. SA-84

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Lentvaryje fondą Nr. 41 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-391/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 41 buvo 2 apyrašai, 2095 apskaitos vienetai. Apyrašai buvo suminiai.

2015 m. patobulintos fondo Nr. 41 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes patikslintas bylų skaičius, nerastų bylų antraštės paliktos tokios, kokios buvo nurodytos sename apyraše.

Į patobulintus apyrašus papildomai įrašytos 3 bylos: 2 bylos, kurios nebuvo įrašytos senuose apyrašuose, ir 1 sudaryta byla (fondo Nr. 41 seni apyrašai Nr. 1, Nr. 2).

Apyraše Nr. 1 rastos 3 fondui nepriklausančios bylos (Nr. 1540, 1541, 1542) buvo perkeltos į Miesto teismo Vilniuje fondą Nr. 139 (žr. Fondo Nr. 41 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1–Nr. 2 bylų antraščių tobulinimo) aktą).

Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 41 yra 2 apyrašai, 2089 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai - Nr. 152a, Nr. 1726 (seni fondo Nr. 41 apyrašai Nr. 1, Nr. 2).

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1796 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas - Nr. 144a.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 293 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė Julija Voickun

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO LENTVARYJE (SĄD GRODZKI W LANDWAROWIE) FONDO NR. 41 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2019-07-24 Nr. SA-47

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Lentvaryje (Sąd Grodzki w Landwarowie) fondo Nr. 41 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-391/1.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

20152019 m. tvarkant Miesto teismo Jašiūnuose (Sąd Grodzki w Jaszunach) fondą Nr. 44 ir Miesto teismo Vilniuje (Sąd Grodzki w Wilnie) fondą Nr. 139 buvo atrinktos 27 bylos, priklausančios Miesto teismo Lentvaryje (Sąd Grodzki w Landwarowie) fondui Nr. 41.

2019 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudaryti 27 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į fondo Nr. 41 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 tęsinius:

į Baudžiamųjų bylų apyrašą Nr. 1 įrašyta 14 apskaitos vienetų – Nr. 1727–1740;

į Civilinių bylų apyrašą Nr. 2 įrašyta 13 apskaitos vienetų – Nr. 293–305.

Iš viso fonde Nr. 41 yra 2 apyrašai, 2116 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos baudžiamosios bylos dėl svetimo miško kirtimo, vagystės, viešosios tvarkos pažeidimo, prekybos taisyklių pažeidimo, baudžiamųjų bylų registras.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 14 (keturiolika) apskaitos vienetų nuo Nr. 1727 iki Nr. 1740. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1939 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 1810 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos civilinės bylos dėl palikimo, nuosavybės teisių į žemę, kilnojamąjį turtą pripažinimo, skolos išieškojimo, neatsiskaitymo už atliktą darbą.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 13 (trylika) apskaitos vienetų nuo Nr. 293 iki Nr. 305. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1939 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 306 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, periodikos iškarpos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:49