O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 632 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS APYLINKIŲ TEISMŲ FONDĄ NR.632

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Šiaulių apskrities Šiaulių I nuovados taikos teisėjas (1918-12-10 – 1924-01-31)

Šiaulių I nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933 m. liepa)

Šiaulių I apylinkės teismas (1933 m. liepa – 1934-01-01)

Šiaulių apskrities Šiaulių II nuovados taikos teisėjas (1919-08-07 – 1924-01-31)

Šiaulių II nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933 m. liepa)

Šiaulių II apylinkės teismas (1933 m. liepa – 1934-01-01)

Šiaulių apylinkės teismas (1934-01-01 – 1940 m.)

Šiaulių I liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Šiaulių II liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Šiaulių III liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Šiaulių apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

2. Šiaulių apskrities Joniškio nuovados taikos teisėjas (1920-01-26 – 1924-01-31)

Joniškio nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Joniškio apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Joniškio I liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Joniškio II liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Joniškio apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

3. Raseinių apskrities Kelmės nuovados taikos teisėjas (1920 m. – 1924-01-31)

Kelmės nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Kelmės apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Kelmės liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Kelmės apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

4. Kretingos apskrities Kretingos nuovados taikos teisėjas (1918-12-10 – 1924-01-31)

Kretingos nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Kretingos apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Kretingos liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Kretingos apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

5. Mažeikių apskrities Mažeikių nuovados taikos teisėjas (1920-01-26 – 1924-01-31)

Mažeikių nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Mažeikių apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Mažeikių liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Mažeikių apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

6. Pakruojo apylinkės teismas (1938-01-01 – 1940 m.)

Pakruojo liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Pakruojo apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

7. Plungės nuovados taikos teisėjas (1926-09-01 – 1933-11-30)

Plungės apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Plungės liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Plungės apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

8 Šiaulių apskrities Radviliškio nuovados taikos teisėjas (1920-01-26 – 1924-01-31)

Radviliškio nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Radviliškio apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Radviliškio liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Radviliškio apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

9. Sedos apskrities Sedos nuovados taikos teisėjas (1918-12-10 – 1919-07-31)

Sedos nuovados taikos teisėjas (1919-08-01 – 1920-01-31)

Mažeikių apskrities Sedos nuovados taikos teisėjas (1920-02-01– 1924-01-31)

Sedos nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-12-31)

Sedos apylinkės teismas (1934-01-01 – 1940 m.)

Sedos liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Sedos apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

10. Skuodo nuovados taikos teisėjas (1924-03-01 – 1933-11-30)

Skuodo apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Skuodo liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Skuodo apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

11. Tauragės apskrities Šilalės nuovados taikos teisėjas (1920-01-26 – 1924-01-31)

Šilalės nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Šilalės apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Šilalės liaudies teismas (1940 m. gruodis – 1941 m.)

Šilalės apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

12. Telšių apskrities Varnių nuovados taikos teisėjas (1919-08-20 – 1924-01-31)

Varnių nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-12-31)

Varnių apylinkės teismas (1934-01-01 – 1940 m.)

Varnių apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas įteisino bendrųjų teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Žemiausia grandis teismų sistemoje buvo taikos teisėjai, kuriuos skyrė teisingumo ministras. Nuovados taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo keletas valsčių.1

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.2 Žemutine teisminės sistemos grandimi vietoje taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu. Apylinkių teismus prižiūrėjo apygardos teismo pirmininkas3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku ,,Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.4

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.5

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.6

1. Šiaulių I nuovada įsteigta 1918-12-10, Šiaulių II nuovada įsteigta 1919-08-07.7

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštis Nr.14 nustatė, kad Šiaulių apskrities Šiaulių nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Kurtuvėnų, Padubysio, Pašiaušės valsčiai ir Šiaulių miestas.8

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nustatyta, kad Šiaulių I nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Šiaulių miestas ir Šiaulių valsčius; Šiaulių II nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Meškuičių, Kurtuvėnų, Pašiaušės, Gruzdžių ir Kuršėnų valsčiai.9

Tiksli data, kada 1933 m. liepos mėn. įsteigti Šiaulių I ir II apylinkės teismai, nenustatyta.

