O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 488 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. 488

2007-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apygardos teismas (1922-03-16–1940-11-29)

Šiaulių apygardos teismas (1940-11-30–1941-07-01)

Šiaulių apygardos teismas (1940-07-02–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1922-01-31 įstatymu „Dėl Šiaulių apygardos teismo steigimo ir Kauno apygardos teismo etatų sumažinimo“ 1922-03-16 įsteigtas Šiaulių apygardos teismas.[1]Teismas pradėjo veiklą 1922-08-01.

Šiaulių apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Biržų, Joniškio, Kretingos, Mažeikių, Papilės, Plungės, Radviliškio, Rietavo, Skuodo, Šiaulių I, II, Šilalės, Tauragės, Telšių, Varnių, Žemaitijos Naumiesčio taikos teisėjų nuovados.[2] Apygardos teismo veiklos teritorija dažnai keitėsi.

1939 m. Šiaulių apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Joniškio, Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Pakruojo, Papilės, Plungės, Radviliškio, Rietavo, Skaudvilės, Skuodo, Sedos, Šiaulių, Šilalės, Tauragės, Telšių, Varnių, Žemaitijos Naumiesčio apylinkių teismai.[3]

Šiaulių apygardos teismo veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas[4], 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas[5], 1940-07-01 Laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas ir kt. teisės aktai.

Šiaulių apygardos teismo veiklą prižiūrėjo Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas, nuo 1933-09-15 - Apeliacinių rūmų ir Vyriausiojo Tribunolo pirmininkai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ Šiaulių apygardos teismas pertvarkytas ir savo veikloje vadovavosi TSRS, sąjunginių ir autonominių respublikų teismų santvarkos įstatymu.[6]

Teismo jurisdikcijoje buvo Šiaulių apskritis (Šiaulių I – III, Gruzdžių, Joniškio I ir II, Kuršėnų, Pakruojo, Papilės, Pašvitinio, Radviliškio, Šaukėnų liaudies teismai), Tauragės apskritis (Tauragės, Eržvilko, Kvėdarnos, Skaudvilės, Šilalės, Vainuto liaudies teismai), Telšių apskritis (Telšių I ir II, Plungės, Tverų liaudies teismai), Kretingos apskritis (Kretingos, Andrejavo, Salantų, Skuodo liaudies teismai), Mažeikių apskritis (Mažeikių, Akmenės, Sedos, Židikų liaudies teismai).[7]

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiaulių apygardos teismas atkūrė veiklą pagal 1933 m. Teismų santvarkos įstatymą ir kitus teisės aktus.

1941-1944 m. teismas savo veikloje galėjo vadovautis tik tais Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[8]

Šiaulių apygardos teismo jurisdikcijoje 1942–1944 m. liepos mėn. buvo Joniškio, Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Pakruojo, Papilės, Plungės, Radviliškio, Rietavo, Skaudvilės, Skuodo, Sedos, Šiaulių, Šilalės, Tauragės, Telšių, Varnių, Žemaitijos Naumiesčio apylinkių teismai.[9]

Šiaulių apygardos teismas nutraukė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apygardos teismas buvo pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nebuvo pavestos kitiems tvarkomiesiems teismams, apeliacinė instancija apylinkių teismų byloms, teismas toms byloms, kurias jam pavesdavo kiti įstatymai.[10]

Teisingumo ministro 1933-10-28 įsakymais Nr. 345 ir Nr. 346 Šiaulių apygardos teismui buvo perduotos spręsti Klaipėdos krašto baudžiamosios bylos dėl karinės prievolės pažeidimų ir tarnautojų tarnybinių nusikaltimų.[11]

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve Šiaulių apygardos teismo dokumentai gauti 1949 m. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1971 m. rasti 208 nesutvarkyti Šiaulių apygardos teismo saugojimo vienetai, kurie buvo sutvarkyti ir 1975-05-30 įrašyti į apyrašą Nr. 1.

