O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 867 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO ADUTIŠKYJE FONDĄ NR. 867

2005-12-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Taikos teismas Adutiškyje (Sąd Pokoju w Hoduciszkach) (1927-01-01 – 1928-12-31)

Miesto teismas Adutiškyje (Sąd Grodzki w Hoduciszkach) (1929-01-01 – 1931-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Taikos teismas Adutiškyje pradėjo veiklą 1927-01-01, Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu teismo buveinę iš Kamojų perkėlus į Adutiškį. Teismo jurisdikcijoje buvo Adutiškio, Kamojų, Mielagėnų ir Tverečiaus valsčiai.[1]

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkiu apie bendrųjų teismų santvarką, Taikos teismas Adutiškyje nuo 1929-01-01 pavadintas Miesto teismu Adutiškyje.[2]

Teisingumo ministro 1931-08-03 potvarkiu Miesto teismas Adutiškyje nuo 1931-10-01 likviduotas.[3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto nuosavybės, jeigu ginčo objekto vertė neviršijo 1000 zlotų, dėl turo padalinimo, jei dalinamo objekto vertė neviršijo 50000 zlotų; nepriklausomai nuo ginčo objekto vertės: bylas dėl tėvystės nustatymo, nuomos sutarčių vykdymo, pripažinimo negaliojančiomis arba nutraukimo, dėl ginčytino turto apsaugos, prarastos nuosavybės grąžinimo;[4] baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos numatoma bausmė iki 2 metų laisvės atėmimo arba bauda, bei susijusias su turtu bylas, jeigu turo vertė neviršijo 1000 zlotų. Teismas taip pat atliko jam pavestus tardymo veiksmus, reikalingus baudžiamosioms byloms apygardos teisme spręsti.[5]

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, bylas sprendė vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filialas 1970-08-13 perdavė Lietuvos TSR CVA Adutiškio taikos teismo dokumentus – 531 apskaitos vienetą, įrašytą į apyrašus Nr. 1, 2, 3.

Iš viso fonde Nr. 867 yra 3 apyrašai, 534 apskaitos vienetai. Apyrašai suminiai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1931 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Fondas nepilnas, nėra teismo veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos: baudžiamosios bylos dėl nepaklusimo valdžios atstovams, karinės tarnybos vengimo, viešosios tvarkos pažeidimų, tarnybinių paslapčių atskleidimo, neteisėto žemės pasisavinimo, nelegalaus vaikų mokymo lietuviškai, savavališko miško kirtimo, žvejybos be leidimo, vagysčių, azartinių lošimų ir kt.; civilinės bylos dėl įpėdinystės, nuosavybės teisių į žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą pripažinimo, nuomos mokesčių, alimentų išieškojimo, nuomos sutarčių nutraukimo, globos paskyrimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 867 apyraše Nr. 1 įrašytas 221 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1929 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nepaklusimo valdžios atstovams, karinės tarnybos vengimo, viešosios tvarkos pažeidimų, tarnybinių paslapčių atskleidimo, neteisėto žemės pasisavinimo, nelegalaus vaikų mokymo lietuviškai, savavališko miško kirtimo, žvejybos be leidimo, vagysčių, azartinių žaidimų ir kt;

civilinės bylos dėl įpėdinystės teisių patvirtinimo, nuosavybės teisių į žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą pripažinimo, nuomos mokesčių, alimentų išieškojimo, nuomos sutarčių nutraukimo, globos paskyrimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 867 apyraše Nr. 2 įrašyti 263 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1930 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl viešosios tvarkos pažeidimų, savavališko miško kirtimo, žvejybos, uogavimo bei grybavimo be leidimų, gyvulių ganymo uždraustose vietose, tabako auginimo, statybos instrukcijų pažeidimų, muštynių, įžeidinėjimų;

civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą pripažinimo, įpėdinystės teisių patvirtinimo, skolų išieškojimo.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis ir temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 867 apyraše Nr.3 įrašyta 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1931 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1]Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau-DU RP), 1926, Nr. 115-670, LCVA. F. 129, ap.1, b. 264, l. 74.
[2] DU RP, 1928, Nr. 12-93.
[3] DU RP, 1931, Nr. 71-582.
[4] DU RP, 1930, Nr. 83-651; 1932, Nr. 112-934.
[5] DU RO, 1928, Nr. 33-313, Nr. 83-725.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

MIESTO TEISMO ADUTIŠKYJE FONDO NR. 867 APYRAŠŲ NR. 1–NR. 3

BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ IR FONDO PAPILDYMĄ

2014-05-19 Nr. SA-26

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Miesto teismo Adutiškyje fondą Nr. 867 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-22 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-379/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 867 buvo 3 apyrašai, 534 apskaitos vienetai. Apyrašai buvo suminiai.

2014 m. patobulintos fondo Nr. 867 apyrašų Nr. 1 – 3 bylų antraštės.

Tobulinant antraštes bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę. Bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas. Patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų apskaitos vienetų skaičius.

Į patobulintus apyrašus įrašyti 3 apskaitos vienetai (seni apyrašai Nr. 1–3).

Iš viso fonde Nr. 867 yra 3 apyrašai, 538 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1937 m. Dokumentai lenkų, latvių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudos iškarpa.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 221 (senas fondo Nr. 867 apyrašas Nr. 1) ir patikslintas apyraše Nr. 1 įrašytų apskaitos vienetų skaičius.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 223 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1937 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 263 (senas fondo Nr. 867 apyrašas Nr. 2).

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 264 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1932 m. Dokumentai lenkų, latvių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudos iškarpa.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas Nr. 50 (senas fondo Nr. 867 apyrašas Nr. 3).

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 51 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1937 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Julija Voickun

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:18