O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 484 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MARIJAMPOLĖS APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. 484

2005-12-        Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Suvalkų apygardos teismas (1918-12-10–1921 m.)

Marijampolės apygardos teismas (1921 m.–1940 m.)

Marijampolės apygardos teismas (1940 m. gruodžio mėn.–1941 m.

Marijampolės apygardos teismas (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Suvalkų apygardos teismo pirmininkas buvo paskirtas 1918-12-10.[1] Teismas savo veiklą organizavo vadovaudamasis 1919-01-16 Laikinuoju Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymu[2], vėliau–1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu.[3]

Suvalkų apygardos teismas 1921 m. pavadintas Marijampolės apygardos teismu.[4]Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nuo 1924-02-01 Marijampolės apygardos teismo jurisdikcijai priklausė Alytaus II, Kalvarijos, Kazlų-Rūdos, Kybartų, Marijampolės, Naumiesčio, Prienų, Seinų, Šakių ir Vilkaviškio taikos teisėjų nuovados.[5]

Teisingumo ministro 1937-12-24 įsakymu Nr. 418 nuo 1938-01-01 Marijampolės apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kybartų, Kudirkos Naumiesčio, Marijampolės, Prienų, Seinų, Seirijų, Šakių, Vilkaviškio apylinkės teismai.[6]

1940 m. Marijampolės apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Marijampolės, Seinų, Šakių, Vilkaviškio apskritys.[7]

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Marijampolės apygardos teismas.

Teismo jurisdikcijoje buvo Marijampolės apskritis (Kazlų Rūdos liaudies teismas, Marijampolės I liaudies teismas, Marijampolės II liaudies teismas, Prienų liaudies teismas, Kalvarijos liaudies teismas), Seinų apskritis (Lazdijų liaudies teismas ir Veisėjų liaudies teismas), Šakių apskritis (Griškabūdžio liaudies teismas, Kriukų liaudies teismas, Šakių liaudies teismas), Vilkaviškio apskritis (Gižų liaudies teismas, Gražiškių liaudies teismas, Kybartų liaudies teismas, Vilkaviškio liaudies teismas).[8]

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Marijampolės apygardos teismas atkūrė veiklą pagal 1933 m. Teismų santvarkos įstatymą ir kitus teisės aktus.

1941-1944 m. teismas savo veikloje galėjo vadovautis tik tais Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[9]

1942-07-01 Marijampolės apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Marijampolės miestas ir apskritis, Seinų apskritis, Šakių apskritis ir Vilkaviškio apskritis (Kalvarijos, Kazlų-Rūdos, Kybartų, Kudirkos Naumiesčio, Marijampolės, Prienų, Seinų, Seirijų, Šakių, Vilkaviškio apylinkių teismai).[10]

1943 m. Marijampolės apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Alytaus apskritis, Marijampolės miestas ir apskritis, Seinų apskritis, Šakių apskritis, Vilkaviškio apskritis, dalis Merkinės valsčiaus ir Seirijų valsčius.[11]

Tiksli data, kada 1944 m. Marijampolės apygardos teismas nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apygardos teismas buvo pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nebuvo pavestos kitiems tvarkomiesiems teismams, apeliacinė instancija apylinkių teismų byloms, teismas toms byloms, kurias jam pavesdavo kiti įstatymai.[12]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose yra įrašas, kad Marijampolės apygardos teismo 5 neaprašytos bylos gautos 1949-11-24. Dokumentai sutvarkyti ir 1951-12-26 sudarytas apyrašas Nr. 1, kuriame įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis istorijos archyvas 1963-03-25 perdavė archyvui Marijampolės apygardos teismo 3 bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Sutvarkius rastus dokumentus, 1965 m. ir 1967 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyti 8 apskaitos vienetai. 1967-12-01 sudarytas apyrašas Nr. 2, kuriame buvo įrašyti 276 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė archyvui 31 Marijampolės apygardos teismo bylą, įrašytą apyraše Nr. 3.

Sutvarkius rastus dokumentus, 1975 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 484 yra 3 apyrašai, 328 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1829–1944 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

Fondo apyraše Nr. 1 yra įrašytų Kazlų Rūdos apylinkės teismo bylų, apyraše Nr. 2 ir 3 - Šakių apylinkės teismo bylų, apyraše Nr. 3 - Kalvarijos apylinkės teismo bylų.

Fondas nepilnas – nėra veiklos bylų.

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Marijampolės apygardos teisme spręstos civilinės bylos turto padalinimo, globos paskyrimo, skolų išieškojimo; Seinų aps. Obelicos dvaro pardavimo už skolas ir notarinių aktų išrašų apie dvarą bylos; Sagovo sklypo ipotekos knyga; baudžiamosios bylos dėl vagysčių, nužudymo, karinės prievolės neatlikimo, valdiškų pinigų pasisavinimo ir kt., 1919-08-13 sukilime dalyvavusių Kapčiamiesčio lenkų partizanų tardymo byla; žinios apie teisėjus;

Kazlų Rūdos apylinkės teismo bylos dėl globos paskyrimo, skolos išieškojimo, palikimo padalinimo ir teismo antstolio vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis.

Iš viso fondo Nr. 484 apyraše Nr. 1 įrašytas 21 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1829–1943m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių, apsaugos ir globos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Marijampolės apygardos teisme spręstos civilinės bylos dėl ištuokos, santuokos pripažinimo, alimentų, išlaikymo, turto padalinimo, iškraustymo iš buto, skolų išieškojimo, nuostolių atlyginimo, žemės neteisėto valdymo, ieškinio apdraudimo, testamentų ir kt., apsaugos ir globos bylos dėl ištuokos, globos paskyrimo, įvaikinimo, testamentų, metrikų sudarymo, neteisėtų teismo antstolio veiksmų ir kt.;

Šakių apylinkės teismo baudžiamoji byla dėl svetimavimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas, temų ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 484 apyraše Nr. 2 įrašyti 276 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Marijampolės apygardos teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, naminės degtinės varymo, dokumentų klastojimo, išprievartavimo, kūno sužalojimo, žmogžudysčių ir kt., civilinės bylos dėl ištuokos, išlaikymo ir turto padalinimo;

Šakių apylinkės teismo baudžiamoji byla dėl žmogžudystės;

Kalvarijos apylinkės teismo baudžiamosios bylos dėl naminės degtinės varymo ir vagystės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 484 apyraše Nr. 3 įrašytas 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 923, ap. 1, b. 245, l. 72.
[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2/3–26.
[3] Vyriausybės žinios (toliau–VŽ), 1933 m., Nr. 419–2900.
[4] Lietuvos teismas 1918–1928 m. K., 1930 m., psl. 56; VŽ, 1921 m., Nr. 62 - 559.
[5] VŽ, 1924 m., Nr. 151–1080.
[6] LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 42.
[7] LCVA, F. R–761, ap. 1, b. 3, l. 15–16.
[8] LCVA, F. R–761, ap. 1, b. 3. l. 78.
[9] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.
[10] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 91.
[11] Teisininkų kalendorius 1943 metams, psl. 126.
[12] VŽ, 1933 m., Nr. 419–2900, LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:17