O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1541 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠIRVINTŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-1541

2005-10-           Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Širvintų apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos[1].

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Širvintų apylinkės teismas, nenustatyta. Teisingumo ministras 1941-07-14 įsakymu Nr. 52 nuo 1941-07-11 paskyrė Širvintų apylinkės teismo teisėją.[2]

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams[3].

Širvintų apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Ukmergės apskrities Gelvonų, Giedraičių, Musninkų ir Širvintų valsčiai.

Tiksli data, kada 1944 m. Širvintų apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas ir baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo[4].

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai[5].

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 20 Širvintų apylinkės teismo bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R.-1541 yra 1 apyrašas, 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Širvintų apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, naminės degtinės varymo ir pardavimo, savavališko miško kirtimo, muštynių, lengvo kūno sužalojimo bei civilinės bylos dėl nekilnojamojo turto valdymo, apmokėjimo už atliktą darbą, mažametės ir jos turto globos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją. Metų ribose pagal kaltintų asmenų ir ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1541 apyraše Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas   Petras Biveinis

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

[2] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 190.

[3] Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998 m., p. 157, 163, 177-179; LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 22-24.

[4] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37.

[5] Ten pat, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18. 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:45