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr.381 nuo 1934-01-01 buvo panaikinti Šiaulių I ir II apylinkės teismai, o 1933-11-18 įsakymu Nr. 382 nuo 1934-01-01 įsteigtas Šiaulių apylinkės teismas ir nustatyta, kad teismo jurisdikciją sudarys Šiaulių miestas, Šiaulių, Kuršėnų, Meškuičių, Padubysio, Gruzdžių ir Šaukėnų valsčiai.10

Tiksli data, kada 1940 m. Šiaulių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti:

Šiaulių I liaudies teismas, kurio jurisdikcijoje buvo Šiaulių miesto pietinė dalis nuo Tilžės g-vės iki miesto ribų;

Šiaulių II liaudies teismas - Šiaulių miesto šiaurinė dalis nuo Tilžės g-vės (ir visa Tilžės g-vė) iki miesto ribų;

Šiaulių III liaudies teismas - Šiaulių ir Padubysio valsčiai.11

Tikslios datos, kada 1940 m. Šiaulių liaudies teismai pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Šiaulių apylinkės teismas nenustatyta.

Šiaulių apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Šiaulių miestas, Gruzdžių, Kuršėnų, Meškuičių, Padubysio, Šaukėnų ir Šiaulių valsčiai.12

Tiksli data, kada 1944 m. Šiaulių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

2. Joniškio nuovada įsteigta 1920-01-26.13

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad Šiaulių apskrities Joniškio nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Gasčiūnų, Joniškio, Kriukų, Linkuvos, Meškuičių, Pašvitinio, Skaisgirio ir Žagarės valsčiai.14

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymas Nr. 54 nustatė, kad Joniškio nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Gasčiūnų, Joniškio, Kriukų, Pašvitinio, Skaisgirių, Žagarės ir Žeimelio valsčiai.15

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Joniškio apylinkės teismas,16 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Joniškio apylinkės teismo (Joniškyje) jurisdikciją sudarys Joniškio ir Žagarės miestai, Joniškio, Žagarės, Kriukų, Žeimelio, Pašvitinio ir Skaisgirio valsčiai.17

Tiksli data, kada 1940 m. Joniškio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Joniškio I liaudies teismas (Joniškyje), kurio jurisdikcijoje buvo Joniškio miestas ir Joniškio valsčius, bei Joniškio II liaudies teismas (Joniškyje), kurio jurisdikcijoje buvo Kriukų, Skaisgirio, Žeimelio, Žagarės valsčiai ir Žagarės miestas.18

Tikslios datos, kada 1940 m. Joniškio liaudies teismai pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Joniškio apylinkės teismas nenustatyta.

Joniškio apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Joniškio ir Žagarės miestai, Joniškio, Kriukų, Pašvitinio, Skaistgirio, Žagarės ir Žeimelio valsčiai.19

Tiksli data, kada 1944 m. Joniškio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

3. Kelmės nuovada įsteigta 1920 metais.20

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad Raseinių apskrities Kelmės nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Kelmės, Kražių, Liolių, Nemakščių, Šiluvos, Tytuvėnų ir Viduklės valsčiai.21

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nustatyta, kad Kelmės nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Kelmės, Kražių, Nemakščių, Šiluvos ir Tytuvėnų valsčiai.22

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Kelmės apylinkės teismas,23 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Kelmės apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Kelmės, Kražių, Tytuvėnų ir Vaiguvos valsčiai.24

1940 m. Kelmės apylinkės teismo jurisdikciją sudarė Kelmės, Kražių ir Tytuvėnų valsčiai.25

Tiksli data, kada 1940 m. Kelmės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Kelmės liaudies teismas, jo jurisdikcijoje buvo Kelmės ir Tytuvėnų valsčiai.26

Tikslios datos, kada 1940 m. Kelmės liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Kelmės apylinkės teismas nenustatyta.

