O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 478 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. 478

2007-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno apygardos teismas (1918-12-15–1940-11-29)

Kauno apygardos teismas (1940-11-30–1941-07-01)

Kauno apygardos teismas (1940-07-02–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikosteisingumo ministro 1918-12-15 įsakymu Nr. 22 įsteigtas Kauno apygardos teismas.1

Kauno apygardos teismo jurisdikcijoje 1919–1922 m. buvo 41 taikos teisėjo nuovada.

1925 m. teismo jurisdikcijoje buvo Alytaus I, Aleksoto, Grinkiškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno I – V, Kelmės, Kėdainių, Merkinės, Raseinių, Širvintų, Trakų, Ukmergės I ir II, Vilkijos taikos teisėjų nuovados.2

1939 m. Kauno apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Alytaus, Grinkiškio, Jurbarko, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Širvintų, Trakų, Ukmergės, Vilkijos, Želvos apylinkių teismai.3

Kauno apygardos teismo veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas4, 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas5, 1940-07-01 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas ir kt. teisės aktai.

Kauno apygardos teismo veiklą prižiūrėjo Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas,6 nuo 1933-09-15 - Apeliacinių rūmų ir Vyriausiojo Tribunolo pirmininkai.7

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ Kauno apygardos teismas pertvarkytas ir savo veikloje vadovavosi TSRS, sąjunginių ir autonominių respublikų teismų santvarkos įstatymu.8

Teismo jurisdikcijoje buvo Kauno apskritis (Kauno I – VIII liaudies teismai, Aukštosios Panemunės, Babtų, Garliavos, Jonavos, Rumšiškių, Vilkijos liaudies teismai), Alytaus apskritis (Alytaus, Butrimonių, Jiezno, Merkinės, Seirijų, Varėnos liaudies teismai), Raseinių apskritis (Raseinių, Šiluvos, Girkalnio, Jurbarko, Kelmės, Kražių liaudies teismai), Kėdainių apskritis (Kėdainių I ir II liaudies teismai, Grinkiškio, Krakių liaudies teismai), Ukmergės apskritis (Ukmergės, Gelvonų, Kovarsko, Siesikų, Širvintų, Želvos liaudies teismai).9

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Kauno apygardos teismas atkūrė veiklą pagal 1933 m. Teismų santvarkos įstatymą ir kitus teisės aktus.

1941-1944 m. teismas savo veikloje galėjo vadovautis tik tais Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.10

1942–1944 m. Kauno apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Alytaus, Grinkiškio, Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Raseinių, Širvintų, Ukmergės, Vilkijos apylinkių teismai.11

1944 m. liepos mėn. Kauno apygardos teismas nutraukė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apygardos teismas buvo pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nebuvo pavestos kitiems tvarkomiesiems teismams, apeliacinė instancija apylinkių teismų byloms, teismas toms byloms, kurias jam pavesdavo kiti įstatymai.12

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Kauno apygardos teismo dokumentai įrašyti 1949 m.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve Kauno apygardos teismo dokumentai įrašyti 1959 m. Dokumentų perdavimo akto nėra. Fonde Nr.478 Buvo 1 apyrašas 1 apskaitos vienetas. 1961 m., 1965 m. ir 1966 m. papildomai įrašytas 21 apskaitos vienetas.

1967-12-13 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 16843 Kauno apygardos teismo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 – Nr. 11. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo fondo Nr. 478 apyrašas Nr. 1 buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 12.

1967 m. fonde buvo 12 apyrašų, 16989 apskaitos vienetai.

1968 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1973-10-09 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 111 nesutvarkytų Kauno apygardos teismo bylų. Dokumentai buvo sutvarkyti ir papildomai įrašyti į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 8 ir Nr. 11.

1991 m. fonde buvo 12 apyrašų, 16986 apskaitos vienetai.

1994 m. pertvarkytas apyrašas Nr. 1: patikslintos bylų antraštės, 14 nerastų bylų išbraukta iš apskaitos dokumentų, sudarytos 4 naujos bylos. Iš viso į apyrašą Nr.1 buvo įrašyti 477 apskaitos vienetai. Apyraše Nr.1 įrašytų bylų dokumentai restauruoti 1991 m.

