O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 842 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. 842

2007-12-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apygardos teismas (1925-04-20–1940-11-29)

Panevėžio apygardos teismas (1940-11-30–1941-07-01)

Panevėžio apygardos teismas (1940-07-02–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1925-04-20 Panevėžio apygardos teismo įstatymu įsteigtas Panevėžio apygardos teismas.[1]

Panevėžio apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Anykščių, Kupiškio, Molėtų, Pandėlio, Panevėžio I ir II, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Vabalninko, Zarasų taikos teisėjų nuovados.[2]

1939 m. apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Anykščių, Biržų, Dusetų, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Vabalninko, Zarasų apylinkių teismai.[3]

Panevėžio apygardos teismo veiklą reglamentavo 1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas[4], 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas[5],1940-07-01 laikinas teismų santvarkos įstatymo pakeitimas[6] ir kt. teisės aktai.

Panevėžio apygardos teismo veiklą prižiūrėjo Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas,[7] nuo 1933-09-15 – Apeliacinių rūmų ir Vyriausiojo Tribunolo pirmininkai.[8]

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ Panevėžio apygardos teismas pertvarkytas ir savo veikloje vadovavosi TSRS, sąjunginių ir autonominių respublikų teismų santvarkos įstatymu.[9]

Teismo jurisdikcijoje buvo Panevėžio apskritis (Panevėžio I – III liaudies teismai, Kupiškio, Raguvos, Ramygalos, Subačiaus, Šeduvos liaudies teismai), Biržų apskritis (Biržų I ir II liaudies teismai, Pasvalio, Vabalninko, Vaškų liaudies teismai), Rokiškio apskritis (Rokiškio I ir II liaudies teismai, Kamajų, Pandėlio liaudies teismai), Utenos apskritis (Utenos I ir II liaudies teismai, Anykščių, Molėtų, Užpalių liaudies teismai), Zarasų apskritis (Zarasų, Dūkšto, Dusetų liaudies teismai).[10]

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Panevėžio apygardos teismas atkūrė veiklą pagal 1933 m. Teismų santvarkos įstatymą ir kitus teisės aktus.

1941-1944 m. teismas savo veikloje galėjo vadovautis tik tais Lietuvos Respublikos įstatymais, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[11]

Panevėžio apygardos teismo jurisdikcijoje 1942–1944 m. liepos mėn.buvo Anykščių, Biržų, Dusetų, Kupiškio, Molėtų, Panevėžio, Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Vabalninko, Zarasų apylinkių teismai.[12]

Tiksli data, kada 1944 m. Panevėžio apygardos teismas nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apygardos teismas buvo pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nebuvo pavestos kitiems tvarkomiesiems teismams, apeliacinė instancija apylinkių teismų byloms, teismas toms byloms, kurias jam pavesdavo kiti įstatymai.[13]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Panevėžio apygardos teismo dokumentus valstybės archyvų sistemai, nenustatytas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filiale Panevėžio apygardos teismo dokumentai gauti 1952 m. Fonde buvo 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Panevėžio apygardos teismo fondo Nr. 842 dokumentai įrašyti 1962-10-26. Fonde buvo 1 apyrašas, 4 apskaitos vienetai.

1967–1969 m. papildomai įrašyti 5 apskaitos vienetai.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 20 Panevėžio apygardos teismo bylų, įrašytų apyraše Nr. 2.

1972 m. papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 8 nesutvarkytas Panevėžio apygardos teismo bylas. Dokumentai sutvarkyti, sudaryti 8 apskaitos vienetai, kurie 1974-04-13 papildomai įrašyti į apyrašą Nr.1.

