O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-161 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

JIEZNO LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R-161

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Jiezno liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Alytaus apylinkės teismas, kurio jurisdikciją sudarė Alytaus miestas (Vilniaus ir Suvalkų pusės) ir Alytaus, Jiezno, Butrimonių, Birštono, Merkinės, Daugų, Alovės, Miroslavo, Simno bei Stakliškių valsčiai2 buvo pertvarkytas į atskirus liaudies teismus. Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Alytaus, Seirijų, Butrimonių, Jiezno, Merkinės ir Varėnos liaudies teismai.3

Jiezno liaudies teismo (buveinė Jiezne) jurisdikcijai buvo priskirti Jiezno, Stakliškių ir Birštono valsčiai.4

Tikslios datos, kada 1940 m. Jiezno liaudies teismas pradėjo veiklą, ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, baigė ją, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1961 m. buvo įrašyta 16 neaprašytų Jiezno liaudies teismo fondo bylų. Dokumentų perdavimo akto nėra.

1964-11-11 buvo sudarytas apyrašas Nr.1, kuriame įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr.R-161 yra 1 apyrašas, 16 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų ir teisme spręstų baudžiamųjų bylų. Yra 1933 m. pradėtų bylų. Taip pat įrašyta 1 byla, baigta 1942 m.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Jiezno liaudies teisme spręstos civilinės bylos dėl turto, žemės valdymo padalinimo, atlyginimo už darbą, nuostolių atlyginimo, alimentų, skolų bei baudų išieškojimo. Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-161 apyraše Nr.1 įrašyta 16 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1933 – 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

2 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 17.

3 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 80.

4 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 80.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:32