Iš viso fonde Nr. 478 yra 12 apyrašų, 16977 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, jidiš, italų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Fondo dokumentai labai blogos būklės: apyrašuose Nr. 2 – Nr. 12 įrašyti dokumentai pakenkti pelėsio, išblukęs tekstas, sulipę lapai, popierius trupa. Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymai kadrų klausimais, ipotekos knygų vedėjų, teismo antstolių egzaminų dokumentai, tarnautojų asmens bylos, piliečių prašymai priimti į darbą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: kadrų įsakymai - pagal chronologiją, tarnautojų asmens bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 1 įrašyti 477 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, apygardos teismo pirmininko 1942 m. įsakymų nuorašai, teismo posėdžių dienynai, taikos, apylinkių teisėjų, notarų, advokatų, teismo antstolių statistinės žinios apie veiklą bei bylų nagrinėjimo eigą, prisiekusiųjų advokatų žinios apie dalyvavimą teismo posėdžiuose, susirašinėjimo teismo darbo organizavimo, taikos teisėjų, tardytojų, teismo antstolių, notarų veiklos patikrinimo, valstybės gynėjų kaltinamiesiems paskyrimo, kadrų, finansų klausimais dokumentai, baudžiamojo skyriaus teismų posėdžiuose nagrinėtų bylų sąrašai, privačių advokatų prašymai išduoti liudijimus byloms vesti, piliečių prašymai grąžinti užstatą, teisėjų ir tarnautojų prašymai dėl atostogų, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 2 įrašyti 397 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių, jidiš, italų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą, įpėdinystės teisių, bankroto pripažinimo, pirkimo ir pardavimo aktų, testamentų patvirtinimo, turto padalinimo, skolų, alimentų išieškojimo, įvaikinimo, skyrybų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 3 įrašytas 2471 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, plėšikavimų, žmogžudysčių, muštynių, tyčinių kūno sužalojimų, degtinės varymo, piktnaudžiavimų tarnybine padėtimi, valstybinių lėšų pasisavinimų, dvipatystės, savavališkų miško kirtimų, kontrabandinių prekių išvežimų, pareigūnų įžeidimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 4 įrašyti 12076 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Vyriausiojo tribunolo teismo posėdžių sprendimų nuorašai, apygardos teismo bendrų susirinkimų nutarimai, baudžiamojo skyriaus teisiamųjų posėdžių dienynai, Kauno kalėjimo kalinių būvio palengvinimo komisijos posėdžių protokolai, taikos teisėjų, nuovadų tardytojų statistinės žinios apie bylų eigą, susirašinėjimo kalinių sveikatos priežiūros, paleidimo iš kalėjimo ir kitais klausimais dokumentai, kalinių sąrašai ir prašymai išleisti atostogų, gydytis, sutrumpinti bausmės laiką, nagrinėtų Trakų apskrities apeliacinių bylų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 5 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Advokatų asmens bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos advokatų, dirbusių Kauno apygardos teisme, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 6 įrašyti 125 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl dovanų aktų, testamentų panaikinimo, kilnojamojo turto dalybų, nuomos mokesčių, skolų, alimentų, išlaikymo išieškojimo, kraičio grąžinimo ir kt., baudžiamosios bylos dėl vagysčių, plėšikavimų, muštynių, žmogžudysčių, kūno sužalojimų, dokumentų klastojimo, kyšių ėmimo, viešųjų namų laikymo ir nepilnamečių seksualinio išnaudojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 7 įrašyti 288 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti Teisingumo vadybos generalinio tarėjo, apygardos teismo pirmininko įsakymų nuorašai, Adomo Dovtorto testamentas, firmos „Bakelita“ bendrasavininkių sutartis ir firmos perleidimo aktas, teisėjų asmens liudijimai, tarnautojų algų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 8 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl ištuokų, sutrukdyto turto valdymo, turto globos, alimentų išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 9 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl ištuokų .

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos ieškovų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 10 įrašyti 736 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, muštynių, kūno sužalojimų, išžaginimų, nelegalių abortų darymo, padegimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 11 įrašyti 265 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos, civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vyriausiojo Tribunolo nutarimai, Kauno apygardos teismo valstybės gynėjo įsakymų nuorašai, tardymo bylos dėl Adelės Šiaučiūnaitės nužudymo, Vaikelio Jėzaus draugijos, akcinės bendrovės „Maistas“ lėšų išeikvojimo, teismo tardytojų bylų perėmimo aktai, civilinės bylos dėl nepilnamečių turto globos, žemės perleidimo, piliečių prašymai išduoti pirkimo ir pardavimo sutarčių, testamentų ir kt. notarinių aktų nuorašus, tarnautojų asmens bylos, algų lapai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 478 apyraše Nr. 12 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė

 

1 Lietuvos teismas, 1930 m., psl. 24.
2 Lietuvos teismas, 1930 m., psl. 89.
3 Teisininkų kalendorius, 1939 m. psl. 171.
4 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919, Nr. 2/3-26.
5 VŽ, 1933, Nr. 419-2900.
6 Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919, Nr. 2/3-26.
7 VŽ, 1933, Nr. 419-2900.
8 LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 56.
9 LCVA, F. R–761, ap. 1, b. 3. l. 68 - 71.
10 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.
11 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 90.
12 VŽ, 1933 m., Nr. 419–2900, LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:23