1975 m. papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1994 m. fondas pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, papildomai įrašyti rasti nesutvarkyti 137 apskaitos vienetai, sudarytas 1 naujas apskaitos vienetas (senas aprašas), 1 apskaitos vienetas sujungtas, 7 apskaitos vienetai perkelti į fondus Nr. 1557, Nr. 1524, Nr. 831, Nr. 846, Nr. 1387. Sudaryta bylų šifrų pasikeitimo lentelė, parašyta pratarmė, į sudarytą apyrašą Nr. 1 buvo įrašyti 32, į aprašą Nr. 2 – 138 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 842 yra 2 apyrašai, 170 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos, civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Panevėžio apygardos teismo nutarimai, valstybės gynėjo apeliacijos, protestai, teismo tarnautojų 1944 m. algų lapai, civilinės bylos dėl žemės, ūkio padalinimo, nuostolių atlyginimo, ištuokos, faktinės santuokos pripažinimo, baudžiamosios bylos dėl antivalstybinės veiklos, žmogžudysčių, kūno sužalojimo, išprievartavimo, neteisėtos santuokos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis: civilinės bylos - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, baudžiamosios bylos - pagal temas ir kaltinamų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 1 įrašyti 32 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl nuosavybės, įpėdinystės teisių pripažinimo, žemės valdymo atstatymo, testamentų patvirtinimo arba panaikinimo, globos, įvaikinimo, nuomos mokesčių, skolų, alimentų, pasogos išieškojimo ir kt., baudžiamosios bylos dėl muštynių, fiktyvių vekselių pardavimo, prekybos naminiais alkoholiniais gėrimais ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis, temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 2 įrašyti 138 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau -V. Ž.), 1925 m., Nr. 189-1282.
[2] Lietuvos teismas, 1930 m., psl. 111, 112.
[3] Teisininkų kalendorius, 1939 m., psl. 164.
[4] L.V.Ž., 1919 m., Nr. 2/3-26.
[5] V.Ž., 1933 m., Nr. 419-2900.
[6] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1548, l. 192.
[7] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – L. V. Ž.), 1919 m., Nr. 2/3-26.
[8] V. Ž. 1933 m., Nr. 419-2900.
[9] LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 56.
[10] LCVA, F. R–761, ap. 1, b. 3. l. 73 - 74.
[11] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.
[12] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 91.
[13] VŽ, 1933 m., Nr. 419–2900, LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMO FONDO NR. 842 PAPILDYMĄ

2014- 08-27  Nr. SA-46

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Panevėžio apygardos teismo fondą Nr. 842 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-12-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA- 381.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio apskrities archyvas 2013-11-27 ir 2013-12-19 Dokumentų perdavimo aktais Nr. GF-32 ir Nr. GF-35 Lietuvos centriniam valstybės archyvui (toliau – LCVA) perdavė 179 ir 4533 Panevėžio apygardos teismo bylas. LCVA perduotų bylų apyrašai ir bylos buvo peršifruoti, sudaryti apyrašai Nr. 3 – Nr. 34. Į fondo Nr. 842 apyrašą Nr.3 įrašytos 179 bylos, apyrašuose Nr. 4 – Nr. 34 įrašytos 4533 bylos.

Iš viso fonde Nr. 842 yra 34 apyrašai, 4882 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 3 įrašyti 179 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, išprievartavimų, chuliganiškų veiksmų, skolų išieškojimo, dokumentų klastojimo, melagingų liudijimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 4 įrašyti 45 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamosios bylos dėl chuliganiškų veiksmų, nelegalių abortų, mažamečių tvirkinimo, vagysčių, melagingų liudijimų, valstybinio turto iššvaistymo, netinkamos produkcijos pardavinėjimo, pirkimo – pardavimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 5 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 6

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, chuliganiškų veiksmų, vagysčių, skolų išieškojimo, tyčinio gaisrų sukėlimo, melagingų liudijimų, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 6 įrašyti 36 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų, kvotos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 7

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Biržų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios, kvotos ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, chuliganiškų veiksmų, savižudybių, staiga mirusių asmenų, tyčinio gaisrų sukėlimo, vagysčių, melagingų liudijimų, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 7 įrašyti 165 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 8

