O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-119 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ LIAUDIES TEISMŲ FONDĄ NR. R-119

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Biržų I liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

2. Biržų II liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Iki tol veikęs Biržų apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje buvo Biržų miestas ir Biržų, Papilio, N.Radviliškio ir Pabiržės valsčiai, pertvarkytas į Biržų I ir Biržų II liaudies teismus.2

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Biržų I liaudies teismas ir Biržų II liaudies teismas.3

1. Biržų I liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Biržų miestas ir Biržų valsčius. Tikslios datos, kada Biržų I liaudies teismas 1940 m. pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

2. Biržų II liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Papilio, N.Radviliškio ir Pabiržės valsčiai. Tikslios datos, kada Biržų II liaudies teismas 1940 m. pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Biržų liaudies teismų fondas įrašytas 1959 m. Dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra. Į sudarytą 1962 m. apyrašą Nr.1 buvo įrašyti 124 apskaitos vienetai.

Iš viso jungtiniame fonde Nr.R-119 yra 1 apyrašas, 124 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1939 -1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų.

Biržų liaudies teisme spręstos bylos yra įrašytos ir fonde Nr. 1367.

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Biržų I ir II liaudies teismuose spręstos civilinės bylos dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos, iškraustymo iš ūkio, savavališko miško kirtimo, taip pat baudžiamosios bylos dėl ginklo laikymo be leidimo, antisemitinių skelbimų iškabinimo, muštynių.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis, temas ir ieškovų arba kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.R-119 apyraše Nr.1 įrašyti 124 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

2 LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 20 a.p.

3 LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 86.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:45