Kelmės apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Kelmės, Kražių, Tytuvėnų ir Vaiguvos valsčiai.27

Tiksli data, kada 1944 m. Kelmės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

4. Kretingos nuovada įsteigta 1918-12-10.28

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštis Nr.14 nustatė, kad Kretingos apskrities Kretingos nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Endriejavo, Darbėnų, Gardžių, Kartenos, Kretingos, Kulių, Palangos, Veiviržėnų valsčiai ir Kretingos miestas.29

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymas Nr. 54 nustatė, kad Kretingos nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Gargždų, Kartenos, Kretingos, Palangos, Darbėnų valsčiai ir Kretingos miestas.30

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Kretingos apylinkės teismas,31 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Kretingos apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Kretingos miestas, Kretingos, Palangos, Darbėnų, Kartenos ir Gargždų valsčiai.32

Tiksli data, kada 1940 m. Kretingos apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Kretingos liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Kretingos ir Palangos miestai, Kretingos, Palangos ir Darbėnų valsčiai.33

Tikslios datos, kada 1940 m. Kretingos liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Kretingos apylinkės teismas nenustatyta.

Kretingos apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Kretingos miestas, Darbėnų, Gargždų, Kartenos, Kretingos ir Palangos valsčiai.34

Tiksli data, kada 1944 m. Kretingos apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

5. Mažeikių nuovada įsteigta 1920-01-26.35

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraščiu Nr.14 Mažeikių apskrities Mažeikių nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Akmenės, Klykuolių, Laižuvos, Mažeikių, Papilės, Vegerių, Viekšnių valsčiai ir Mažeikių miestas.36

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymas Nr. 54 nustatė, kad Mažeikių nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Tirkšlių, Laižuvos, Mažeikių, Židikų, Viekšnių valsčiai ir Mažeikių miestas.37

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Mažeikių apylinkės teismas,38 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Mažeikių apylinkės teismo (Mažeikiuose) jurisdikciją sudarys Mažeikių miestas, Mažeikių, Tirkšlių, Laižuvos ir Viekšnių valsčiai.39

Tiksli data, kada 1940 m. Mažeikių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Mažeikių liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Mažeikių miestas, Mažeikių ir Laižuvos valsčiai.40

Tikslios datos, kada 1940 m. Mažeikių liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Mažeikių apylinkės teismas, nenustatyta.

Mažeikių apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Mažeikių miestas, Laižuvos, Mažeikių, Tirkšlių ir Viekšnių valsčiai.41

Tiksli data, kada 1944 m. Mažeikių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

6. Pakruojo apylinkės teismas įsteigtas 1938-01-01.

Teisingumo ministro 1937-12-24 įsakymas Nr. 419 nustatė, kad nuo 1938-01-01 Pakruojo apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Linkuvos, Pakruojo, Lygumų ir Stačiūnų valsčiai.42 Šie valsčiai 1924-02-01 – 1933-12-31 įėjo į Radviliškio nuovados taikos teisėjo jurisdikciją,43 o 1934-01-01 – 1937-12-24 buvo Linkuvos apylinkės teismo (Pakruojyje) jurisdikcijoje.44

Tiksli data, kada 1940 m. Pakruojo apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Pakruojo liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Pakruojo, Lygumų ir Stačiūnų valsčiai.45

Tikslios datos, kada 1940 m. Pakruojo liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Pakruojo apylinkės teismas nenustatyta.

Pakruojo apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Linkuvos, Lygumų, Pakruojo ir Stačiūnų valsčiai.46

Tiksli data, kada 1944 m. Pakruojo apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

7. Plungės nuovada įsteigta 1926-09-01. Plungės nuovados taikos teisėjo jurisdikciją 1929–1930 m. sudarė Plungės, Alsėdžių, Platelių, Kulių ir Kartenos valsčiai47

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Plungės apylinkės teismas,48 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nurodyta, kad nuo 1938-01-01 Plungės apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Plungės miestas, Plungės, Platelių ir Kulių valsčiai.49

Tiksli data, kada 1940 m. Plungės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Plungės liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Plungės miestas, Plungės ir Žarėnų valsčiai.50

Tikslios datos, kada 1940 m. Plungės liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Plungės apylinkės teismas nenustatyta.

Plungės apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Plungės miestas, Kulių, Plungės ir Platelių valsčiai.51

Tiksli data, kada 1944 m. Plungės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

8. Radviliškio nuovada įsteigta 1920-01-26.52

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad Šiaulių apskrities Radviliškio nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Klovainių, Lygumų, Pakruojo, Radviliškio, Stačiūnų ir Šiaulėnų valsčiai.53

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nurodyta, kad Radviliškio nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Lygumų, Klovainių, Pakruojo, Radviliškio, Stačiūnų ir Šiaulėnų valsčiai.54

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Radviliškio apylinkės teismas,55 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Radviliškio apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Radviliškio miestas, Radviliškio ir Šiaulėnų valsčiai.56

Tiksli data, kada 1940 m. Radviliškio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Radviliškio liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Radviliškio miestas, Radviliškio ir Šiaulėnų valsčiai.57

Tikslios datos, kada 1940 m. Radviliškio liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Radviliškio apylinkės teismas nenustatyta.