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios ir baudžiamosios bylos dėl chuliganiškų veiksmų, vagysčių, skolų išieškojimo, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 8 įrašyti 69 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylų apyrašas Nr. 9

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylos dėl kūno sužalojimų, išprievartavimų, chuliganiškų veiksmų, vagysčių, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 9 įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1940 m., lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylų apyrašas Nr. 10

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylos dėl chuliganiškų veiksmų, kūno sužalojimų, išprievartavimų, skolų išieškojimo, melagingų liudijimų, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 10 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 11

 

Į apyrašą įrašytos Kupiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, kūdikių nužudymų, chuliganiškų veiksmų, vagysčių, skolų išieškojimo, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 11 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Pasvalio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 12

 

Į apyrašą įrašytos Pasvalio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, chuliganiškų veiksmų, kūno sužalojimų, vagysčių, sukčiavimų, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 12 įrašyta 13 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Pasvalio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylų apyrašas Nr. 13

 

Į apyrašą įrašytos Pasvalio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylos dėl nužudymų, chuliganiškų veiksmų, mažamečių tvirkinimo, venerinių ligų platinimo, vagysčių, skolų išieškojimo, įpėdinystės teisių nustatymo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 13 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylų apyrašas Nr. 14

 

Į apyrašą įrašytos Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo bylos dėl chuliganiškų veiksmų, išžaginimų, sukčiavimų, dokumentų klastojimo, skolų išieškojimo, pirkimo – pardavimo sandorių anuliavimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 14 įrašyti 38 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rokiškio apylinkės teismo baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 15

 

Į apyrašą įrašytos Rokiškio apylinkės teismo baudžiamosios bylos dėl nužudymų, chuliganiškų veiksmų, kūno sužalojimų, svetimo turto pasisavinimo, sukčiavimų, melagingų liudijimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 15 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys

 

Teismo prokuratūros Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir sekamųjų bylų apyrašas Nr. 16

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir sekamosios bylos dėl kūdikių nužudymų, sunkių kūno sužalojimų, skolų išieškojimo, įpėdinystės teisių nustatymo, melagingų liudijimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 16 įrašyti 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų ir kvotos bylų apyrašas Nr. 17

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios ir kvotos bylos dėl kūdikių nužudymų, sunkių kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, neteisėto ginklų laikymo, tyčinio padegimo, neteisėto asmens laisvės apribojimo, valstybinio turto pasisavinimo, sukčiavimų, vagysčių, melagingų liudijimų, pabėgusio karo belaisvio ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 17 įrašyti 188 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Utenos I apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų ir kvotos bylų apyrašas Nr. 18

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Utenos I apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios ir kvotos bylos dėl chuliganiškų veiksmų, išprievartavimų, tyčinio padegimo, skolų išieškojimo, dokumentų klastojimo, melagingų liudijimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 18 įrašyti 143 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Utenos I apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 19

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Utenos I apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios ir baudžiamosios bylos dėl sunkių ir lengvų kūno sužalojimų, išprievartavimų, nelegalių abortų, mažamečių tvirkinimo, chuliganiškų veiksmų, melagingų liudijimų, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr 842 apyraše Nr. 19 įrašyti 257 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Utenos II apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų ir kvotos bylų apyrašas Nr. 20

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Utenos II apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios ir kvotos bylos dėl kūdikių nužudymų, kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, staigios mirties, neteisėto ginklų laikymo, vagysčių, tyčinio gaisrų sukėlimo, turto pasisavinimo, pareigų neatlikimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 20 įrašyti 445 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės– rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Utenos II apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 21

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Utenos II apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamosios bylos dėl netyčinio nužudymo, kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, melagingų liudijimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 21 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės– rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Zarasų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 22

