O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1540 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

GRINKIŠKIO APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-1540

2005-     -      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Grinkiškio apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos. 1

Teisingumo ministras 1941 m. liepos mėn. įsakymu Nr. 51 nuo 1941-07-11 paskyrė Grinkiškio apylinkės teismo teisėją.2 Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Grinkiškio apylinkės teismas, nenustatyta.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Buvo palikti galioti tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams. 3

Grinkiškio apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Kėdainių apskrities Baisogalos, Grinkiškio, Gudžiūnų ir Krakių valsčiai.4

Tiksli data, kada 1944 m. Grinkiškio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Grinkiškio apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas ir baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo.5

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai. 6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondą

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 31 Grinkiškio apylinkės teismo bylą, įrašytą į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-1540 yra 1 apyrašas, 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra teismo veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Grinkiškio apylinkės teisme nagrinėtos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, muštynių, sužalojimo, šmeižto, naminės degtinės varymo bei civilinės bylos dėl testamentų patvirtinimo ar panaikinimo, nuosavybės valdymo teisių, nuostolių atlyginimo, alimentų išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšį ir chronologiją (pagal bylos pradžios datą). Metų ribose - pagal kaltintų asmenų arba ieškovų pavardes. Pavardžių abėcėlės tvarka neišlaikyta.

Iš viso fondo Nr. R-1540 apyraše Nr. 1 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėja   Virginija Litvinaitytė

________________________________________________________________________________________________

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

Ten pat, F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 22.

Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179

LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 114.

LCVA, F. R-1549, ap. 1. b. 29, l. 7.

LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:47