Radviliškio apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Radviliškio miestas, Radviliškio ir Šiaulėnų valsčiai,58o 1943 m. - Radviliškio miestas, Radviliškio ir Šiaulių valsčiai.59

Tiksli data, kada 1944 m. Radviliškio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

9. Sedos nuovada įsteigta 1918-12-10.60

Teisingumo ministerijos 1919-08-13 aplinkraštyje Nr.9 nurodyta, kad 1919-07-01 Apskričių sienų ir jų centrų įstatymu61 panaikintų apskričių (tame tarpe ir Sedos apskrities) taikos teisėjų jurisdikcija laikinai paliekama tokia, kokia buvo iki 1919-08-01, tik taikos teisėjai vadinami atitinkamos nuovados taikos teisėjais nenurodant apskrities.62

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad Mažeikių apskrities Sedos nuovados taikos teisėjo jurisdikcijai nuo 1920-02-01 priskiriami Barstyčių, Ylakių, Leckavos, Pikelių, Tirkšlių ir Židikų valsčiai.63

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nustatyta, kad Sedos nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Ylakių, Sedos, Kalvarijos ir Nevarėnų valsčiai.64

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 382 nuo 1934-01-01 įsteigtas Sedos apylinkės teismas ir nurodyta, kad teismo jurisdikciją sudarys Sedos, Židikų ir Ylakių valsčiai.65

Tiksli data, kada 1940 m. Sedos apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Sedos liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Sedos ir Tirkšlių valsčiai.66

Tikslios datos, kada 1940 m. Sedos liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Sedos apylinkės teismas nenustatyta.

Sedos apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Sedos, Ylakių ir Židikų valsčiai.67

Tiksli data, kada 1944 m. Sedos apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

10. Skuodo nuovada įsteigta 1924-03-01.68

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymas Nr. 54 nustatė, kad Skuodo nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Mosėdžio, Platelių, Salantų ir Skuodo valsčiai.69 Šie valsčiai 1920-02-01 – 1924-02-01 priklausė Kretingos apskrities Salantų nuovados taikos teisėjo jurisdikcijai.70

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Skuodo apylinkės teismas,71 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nurodyta, kad nuo 1938-01-01 Skuodo apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Skuodo, Mosėdžio ir Salantų valsčiai.72

Tiksli data, kada 1940 m. Skuodo apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Skuodo liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Skuodo ir Mosėdžio valsčiai.73

Tikslios datos, kada 1940 m. Skuodo liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Skuodo apylinkės teismas nenustatyta.

Skuodo apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Salantų, Skuodo ir Mosėdžio valsčiai.74

Tiksli data, kada 1944 m. Skuodo apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

11. Šilalės nuovada įsteigta 1920-01-26.75

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad Tauragės apskrities Šilalės nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos, Skaudvilės, Šilalės, Švėkšnos ir Vainuto valsčiai.76

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymas Nr. 54 nustatė, kad Šilalės nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Kaltinėnų, Skaudvilės ir Šilalės valsčiai.77

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Šilalės apylinkės teismas,78 o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Šilalės apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Šilalės, Kvėdarnos, Kaltinėnų ir Laukuvos valsčiai.79

Tiksli data, kada 1940 m. Šilalės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Šilalės liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Šilalės ir Laukuvos valsčiai.80

Tikslios datos, kada 1940 m. Šilalės liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Šilalės apylinkės teismas nenustatyta.

