O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-167 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEIRIJŲ LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R-167

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seirijų liaudies teismas (1940-12-28 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Iki tol Alytaus apskrityje veikę Alytaus apylinkės teismas, kurio jurisdikciją sudarė Alytaus miestas (Vilniaus ir Suvalkų pusės) ir Alytaus, Jiezno, Butrimonių, Birštono, Merkinės, Daugų, Alovės, Miroslavo, Simno bei Stakliškių valsčiai, ir Seirijų apylinkės teismas, kurio jurisdikciją sudarė Seirijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio valsčiai ir Merkinės valsčiaus 23 kaimai,2 buvo pertvarkyti į atskirus liaudies teismus. Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Alytaus, Miroslavo, Butrimonių, Jiezno, Merkinės ir Varėnos liaudies teismai.3

Miroslavo liaudies teismo (Miroslave) jurisdikcijoje buvo Simno, Miroslavo valsčiai.4 Teisingumo liaudies komisaras 1940-12-28 raštu Nr. 35060 vietoje Miroslavo liaudies teismo įsteigė Seirijų liaudies teismą (buveinė Seirijuose) ir iš Merkinės liaudies teismo jurisdikcijos išskyrė Seirijų valsčių.5

Seirijų liaudies teismo jurisdikcijai priklausė Alytaus apskrities Seirijų, Miroslavo ir Simno valsčiai.

Tikslios datos, kada pertvarkytas Seirijų liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Alytaus rajoninis archyvas 1961 m. perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 533 neaprašytas Seirijų liaudies teismo bylas.

1964 – 1965 m. dokumentai sutvarkyti: į suminį apyrašą Nr.1 1965-05-10 buvo įrašyti 332 apskaitos vienetai, 201 saugojimo vienetas atrinktas naikinti.

Iš viso fonde Nr. R-167 yra 1 apyrašas, 333 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų.

Seirijų liaudies teisme spręstos bylos yra įrašytos ir fonde Nr. 1316.

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Seirijų liaudies teisme spręstos civilinės bylos dėl turto padalinimo, žemės valdymo, arešto aprašytam turtui panaikinimo, teismo vykdytojo veiksmų sustabdymo, iškėlimo, notarinių aktų patvirtinimo ir panaikinimo, atlyginimo už darbą, padarytų nuostolių atlyginimo, alimentų, skolų išieškojimo, globėjo paskyrimo ir baudžiamosios bylos dėl muštynių.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas, temų ribose ieškovų arba kaltinamų asmenų pavardės nenurodytos.

Iš viso fondo Nr. R-167 apyraše Nr. 1 įrašyti 333 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1934 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

2 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 17.

3 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 80

4 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 80

5 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 80

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:31