1981-09-17 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiaulių filialo perėmė 65970 Šiaulių apygardos teismo bylų, įrašytų Šiaulių apygardos teismo fondo Nr. 626 apyrašuose Nr. 1 - 18.

1982–1985 m. Šiaulių apygardos teismo fondai Nr. 626 ir Nr.488 pertvarkyti: atlikta dokumentų vertės ekspertizė, naikinti atrinkta 735 saugojimo vienetai, 1125 saugojimo vienetai sujungti, iš fondo Nr. 626 į fondą Nr. 488 perkelti 9483 saugojimo vienetai, sudaryti fondo Nr.488 nauji apyrašai Nr. 1 - Nr. 8, į kuriuos 1986-01-06 buvo įrašytas 7831 apskaitos vienetas. Fondas Nr.626 išbrauktas iš apskaitos dokumentų.

1986 m. fonde Nr.488 buvo 8 apyrašai, 7831 apskaitos vienetas.

1993–1994 m. papildomai įrašyti 9 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 488 yra 8 apyrašai, 7840 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Šiaulių apygardos teismo pirmininko įsakymai ir įsakymų išrašai, Tauragės miesto burmistro įsakymai, teismo posėdžių sprendimų registracijos knygos, statistinės žinios apie kalinių skaičių apskrities kalėjimuose ir kalinių sąrašai.

Šiaulių I nuovados taikos teisėjo 1919 m. dokumentai: statistinės žinios apie sunaikintą įstaigos turtą, bylų nagrinėjimo eigą, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 1 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl priklausymo komunistų partijai ir veikimo jos naudai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

 Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 2 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl pasipriešinimo valdžios atstovams, valdininkų įžeidimo, pabėgimo iš koncentracijos stovyklos, daboklės, pabėgusių kalinių slėpimo, valdiško miško kirtimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 3 įrašyti 66 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl kontrabandos, ginklų supirkimo ir pardavimo, karinės prievolės vengimo, tarnybinių pareigų pažeidimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 4 įrašyti 34 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 5

 

 Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl žmogžudysčių, kūno sužalojimo, ginkluoto užpuolimo, plėšikavimo, smurto, vagysčių, vogtų daiktų slėpimo, turto supirkinėjimo bei pasisavinimo, nelegalių abortų darymo, nepilnamečių tvirkinimo, išžaginimo, kraujomaišos, viešnamių laikymo, padegimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 5 įrašyta 4310 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Apyrašui sudarytos abėcėlinė ir teminė bylų rodyklės.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, aplaidumo darbe, valdiškų lėšų išeikvojimo, dokumentų klastojimo, sunaikinimo, melagingų parodymų davimo, sukčiavimo, spekuliacijos, pinigų padirbinėjimo bei platinimo, dvipatystės ir kt.bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 6 įrašyta 1940 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Apyrašui sudarytos abėcėlinė ir teminė bylų rodyklės.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo, pasidalinimo, nuosavybės teisių į turtą pripažinimo, atlyginimo už žemės valdymą, darbą, padarytus nuostolius, skolų grąžinimo, testamentų, pirkimo ir pardavimo, dovanojimo aktų, nuomos sutarčių patvirtinimo, vekselių panaikinimo, alimentų, išmokų išieškojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 7 įrašyti 1394 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis. Apyrašui sudaryta teminė-abėcėlinė bylų rodyklė.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos, algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 488 apyraše Nr. 8 įrašyti 55 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-V.Ž.), 1922 m., Nr. 81-705.

[2] Lietuvos teismas, 1930 m., psl. 61.

[3] Teisininkų kalendorius, 1939 m., psl. 177.

[4] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2/3-26.

[5] V.Ž., 1933, Nr. 419-2900.

[6] LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 56.

[7] LCVA, F. R–761, ap. 1, b. 3. l. 71 – 71 - 73.

[8] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.

[9] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 90.

[10] VŽ, 1933 m., Nr. 419–2900, LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.

[11] V.Ž., 1933 m., Nr. 430-2979, 2980.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:14