O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondp R-1660 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-1660

2005-    -      Nr.SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Telšių apylinkės teismas (1941 – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.1

Tiksli data, kada 1941 m. buvo atkurtas Telšių apylinkės teismas, nenustatyta.Telšių apylinkės teismas perėmė Telšių I liaudies teismo ir Telšių II liaudies teismo bylas.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams. 3

Telšių apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Telšių miestas, Telšių, Luokės, Alsėdžių ir Nevarėnų valsčiai.4

Tiksli data, kada 1944 m. Telšių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Telšių apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas ir baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo.5

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.6

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Telšių filialas 1962-10-10 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 585 Telšių apylinkės teismo bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 1, o 1968-12-12 perdavė 1352 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 2.

Papildomai į apyrašą Nr.1 1974-01-02 įrašyti 2 apskaitos vienetai, rasti tikrinant fondo bylų kiekį ir būklę.

Iš viso fonde Nr. R-1660 yra 2 apyrašai, 1939 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Telšių apylinkės teisme spręstos civilinės bylos dėl testamentų patvirtinimo, varžytinių sustabdymo, nuomos sutarčių nutraukimo, teisių į turtą patvirtinimo, skolų, mokesčių, alimentų išieškojimo, išimtinės, globos paskyrimo, nuostolių atlyginimo, iškraustymo, ištuokos, išlaikymo, įpėdinystės, įvaikinimo, mirties bei gimimo fakto nustatymo, vaikų įteisinimo, vekselių apmokėjimo ir kt., civilinių bylų registracijos knygos ir registrai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir ieškovų pavardžių abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1660 apyraše Nr. 1 įrašyti 587 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Telšių apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, įžeidimo, sumušimo, sužalojimo, plėšimo, nuostolių atlyginimo, savavališko miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir kt., bylų registracijos knyga.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir kaltintų asmenų pavardžių abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1660 apyraše Nr. 2 įrašyti 1352 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėja   Virginija Litvinaitytė

________________________________________________________________________________________________

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

Ten pat, F. R-624, ap. 1, b. 25, l. 86, 86a.p.

3 Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V.,1998 m., psl. 157,163, 177-179.

4.LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 118-119.

5 Ten pat, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37.

LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:33