Šilalės apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos ir Šilalės valsčiai.81

Tiksli data, kada 1944 m. Šilalės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

12. Varnių nuovada įsteigta 1919-08-20.82

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad Telšių apskrities Varnių nuovadai nuo 1920-02-01 priskiriami Kantaučių, Luokės, Rietavo, Tverų, Varnių ir Žarėnų valsčiai.83

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymas Nr. 54 nustatė, kad Varnių nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Luokės, Tverų, Varnių, Užvenčio, Vaiguvos ir Šaukėnų valsčiai.84 Varnių nuovados taikos teisėjo (Užventyje) jurisdikciją 1929 - 1930 m. sudarė Luokės, Varnių, Užvenčio, Vaiguvos ir Šaukėnų valsčiai.85

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 382 nuo 1934-01-01 įsteigtas Varnių apylinkės teismas ir nustatyta, kad teismo jurisdikciją sudarys Varnių, Žarėnų ir Užvenčio valsčiai.86

Tiksli data, kada 1940 m. Varnių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Varnių apylinkės teismas 1940 m. nepertvarkytas į Varnių liaudies teismą. Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše nurodyta, kad Varnių valsčius įėjo į Tverų liaudies teismo, Žarėnų valsčius – į Plungės liaudies teismo, o Užvenčio valsčius - į Šaukėnų liaudies teismo jurisdikciją.87

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Varnių apylinkės teismas nenustatyta.

Varnių apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Užvenčio, Varnių ir Žarėnų valsčiai.88

Tiksli data, kada 1944 m. Varnių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Taikos teisėjo kompetencijai priklausė civilinės bylos ir ginčai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jeigu ginčijamojo dalyko kaina nebuvo didesnė kaip penki tūkstančiai rublių (10 000 markių). Taikos teisėjai sprendė ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos skiriama bausmė buvo ne didesnė, kaip kalėti kalėjime.89

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.90 Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.91

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija, sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas Šiauliuose 1981 m. perdavė archyvui Šiaulių apygardoje veikusių apylinkių teismų bylas. Dokumentų sutvarkymo 1985-12-10 akte Nr.1 nurodyta, kad buvo gautos 34992 bylos.

Sutvarkius dokumentus 1985 m. sudarytas jungtinis Šiaulių apygardos apylinkių teismų fondas Nr. 632. Bylos susistemintos ir į apyrašus įrašytos pagal teismus. Į apyrašą Nr. 1 įrašytas 13231, į apyrašą Nr. 2 – 1154, į apyrašą Nr. 3 – 1430 apskaitos vienetų. 17559 saugojimo vienetai atrinkti naikinti, sujungta 1618 bylų.

Iš viso fonde Nr. 632 yra 3 apyrašai, 15815 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra teismų veiklos dokumentų.

Šilalės apylinkės teisme 1941-1944 m. spręstų bylų yra fonde Nr.R-1750.

 

Šiaulių apylinkės teismų civilinių, apsaugos, baudžiamųjų ir teismo antstolio vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Šiaulių apylinkės teismuose spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, testamentų, dovanojimo, dalybų aktų ir įpėdinystės teisių patvirtinimo, globos paskyrimo, žemės nuomos, turto padalinimo, vaikų įteisinimo, ištuokų ir kt.; apsaugos bylos dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisių pripažinimo, testamentų ir įpėdinystės teisių patvirtinimo, globos paskyrimo, įvaikinimo ir kt.; baudžiamosios bylos dėl vagysčių, turto išeikvojimo, dokumentų klastojimo, žmogžudysčių, sukčiavimo, kontrabandos, savavališko miško kirtimo, ginklo be leidimo laikymo ir kt.; teismo antstolio vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis. Civilinės, apsaugos ir teismo antstolio vykdomosios bylos susistemintos pagal temas ir ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka, o baudžiamosios bylos - pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.632 apyraše Nr. 1 įrašytas 13231 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Joniškio apylinkės teismų civilinių, apsaugos, baudžiamųjų ir teismo antstolio vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Joniškio apylinkės teismuose spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, testamentų, įpėdinystės teisių patvirtinimo, skolos grąžinimo, nuostolių atlyginimo, žemės nuomos ir kt., apsaugos bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto valdymo ir padalinimo, pinigų išieškojimo ir grąžinimo, nuostolių atlyginimo, testamentų patvirtinimo, vaikų įteisinimo, įvaikinimo, globėjo turtui paskyrimo, baudžiamosios bylos dėl vagysčių, turto išeikvojimo, ir kt.; bei teismo antstolio vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis. Civilinės, apsaugos ir teismo antstolio vykdomosios bylos susistemintos pagal temas ir ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka, o baudžiamosios bylos - pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė-abėcėlinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.632 apyraše Nr. 2 įrašyti 1154 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apylinkių teismų civilinių, baudžiamųjų ir teismų antstolių vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Kelmės, Kretingos, Mažeikių, Pakruojo, Plungės, Radviliškio, Sedos, Skuodo, Šilalės ir Varnių apylinkės teismuose spręstos civilinės, baudžiamosios ir teismų antstolių vykdomosios bylos:

