O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1529 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. R-1529

2007-06-    Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šiaulių apygardos teismas (1941-07-14–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus ir atkūrė iki 1940-06-15 veikusius įstatymus ir teismų įstaigas.[1]

Laikinosios Vyriausybės teisingumo ministro 1941-07-14 įsakymu Nr. 50 buvo paskirtas Šiaulių apygardos teismo pirmininkas.[2] Šiaulių apygardos teismas buvo pavaldus Teisingumo ministerijai, o nuo 1941-08-05 – Teisingumo vadybai.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[3]

Šiaulių apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Papilės, Radviliškio, Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Sedos, Raseinių, Kelmės, Tauragės, Rietavo, Šilalės, Naumiesčio, Telšių, Plungės, Rietavo, Varnių apylinkių teismai.

Tiksli data, kada 1944 m. Šiaulių apygardos teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Šiaulių apygardos teismas buvo apeliacinė instancija apylinkių teismų civilinėms ir baudžiamosioms byloms, taip pat - pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nepriklausė apylinkių teismų kompetencijai.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1969-05-15 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 71 Šiaulių apygardos teismo fondo bylą, įrašytą apyraše Nr. 1.

1973-05-25 ir 1983-09-20, sutvarkius rastus dokumentus, į apyrašą papildomai įrašyta 12 bylų.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Šiauliuose 1983–1984 m. perėmė 1086 neaprašytas Šiaulių apygardos teismo bylas. Dokumentų perdavimo perėmimo akto nėra.

1984-12-25 fondas Nr. R-1529 pertvarkytas. Buvo sudaryti 3 apyrašai: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 461, į apyrašą Nr. 2 - 697, į apyrašą Nr. 3 - 11 bylų.

Iš viso fonde Nr.R-1529 yra 3 apyrašai, 1169 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis.

Fonde nėra teismo veiklos dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl žmogžudysčių, vagysčių, plėšikavimo, naminės degtinės gaminimo, kūno sužalojimo, spekuliacijos, išžaginimų, sukčiavimo, padegimų, melagingų parodymų, abortų, kapo išniekinimo, dokumentų klastojimo, eismo taisyklių pažeidimo, nerūpestingo kalinių saugojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta apyraše įrašytų bylų abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 461 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos teisme spręstos civilinės bylos dėl turto valdymo, atlyginimų sumokėjimo, atlyginimo dėl nuostolių, skolų išieškojimo, iškeldinimo iš ūkio, išlaikymo, nuomos mokesčio, pirkimo-pardavimo aktų ir sutarčių panaikinimo, ištuokos, alimentų, testamento patvirtinimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir ieškovų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta apyraše įrašytų bylų teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 697 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

 Apyraše įrašyti teismo tarnautojų asmens bylos, piliečių prašymai priimti į darbą.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1943 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA). F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[2] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 6.
[3] Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944). Vilnius, 1998, p. 157, 163, 177-179.
[4] LCVA. F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:55