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Zarasų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios ir baudžiamosios bylos dėl mažamečių tvirkinimo, nelegalių abortų, chuliganiškų veiksmų, vagysčių, melagingų liudijimų, skolų išieškojimo, dokumentų klastojimo, įpėdinystės teisių nustatymo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 22 įrašyta 140 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1935–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Zarasų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 23

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Zarasų apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, vagysčių ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 23 įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Zarasų apylinkės teismo sekamųjų, kvotos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 24

 

Į apyrašą įrašytos Zarasų apylinkės teismo sekamosios, kvotos ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, tyčinių padegimų, melagingų liudijimų, neteisėto ginklų laikymo, pareigų neatlikimo, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 24 įrašytas 231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Panevėžio I apylinkės teismo sekamųjų ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 25

 

Į apyrašą įrašytos Panevėžio I apylinkės teismo sekamosios ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, sunkių kūno sužalojimų, nelegalių abortų, melagingų liudijimų, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 25 įrašyta 250 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Apeliacijos bylų apyrašas Nr. 26

 

Į apyrašą įrašytos Panevėžio apygardos teismo apeliacijos bylos dėl nekilnojamojo turto įteisinimo, naminių testamentų patvirtinimo, nekilnojamojo turto pardavimo, nuostolių atlyginimo, skolų išieškojimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, turto pardavimo, bendro nuosavybės valdymo, alimentų išieškojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 26 įrašyti 89 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Apeliacijos bylų apyrašas Nr. 27

 

Į apyrašą įrašytos Panevėžio apygardos teismo apeliacijos bylos dėl testamentų patvirtinimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nuostolių atlyginimo, nuosavybės teisių pripažinimo, žemės ir trobesių valdymo nustatymo, skolų išieškojimo, alimentų priteisimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr 842 apyraše Nr. 27 įrašyti 68 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 28

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Rokiškio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios ir baudžiamosios bylos dėl įpėdinystės teisių pripažinimo, turto padalijimo, skolų išieškojimo, turtinės žalos atlyginimo, vagysčių, melagingų liudijimų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 28 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Pasvalio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamųjų, kvotos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 29

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Pasvalio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, sekamosios, kvotos ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, padegimų, nelegalių abortų, vagysčių, sukčiavimų, turtinės žalos atlyginimo, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 29 įrašytas 101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Teismo prokuratūros Panevėžio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo kvotos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 30

 

Į apyrašą įrašytos teismo prokuratūros Panevėžio apylinkės tardytojo įžengiamojo tardymo, kvotos ir baudžiamosios bylos dėl nužudymų, chuliganiškų veiksmų, nelegalių abortų, vagysčių, nelaimingų atsitikimų, kalinių pabėgimo it kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 30 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Ištuokos bylų apyrašas Nr. 31

 

Į apyrašą įrašytos ištuokos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 31 įrašyti 122 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Panevėžio I liaudies teismo baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 32

 

Į apyrašą įrašytos Panevėžio I liaudies teismo baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, sukčiavimų, vagysčių, valstybinio turto pasisavinimo, turtinės žalos atlyginimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 32 įrašyti 1252 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Panevėžio I liaudies teismo baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 33

 

Į apyrašą įrašytos Panevėžio I liaudies teismo baudžiamosios bylos dėl nužudymų, chuliganiškų veiksmų, kūno sužalojimų, vagysčių, tyčinio padegimo, padarytos žalos atlyginimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 33 įrašyti 306 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Panevėžio II liaudies teismo baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 34

 

Į apyrašą įrašytos Panevėžio II liaudies teismo baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimų, chuliganiškų veiksmų, vagysčių, dokumentų klastojimo, padarytų nuostolių atlyginimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - nesilaikant griežtos abėcėlės tvarkos.

Iš viso fondo Nr. 842 apyraše Nr. 34 įrašyti 78 apskaitos vienetai.

Dokumentai 1941 m., lietuvių kalba. Dokumentų skiriamosios ypatybės – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Nijolė Juodzevičiūtė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 07:55