O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 44 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO JAŠIŪNUOSE FONDĄ NR. 44

2005-12-  Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apskrities V apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju V Okręgu Powiatu Wileńskiego) (1919-10-30 – 1920-07-23)

Vilniaus apskrities taikos teisėjas Jašiūnuose (Sędzia Pokoju na Powiat Wileński w Jaszunach) (1920-11-25 –1921-09-30)

Vilniaus apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Wileńskiego) (1921-10-01 – 1922 m.)

Vilniaus-Trakų apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Wileńsko-Trockiego) (1922 m. – 1923-04-30)

Taikos teismas Jašiūnuose (Sąd Pokoju w Jaszunach) (1923-05-01 – 1928-10-31)

Miesto teismas Jašiūnuose (Sąd Grodzki w Jaszunach) (1929-01-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Vilniaus apskritis buvo suskirstyta į 5 taikos teisėjų apygardas. V apygardą sudarė Rudaminos, Šalčininkų ir Ilijos (nuo 1920-03-01 - Turgelių) valsčiai. Vilniaus apskrities V apygardos taikos teisėjas (būstinė Jašiūnuose) pradėjo veiklą 1919-10-30.1

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.2

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė Vilniaus apskrities taikos teisėją Jašiūnuose.3

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento 1921-09-24 potvarkiu Vilniaus apskrities teritorija nuo 1921-10-01 padalinta į 3 taikos teisėjų apygardas. Vilniaus apskrities taikos teisėjas Jašiūnuose pavadintas Vilniaus apskrities II apygardos taikos teisėju. Jo jurisdikcijoje buvo Šalčininkų, Rudaminos, Rukainių ir Turgelių valsčiai.4

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus žemėje veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki pertvarkymo.5

1922 m., pasikeitus apskrities pavadinimui, Vilniaus apskrities II apygardos taikos teisėjas pavadintas Vilniaus-Trakų apskrities II apygardos taikos teisėju. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Vadovaujantis teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimo suvienodinimo, Vilniaus-Trakų apskrities II apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Jašiūnuose.6

Remiantis teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu, nuo 1927-01-01 teismo jurisdikcijoje buvo Rukainių (iki 1927-02-27), Rudaminos, Šalčininkų, Turgelių valsčiai.7

Taikos teismas Jašiūnuose, vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką, nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Jašiūnuose.8

Teismas nutraukė veiklą 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, tėvystės nustatymo, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.) už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda; atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, sprendė bylas vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Miesto teismo Jašiūnuose dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1948 m., 1950 m., 1954 m. buvo atrinkti naikinti 27957 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1952-06-28 buvo įrašyti 2 apyrašai, 3166 apskaitos vienetų.

1978 m., 1994 m., 1997 m. į apyrašus papildomai įrašyta 90 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 44 yra 2 apyrašai, 3256 apskaitos vienetai. Apyrašai dalinai suminiai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, karinės tarnybos vengimo, padirbtų pinigų platinimo, nelegalaus ginklų laikymo, vagysčių, muštynių ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją ir kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 44 apyraše Nr. 1 įrašyti 1253 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą patvirtinimo, nuomos mokesčių, alimentų išieškojimo, globos paskyrimo nepilnamečių, išvykusiųjų iš šalies, mirusiųjų turtui, iškeldinimo iš nuomojamų patalpų ir kt.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 44 apyraše Nr. 2 įrašyti 2003 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra sklypų planų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 81, 83, 95, ap. 6, b. 934, l. 32, 37. DU ZCZW, 1920, Nr. 16-349.

2 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1.

3 Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 7-21.

4 DU TKR, Nr. 31-354.

5 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.

6 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89

7 DU RP, 1926, Nr.115-670; LCVA. F. 129, ap. 1, b. 264, l. 202, 209.

8 DU RP, 1928, Nr. 12-93.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO JAŠIŪNUOSE FONDO NR. 44 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1–NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2015-12-31 Nr. SA-105

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Jašiūnuose fondą Nr. 44 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-381/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 44 buvo 2 apyrašai, 3256 apskaitos vienetai. Apyrašai buvo suminiai.

