O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 919 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 919

2005-10-            Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apylinkės teismas (1939-11-04 – 1940 m. gruodžio mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[1] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje Taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[2]

Vilniaus apygardos teismui ir Vilniaus, Švenčionėlių ir Valkininkų apylinkės teismams steigti 1939-11-04 įstatymu įsteigtas Vilniaus apylinkės teismas.[3]

Teisingumo ministro 1939-11-04 įsakymu nustatyta, kad Vilniaus apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Vilniaus miestas, Nemenčinės, Paberžės, Riešės, Maišiagalos, Naujosios Vilnios, Trakų, Rudaminos ir Medininkų valsčiai,[4] o 1940-01-09 įsakymu - nuo 1940-01-15 ir Šalčininkėlių bei Turgelių valsčiai.[5]

Teisingumo ministro 1940-05-11 įsakymu nuo 1940-06-01 nustatyta nauja Vilniaus apylinkės teismo jurisdikcija - Vilniaus ir Naujosios Vilnios miestai, Nemenčinės, Paberžės, Riešės, Maišiagalos, Mickūnų, Šumsko, Rudaminos, Turgelių ir Jašiūnų valsčiai.[6]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[7]

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Vilniaus miesto I-XII ir Rudaminos, Riešės, Naujosios Vilnios, Nemenčinės, Maišiagalos, Jašiūnų liaudies teismai. [8]

Tikslios datos, kada 1940 m. gruodžio mėn. Vilniaus apylinkės teismas buvo pertvarkytas ir liaudies teismai padėjo veiklą, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[9] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1951 – 1952 m. Lietuvos TSR centrinis valstybės archyvas gavo 11916 neaprašytų Vilniaus apylinkės teismo bylų. Perdavimo – perėmimo akto nėra.

Dokumentai sutvarkyti 1951–1952 m. Buvo atrinkta naikinti 8235 bylos. Palikta saugoti 3681 byla, bylos įrašytos į apyrašus Nr. 1–3: į apyrašą Nr. 1 įrašyta 421, į apyrašą Nr. 2 – 2262, į apyrašą Nr. 3 – 1014 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 919 yra 3 apyrašai, 3697 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra teismo organizacinės – tvarkomosios veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, savavališko miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir netikrų pinigų pardavimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta apyrašo bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 919 apyraše Nr. 1 yra 421 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, apgavysčių ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 919 apyraše Nr. 2 yra 2262 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių, apsaugos ir įsakymo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Vilniaus apylinkės teisme spręstos civilinės ir apsaugos bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, įpėdinystės teisių ir testamento patvirtinimo, nuostolių atlyginimo, skolų, alimentų išieškojimo, įvaikinimo ir išlaikymo, vykdomųjų raštų išdavimo ir kt., taip pat įsakymo bylos dėl vekselių apmokėjimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas.

Iš viso fondo Nr. 919 apyraše Nr. 3 yra 1014 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[2] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[3] VŽ, 1939 m., Nr. 674 - 4978.
[4] VŽ, 1939 m., Nr. 676 - 5002
[5] VŽ, 1940 m., Nr. 687 - 5148.
[6] VŽ, 1940 m., Nr.707 – 5488.
[7] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[8] LCVA, F.R-761, ap. 1 b. 3, l. 87 - 89.
[9] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:15