O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 866 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO ŠVENČIONĖLIUOSE FONDĄ NR. 866

2005-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Świenciańskiego) (1919-07-11 – 1920-07-23)

Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju II Okręgu Powiatu Świenciańskiego) (1920-12-02 –1923-04-30)

Taikos teismas Švenčionėliuose (Sąd Pokoju w Nowo-Świencianach) (1923-05-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Švenčionėliuose (Sąd Grodzki w Nowo-Świencianach) (1929-01-01 – 1931-01-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Švenčionių apskritis buvo suskirstyta į 4 taikos teisėjų apygardas. II apygardą sudarė Aleksandravo, Daugėliškio, Kuktiškių ir Linkmenų valsčiai.[1]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, nutraukė veiklą.[2]

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-12-02 potvarkiu paskyrė taikos teisėją į Švenčionėlius.[3] Teisėjas atnaujino veiklą buvusioje Švenčionių apskrities II taikos teisėjo apygardos teritorijoje.

Remiantis Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu, nuo 1921-10-01 Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo Švenčionėlių miestas ir Daugėliškio, Kiemeliškių, Kuktiškių, Linkmenų valsčiai.[4]

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus krašte veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki pertvarkymo.[5]

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 pavadinta Taikos teismu Švenčionėliuose.[6]

Teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu nustatyta, kad nuo 1927-01-01 teismo jurisdikcijoje bus Švenčionėlių miestas ir Dūkšto, Daugėliškio, Joniškio bei Linkmenų valsčiai.[7]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką, Taikos teismas Švenčionėliuose nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Švenčionėliuose.[8]

Teisingumo ministro 1930-12-18 potvarkiu Miesto teismas Švenčionėliuose 1931-01-15 likviduotas.[9]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, tėvystės nustatymo, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.) už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda; atliko tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, sprendė bylas vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filialas 1970-08-13 perdavė Miesto teismo Švenčionėliuose aprašytus dokumentus – 560 apskaitos vienetų, įrašytų į apyrašus Nr. 1, 2, 3.

Iš viso fonde Nr. 866 yra 3 apyrašai, 561 apskaitos vienetas. Apyrašai suminiai. Dokumentų chronologinės ribos 1923 – 1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Fondas nepilnas, nėra teismo veiklos dokumentų.

Švenčionių apskrities II apygardos taikos teisėjo, Taikos teismo Švenčionėliuose spręstų bylų yra Švenčionių apskrities I, II, III apygardų taikos teisėjų jungtiniame fonde Nr. 865.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo į žemę ir nekilnojamąjį turtą, įpėdinystės teisių pripažinimo bei turto dalybų.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 866 apyraše Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentai 1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nepaklusnumo administracinei valdžiai, karinės tarnybos vengimo, viešosios tvarkos pažeidimų, tarnybinių paslapčių atskleidimo, neteisėto žemės pasisavinimo, nelegalaus vaikų mokymo lietuviškai, savavališko miško kirtimo, žvejybos be leidimo, vagysčių, azartinių žaidimų ir kt.;

civilinės bylos dėl įpėdinystės teisių patvirtinimo, teisių pripažinimo į nekilnojamą turtą ir žemės nuosavybę, nuomos mokesčių išieškojimo, nuomos sutarčių nutraukimo, alimentų išieškojimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 866 apyraše Nr. 2 įrašytas 391 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1928 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl valdžios atstovų įžeidimų, nelegalaus sienos perėjimo, viešosios tvarkos pažeidimų, savavališko miško kirtimo, žvejybos, uogavimo bei grybavimo be leidimų, gyvulių ganymo uždraustose vietose, tabako auginimo, statybos instrukcijų pažeidimų, muštynių, įžeidinėjimų;

civilinės bylos dėl teisių pripažinimo į nekilnojamą turtą ir žemę, įpėdinystės teisių patvirtinimo, turto dalybų, skolų išmokėjimo firmoms ir bendrovėms, privatiems asmenims, alimentų išieškojimo.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 866 apyraše Nr.3 įrašyta 160 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 1,11, 15, 64 a.p., 109.
[2] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1, b. 2840, l. 41,41a.
[3] Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 3-20, Nr. 10-26.
[4] DU TKR, Nr. 31-354.
[5] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.
[6] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 55, l. 89
[7] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau DU RP), Nr. 115-670.
[8] DU RP, 1928, Nr. 12-93.
[9] DU RP, 1931, Nr. 2-10.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO ŠVENČIONĖLIUOSE F. 866 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 IR NR. 3 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2016-12-19 Nr. SA-56

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Švenčionėliuose fondą Nr. 866 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-378/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 866 buvo 3 apyrašai, 561 apskaitos vienetas. Apyrašai buvo suminiai.

