O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 932 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

APELIACINIŲ RŪMŲ FONDĄ NR. 932

2007-11      Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Apeliaciniai Rūmai (1933-09-15–1940-10-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymu 1933-09-15 įsteigti Apeliaciniai Rūmai.[1]

Apeliacinių Rūmų veiklą reglamentavo Teismų santvarkos įstatymas, Apeliacinių Rūmų statutas ir kt. teisės aktai.

Apeliacinių Rūmų veiklą prižiūrėjo Vyriausiasis Tribunolas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-26 nutarimu Nr. 162 nuo 1940-10-01 Apeliaciniai Rūmai buvo panaikinti, o visos nagrinėtos bylos perduotos Lietuvos TSR Aukščiausiajam teismui.[2]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apeliaciniai Rūmai buvo institucija, kuri nagrinėjo civilines ir baudžiamąsias bylas apeliacine tvarka.

Apeliaciniai Rūmai buvo apeliacinė instancija byloms, kurias sprendė apygardų teismai pirmąja instancija, teismas baudžiamosioms byloms dėl priešvalstybinių nusikaltimų, padarytų valstybės teritorijoje arba užsienyje bei teismas toms byloms, kurias jam pavedė kiti įstatymai.

Apeliaciniai Rūmai prižiūrėjo visų apygardų teismų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 326 Apeliacinių rūmų bylas, įrašytas į fondo Nr. 932 apyrašą Nr. 1.

1959 m. fonde Nr. 932 buvo 2 apyrašai, 434 apskaitos vienetai.

1974 m. ir 1999 m. papildomai įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1980 m. dalis fondo bylų mikrofilmuota.

Iš viso fonde Nr. 932 yra 2 apyrašai, 438 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl įstatymų pažeidimo ir priešvalstybinės veiklos, priklausymo komunistų partijai, veikimo komunistų partijos ir vokiečių naudai, komunistinės literatūros ir atsišaukimų laikymo bei platinimo, sprogstamosios medžiagos laikymo, lietuvių tautos šmeižimo, Vyties niekinimo, slapto perėjimo per sieną, grasinimų, šnipinėjimo svetimos valstybės naudai ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 932 apyraše Nr. 1 įrašyti 332 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba .Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl kaltinimų komunistine veikla, šnipinėjimo, atsišaukimų platinimo ir kt., tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 932 apyraše Nr. 2 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1933–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[2] LCVA, F. R - 754, ap. 1, b. 1, l. 144.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:14