2015 m. patobulintos fondo Nr. 44 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes patikslintas bylų skaičius, nerastų bylų antraštės paliktos tokios, kokios buvo nurodytos senuose apyrašuose.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytos bylos Nr. 731a ir Nr. 1245 (senas fondo Nr. 44 apyrašas Nr. 1), bylos Nr. 233, 234, 779 perkeltos į apyrašą Nr. 2.

Į patobulintą apyrašą Nr. 2 įrašytos iš apyrašo Nr. 1 perkeltos 3 bylos (bylų Nr. 1981, 1982, 1983) bei bylos Nr. 465a ir Nr. 1984 (senas fondo Nr. 44 apyrašas Nr. 2).

Fondo pertvarkymo metu 14 fondui nepriklausančių bylų buvo perkeltos į kitus fondus:

apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 170, 253, 281 perkeltos į Miesto teismo Lentvaryje fondą Nr. 41, bylos Nr. 121, 597, 776 – į Miesto teismo Vilniuje fondą Nr. 139,

apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 198, 199, 200, 201, 976 perkeltos į Miesto teismo Lentvaryje fondą Nr. 41, bylos Nr. 593, 1465 – į Miesto teismo Vilniuje fondą Nr. 139, byla Nr. 935 – į Miesto teismo Turmante fondą Nr. 1034.

Apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 212, 229 sujungtos su byla Nr. 181, byla Nr. 220 sujungta su byla Nr. 219, byla Nr. 226 su byla Nr. 216 (žr. Fondo Nr. 44 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraščių tobulinimo) aktą).

Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Į Baudžiamųjų bylų apyrašą Nr. 1 įrašytos Miesto teismo Jašiūnuose 1921–1939 m. spręstos bylos. Yra 1914–1916 m. dokumentų.

Į Civilinių bylų apyrašą Nr. 2 įrašytos Miesto teismo Jašiūnuose 1920–1939 m. spręstos bylos. Yra 1903–1915, 1940 m. dokumentų.

Iš viso fonde Nr. 44 yra 2 apyrašai, 3218 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1903–1916, 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, periodikos iškarpos, fotografija.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, karinės tarnybos vengimo, netikrų pinigų platinimo, medžioklės ir žvejybos bei ginklo laikymo be leidimo, vagysčių, įžeidimo, kūno sužalojimo, miško kirtimo, turto pasisavinimo, prekybos alkoholiu, nekokybišku maistu, tabako laikymo ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1242 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1914–1916, 1921–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, periodikos iškarpos, fotografija.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, nuosavybės teisių į žemę ir pastatus pripažinimo, iškeldinimo, skolų ir mokesčių išieškojimo, žalos atlyginimo, alimentų, tėvų išlaikymo, kraičio grąžinimo ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1976 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1903–1915, 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė Julija Voickun

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO JAŠIŪNUOSE (SĄD GRODZKI W JASZUNACH) FONDO NR. 44 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2019-07-24 Nr. SA-49

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Jašiūnuose (Sąd Grodzki w Jaszunach) fondo Nr. 44 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-381/1.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2019 m. tvarkant Miesto teismo Vilniuje (Sąd Grodzki w Wilnie) fondą Nr. 139 buvo atrinktos 6 bylos bei pavieniai dokumentai, priklausantys Miesto teismo Jašiūnuose (Sąd Grodzki w Jaszunach) fondui Nr. 44.

2019 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudaryta 10 (dešimt) apskaitos vienetų, kurie įrašyti į fondo Nr. 44 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 tęsinius:

į Baudžiamųjų bylų apyrašą Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai – Nr. 1246–1251;

į Civilinių bylų apyrašą Nr. 2 įrašyti 4 apskaitos vienetai – Nr. 1985–1988.

Iš viso fonde Nr. 44 yra 2 apyrašai, 3228 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1903–1916, 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, periodikos iškarpos, fotografija.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos baudžiamosios bylos dėl svetimo miško kirtimo, važiavimo traukiniu be bilieto ir kt.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 6 (šeši) apskaitos vienetai nuo Nr. 1246 iki Nr. 1251. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1938 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 1248 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1914–1916, 1921–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, periodikos iškarpos, fotografija.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos civilinės bylos dėl palikimo, nuosavybės teisių į žemę pripažinimo, neatsiskaitymo už atliktą darbą.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 (keturi) apskaitos vienetai nuo Nr. 1985 iki Nr. 1989. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1937 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyta 1980 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1903–1915, 1920–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Danuta Bruzgul

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:46