Kretingos, Mažeikių, Radviliškio, Sedos apylinkės ir liaudies teismuose spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, testamentų, įpėdinystės teisių patvirtinimo, skolos grąžinimo, nuostolių atlyginimo, žemės nuomos, įvaikinimo ir kt.; baudžiamosios bylos dėl vagysčių, turto išeikvojimo bei teismo antstolio vykdomosios bylos dėl skolų ir mokesčių išieškojimo;

Kelmės ir Skuodo apylinkės teismuose spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, nuomojamos žemė pardavimo; civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, antstolio vykdomosios bylos dėl skolos grąžinimo;

Pakruojo apylinkės ir liaudies teismuose spręstos baudžiamosios bylos dėl naminės degtinės varymo, vagysčių, civilinė byla dėl skolos grąžinimo, antstolio vykdomosios bylos dėl-nuosavybės teisių pripažinimo, skolos ir žemės mokesčių išieškojimo;

Plungės apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagystės, spirito gaminimo bei civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, iškeldinimo iš buto;

Šilalės apylinkės teisme spręsta civilinė byla ir antstolio vykdomoji byla dėl skolos grąžinimo;

Varnių apylinkės teismuose spręsta baudžiamoji byla dėl vagystės ir civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, skolų grąžinimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal teismus. Apylinkių teismai įrašyti pagal teismų pavadinimus, abėcėlės tvarka. Civilinės ir teismo antstolio vykdomosios bylos susistemintos pagal temas ir ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka, o baudžiamosios bylos - pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta teminė rodyklė.

Iš viso fondo Nr.632 apyraše Nr. 3 įrašyta 1430 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė

 

1 Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

2 Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1933 m., Nr. 419 - 2900.

3 VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

5 LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

6 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 177-179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.

7 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., psl. 105.

8 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

9 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080.

10 VŽ, 1933 m., Nr. 431 - 2995, 2996, 2998.

11 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 83, 84.

12 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 96.

13 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., psl. 105.

14 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

15 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080.

16 LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

17 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 37.

18 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 84.

19 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 96.

20 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K.,1930 m., psl. 92.

21 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

22 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080. 

23 LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

24 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 37.

25 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 17 a.p.

26 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 83.

27 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 95.

28 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., psl. 104.

29 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

30 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080. 

31 LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

32 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 37.

33 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 85.

34 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 95.

35 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., psl. 104.

36 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

37 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080.

38 LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

39 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 37.

40 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 85.

41 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 95.

42 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 37.

43 VŽ, 1924 m., Nr. 151-1080.

44 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2996, 2997, 2998.

45 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 84.

46 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 97.

47 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., psl. 104.

48 LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

49 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 37.

50 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 84.

51 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 96.

52 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., psl. 105.

53 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

54 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080.

55 LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

56 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 37.

57 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 5.

58 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 96.

59 Teisininkų kalendorius 1943 metams, psl. 141.

60 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., psl. 125.

61 LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.

62 LVŽ, 1919 m., Nr. 11, l. 6.

63 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

64 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080.

65 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2996, 2998.

66 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 85.

67 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 97.

68 Lietuvos teismas 1918-1928 m., K.,1930 m., psl. 104.

69 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080. 

70 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 7.

71 LCVA, F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

72 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 38.

73 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 85.

74 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 95.

75 Lietuvos teismas 1918 - 1928 m., K., 1930 m., psl. 105.

76 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 8.

77 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080.

78 LCVA, F.1715, ap. 4, b. 1, l. 107.

79 LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 38.

80 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 84.

81 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 96.

82 Lietuvos teismas 1918 - 1928 m., K.,1930 m., psl. 106.

83 LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 8.

84 VŽ, 1924 m., Nr. 151 - 1080.

85 Lietuvos teismas 1918 - 1928 m., K., 1930 m., psl. 106.

86 VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2996, 2998.

87 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 85, 84.

88 LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 97.

89 LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.

90 VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.

91 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37; F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:05