O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 480 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. 480

2005-12- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos teismas (1939-11-07–1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1939-11-07 Vilniaus apygardos teismui ir Vilniaus, Švenčionėlių ir Valkininkų apylinkės teismams steigti įstatymu įsteigtas Vilniaus apygardos teismas.1 Prie Vilniaus apygardos teismo veikė Vilniaus apskrities ipotekos įstaiga.2

Teismas savo veiklą organizavo vadovaudamasis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu.3

Teisingumo ministro 1940-05-11 įsakymu Nr. 5487 nuo 1940-06-01 Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijai priklausė Kaišiadorių, Švenčionėlių, Trakų, Varėnos ir Vilniaus apylinkės teismai.4

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Vilniaus apygardos teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Trakų apskritis (Kaišiadorių, Onuškio, Semeliškių, Trakų, Valkininkų ir Žąslių liaudies teismai), Švenčionėlių apskritis (Pabradės, Saldutiškio ir Švenčionėlių liaudies teismai), Vilniaus apskritis (Jačiūnų, Maišiagalos, N. Vilnios, Nemenčinės, Riešės, Rudaminos ir Vilniaus I - XII liaudies teismai).5

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus ir atkūrė iki 1940-06-15 veikusius įstatymus ir teismų įstaigas.6

Prasidėjus Vokietijos - Sovietų Sąjungos karui, Vilniuje ir Vilniaus srityje teismų įstaigas atkūrė Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas.

Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto teismų skyriaus 1941-07-17 įsakymu Nr.49 buvo paskirtas Vilniaus apygardos teismo pirmininkas.7

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apygardos teismas buvo pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nebuvo pavestos kitiems tvarkomiesiems teismams, apeliacinė instancija apylinkių teismų byloms, teismas toms byloms, kurias jam pavesdavo kiti įstatymai.8

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Vilniaus apygardos teismo 3108 neaprašytos bylos gautos 1949-11-24.

Dokumentai sutvarkyti ir 1951-12-31 sudarytas apyrašas Nr.1, kuriame įrašyti 246 apskaitos vienetai. Duomenų, kur įrašytos likusios 2863 bylos, fondo byloje nėra.

Sutvarkius rastus dokumentus 1965 m. ir 1975 m. papildomai buvo įrašyti 5 apskaitos vienetai. 1981 m. patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš viso fonde Nr. 480 yra 1 apyrašas, 250 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis.

Vilniaus apygardos teismo 1941–1944 m. veiklos dokumentai yra fonde Nr. R-726.

 

Veiklos, baudžiamųjų ir ipotekos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apygardos teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl sumušimo, kalinio pabėgimo, Baudžiamojo skyriaus teisiamųjų posėdžių dienynai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tarnautojų, civilinių bylų, dokumentų ir registracijos knygų sąrašai;

Vilniaus apskrities ipotekos įstaigos ipotekos bylos, asmenų prašymai nuorašams gauti ir kt.

Ipotekos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal gatvių ir vietovardžių pavadinimus, abėcėlės tvarka, kitos bylos - nesilaikant jokios sistemos.

Iš viso fondo Nr. 480 apyraše Nr. 1 įrašyta 250 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1939–1941 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė

 

1 Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1939 m., Nr. 674 - 4978.
2 VŽ, 1939 m., Nr. 674 - 4977.
3 VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
4 VŽ, 1940 m., Nr.707 - 5487.
5 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R - 761, ap. 1, b. 3, l. 87 - 89.
6 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
7 LCVA. F. R - 727, ap. 6, b. 1, l. 2, 3.
8 VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900, LCVA, F. R - 1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:21