O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1536 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JURBARKO APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-1536

2005-10-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Jurbarko apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos[1].

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Jurbarko apylinkės teismas, nenustatyta. Teisingumo ministras 1941 m. liepos mėn. įsakymu Nr.51 nuo 1941-07-11 buvo paskirtas Jurbarko apylinkės teismo teisėjas.[2]

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams[3].

Jurbarko apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Raseinių apskrities Jurbarko miestas, Jurbarko ir Raudonės valsčiai.

Tiksli data, kada 1944 m. Jurbarko apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Sudarytojo funkcijos

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines ir baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo[4].

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai[5].

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 23 Jurbarko apylinkės teismo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R.-1536 yra 1 apyrašas, 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Jurbarko apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kontrabandos, naminės degtinės varymo, savavališko miško kirtimo, muštynių, grasinimo nužudyti, kūno sužalojimo, taip pat civilinės bylos dėl turto valdymo, neteisėtų teismo antstolio veiksmų ir teismo antstolio vykdomoji byla dėl iškeldinimo iš buto ir nuomos išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšį ir chronologiją. Metų ribose pagal kaltinamų asmenų ir ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1536 apyraše Nr. 1 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas   Petras Biveinis

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

[2] Ten pat, F. R-624, ap. 2, b.1, l.22.

[3] Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998 m., p. 157, 163, 177 -179; LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 22-24.

[4] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37.

[5] Ten pat, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:54