2016 m. patobulintos fondo Nr. 866 apyrašų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes patikslintas bylų skaičius, nerastų bylų antraštės paliktos tokios, kokios buvo nurodytos senuose apyrašuose. Civilinių bylų antraštėse pirmoji nurodyta ieškovo pavardė.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 nauja byla Nr. 11 (seni fondo Nr. 866 apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3).

Į patobulintą apyrašą Nr. 2 iš fondo Nr. 864 apyrašo Nr. 1 perkeltos 2 bylos ir įrašytos Nr. 192a, Nr. 395, rasta ir aprašyta 1 byla - Nr. 141a, sudarytos 3 naujos bylos Nr. 392, Nr. 393, Nr. 394. Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 866 yra 3 apyrašai, 562 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1931 m. Yra 1932–1936 m. dokumentų. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl palikimo, nuosavybės teisių į žemę pripažinimo.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1921 m., 1929–1932 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl karinės tarnybos vengimo, vagysčių, įžeidimo, šmeižto, kūno sužalojimo, miško kirtimo, gyvulių ganymo svetimuose laukuose, turto pasisavinimo, trukdymo naudotis turtu, azartinių žaidimų rengimo, sukčiavimo, šunų laikymo taisyklių pažeidimo ir kt.;

civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, nuosavybės teisių į žemę ir pastatus pripažinimo, turto valdymo, iškeldinimo, skolų išieškojimo, žalos atlyginimo, alimentų ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 397 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, viešosios tvarkos pažeidimo, miško kirtimo, žvejybos be leidimo, netikrų pinigų platinimo, vagysčių, sumušimo, sukčiavimo, šunų laikymo taisyklių pažeidimo ir kt.;

civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, nuosavybės teisių į žemę ir pastatus pripažinimo, iškeldinimo, skolų išieškojimo ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 154 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO ŠVENČIONĖLIUOSE F. 866 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 IR NR. 3 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2016-12-19 Nr. SA-56

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Švenčionėliuose fondą Nr. 866 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-378/1.

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 866 buvo 3 apyrašai, 561 apskaitos vienetas. Apyrašai buvo suminiai.

2016 m. patobulintos fondo Nr. 866 apyrašų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes patikslintas bylų skaičius, nerastų bylų antraštės paliktos tokios, kokios buvo nurodytos senuose apyrašuose. Civilinių bylų antraštėse pirmoji nurodyta ieškovo pavardė.

Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašyta 1 nauja byla Nr. 11 (seni fondo Nr. 866 apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3).

Į patobulintą apyrašą Nr. 2 iš fondo Nr. 864 apyrašo Nr. 1 perkeltos 2 bylos ir įrašytos Nr. 192a, Nr. 395, rasta ir aprašyta 1 byla - Nr. 141a, sudarytos 3 naujos bylos Nr. 392, Nr. 393, Nr. 394. Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 866 yra 3 apyrašai, 562 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1931 m. Yra 1932–1936 m. dokumentų. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos civilinės bylos dėl palikimo, nuosavybės teisių į žemę pripažinimo.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1921 m., 1929–1932 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl karinės tarnybos vengimo, vagysčių, įžeidimo, šmeižto, kūno sužalojimo, miško kirtimo, gyvulių ganymo svetimuose laukuose, turto pasisavinimo, trukdymo naudotis turtu, azartinių žaidimų rengimo, sukčiavimo, šunų laikymo taisyklių pažeidimo ir kt.;

civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, nuosavybės teisių į žemę ir pastatus pripažinimo, turto valdymo, iškeldinimo, skolų išieškojimo, žalos atlyginimo, alimentų ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 397 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1934 m. Dokumentai lenkų, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nelegalaus sienos perėjimo, viešosios tvarkos pažeidimo, miško kirtimo, žvejybos be leidimo, netikrų pinigų platinimo, vagysčių, sumušimo, sukčiavimo, šunų laikymo taisyklių pažeidimo ir kt.;

civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, nuosavybės teisių į žemę ir pastatus pripažinimo, iškeldinimo, skolų išieškojimo ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 154 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1936 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:20