O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 865 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES I, II, III APYGARDŲ TAIKOS TEISĖJŲ FONDĄ NR. 865

2005-12-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Święcianskiego) (1919-07-11–1920-07-23)

Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju I Okręgu Powiatu Święcianskiego) (1920-11-25–1923-04-30)

2. Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Święcianskiego) (1919-07-11–1920-07-23)

Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Święcianskiego) (1920-12-02–1923-04-30)

3. Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju III Okręgu Powiatu Święcianskiego) (1920-01-20–1920-07-23)

Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju III Okręgu Powiatu Święcianskiego) (1920-11-25–1923-04-31)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Švenčionių apskritis buvo suskirstyta į 4 taikos teisėjų apygardas.

1Švenčionių apskrities I taikos teisėjo apygardą sudarė Švenčionių miestas ir Mykoliškio, Kiemeliškių, Lentupio, Švenčionių bei Zablatiškių valsčiai.[1]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1923-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.[2]

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė į Švenčionis taikos teisėją,[3] kuris atnaujino veiklą buvusioje Švenčionių apskrities I taikos teisėjo apygardos teritorijoje.

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1921-09-24 nustatė, kad nuo 1921-10-01 Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje bus Švenčionių miestas ir Mykoliškio, Kiemeliškių, Lentupio, Švenčionių bei Zablatiškių valsčiai.[4]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Švenčionių apskrities I apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Švenčionyse.[5]

2. Švenčionių apskrities II taikos teisėjo apygardą sudarė Aleksandravo, Daugėliškio, Kuktiškių ir Linkmenų valsčiai.[6]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.[7]

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-12-02 potvarkiu paskyrė į Švenčionėlius taikos teisėją,[8] kuris atnaujino veiklą buvusioje Švenčionių apskrities II taikos teisėjo apygardos teritorijoje.

Remiantis Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu, nuo 1921-10-01 Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo Švenčionėlių miestas ir Daugėliškio, Kiemeliškių, Kuktiškių, Linkmenų valsčiai.[9]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Švenčionėliuose.[10]

3Švenčionių apskrities III taikos teisėjo apygardą sudarė Adutiškio, Jasionių, Kabilninko, Kamojų, Mielagėnų ir Tverečiaus valsčiai.[11] Rytų žemių generalinis komisaras 1920-01-09 paskyrė III apygardos taikos teisėją, kuris 1920-01-20 pradėjo veiklą.[12]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.[13]

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė į Švenčionių apskritį taikos teisėją [14], kuris atnaujino veiklą buvusioje III taikos teisėjo apygardos teritorijoje.

Remiantis Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu, nuo 1921-10-01 Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo Adutiškio, Jasionių, Kabilninko, Kamojų, Mielagėnų ir Tverečiaus valsčiai.[15]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Kamojyse.[16]

 

Sudarytojų funkcijos

 

Taikos teisėjas sprendė civilines bylas dėl teisių į kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei dėl su turtu susijusių įsipareigojimų, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, dėl žalos atlyginimo, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo, prarasto turto grąžinimo ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.), už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda.

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filialas 1970-08-13 perdavė archyvui Švenčionių apskrities taikos teisėjų 434 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. 865 yra 1 apyrašas, 434 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1928 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Fonde yra Taikos teismo Švenčionyse, Miesto teismo Švenčionyse dokumentų.

Švenčionių apskrities II ir III apygardų taikos teisėjų spręstų bylų yra Miesto teismo Švenčionyse fonde Nr. 43.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nepaklusimo valdžiai, karinės tarnybos vengimo, viešosios tvarkos pažeidimo, savavališko miško kirtimo, vagystės, muštynių; civilinės bylos dėl įpėdinystės teisių patvirtinimo, teisių į žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą pripažinimo, nuomos mokesčių, alimentų išieškojimo, nuomos sutarčių nutraukimo, globos paskyrimo ir kt.

Bylos apyraše pagal fondo sudarytojus nesugrupuotos. Jos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją. Apyrašas suminis.

Iš viso fondo Nr. 865 apyraše Nr. 1 įrašyti 434 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1928 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 1, 11, 15, 64, 95.
[2] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 7-21.
[4] DU TKR,1921, Nr. 31-354 .
[5] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89
[6] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 1,11, 15, 64 a.p., 109.
[7] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1, b. 2840, l. 41,41a.
[8] Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 10-26.
[9] DU TKR, Nr. 31-354.
[10] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89
[11] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 11, 15, 64 a.p., 95.
[12] Ten pat, ap. 6, b. 1207, l. 10, 12.
[13] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1, b. 2840, l. 41a.
[14] Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 7-21.
[15] DU TKR,1921, Nr. 31-354 .
[16] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES I, II, III APYGARDŲ TAIKOS TEISĖJŲ FONDO NR. 865 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2017-11-10 Nr. SA-37

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Švenčionių apskrities I, II, III apygardų teisėjų fondą Nr. 865 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-29 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-392/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 865 buvo 1 apyrašas, 436 apskaitos vienetai. Apyrašas buvo suminis.

2017 m. patobulintos fondo Nr. 865 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintos datos.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 byla Nr. 435 (senas fondo Nr. 865 apyrašas Nr. 1).

Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyraše nekeistas. Baudžiamųjų bylų antraštėse nurodyta kaltinamojo pavardė, civilinių bylų antraštėse pirmąja nurodyta ieškovo pavardė.

Į Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašą Nr. 1 įrašytos 1919–1923 m. Švenčionių apskrities I, II, III apygardų teisėjų spręstos bylos. Yra 1924–1939 m. dokumentų dėl teismų sprendimų kopijų išdavimo.

Iš viso fonde Nr. 865 yra 1 apyrašas, 437 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl karinės tarnybos vengimo, ginklo laikymo be leidimo, vagysčių, įžeidimo, viešosios tvarkos pažeidimo, miško kirtimo, važiavimo traukiniu be bilieto ir kt.;

civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, pažeistų teisių į turto valdymą, nuosavybės teisių į žemę ir pastatus pripažinimo, iškeldinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 437 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 07:48