O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1699 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-1699

2005-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Ukmergės apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos[1].

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Ukmergės apylinkės teismas, nenustatyta. Teisingumo ministras 1941 m. liepos mėn. įsakymu Nr.51 nuo 1941-07-11 paskyrė Ukmergės apylinkės teismo tvarkytoją[2], o 1941-07-17 įsakymu Nr.100 nuo 1941-07-11 - teisėją[3].

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams[4].

Ukmergės apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Ukmergės apskrities Ukmergės miestas, Balninkų, Deltuvos, Kovarsko, Pagirių, Panoterių, Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Veprių, Žemaitkiemio ir Želvos valsčiai.

Tiksli data, kada 1944 m. Ukmergės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas, taip pat baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo[5].

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai[6].

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 4961 Ukmergės apylinkės teismo bylą. Bylos buvo įrašytos į apyrašus Nr. 1, 2, 3.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1969-05-15 perdavė 40 Ukmergės apylinkės teismo bylų, įrašytų apyraše Nr. 4.

1999 m. patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš viso fonde Nr. R-1699 yra 4 apyrašai, 5000 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1929 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų. Fonde yra 1929 – 1940 m. Ukmergės apylinkės teisme, 1940-1941 m. Ukmergės liaudies teisme pradėtų bylų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės teisme spręstos civilinės bylos dėl turto valdymo, globos paskyrimo, nuomos, iškeldinimo iš būsto, mokesčių mokėjimo, nuostolių padengimo, atlyginimo už darbą, dokumentų teisėtumo pripažinimo, testamento ir įpėdinystės teisių patvirtinimo, alimentų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso į fondo Nr. R-1699 apyrašą Nr. 1 įrašyti 957 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo, muštynių, kūno sužalojimo, įžeidimo, nuostolių atlyginimo, svetimo turto naudojimo, spekuliacijos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1699 apyraše Nr. 2 įrašyti 3884 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Apsaugos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės teisme spręstos apsaugos bylos dėl turto globos, testamento, įpėdinystės teisių patvirtinimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1699 apyraše Nr. 3 įrašyta 119 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, muštynių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo, kūno sužalojimo ir kt., taip pat civilinės bylos dėl žemės ir kito nekilnojamojo turto valdymo, iškraustymo iš namų, metrikų sudarymo, testamento patvirtinimo, alimentų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-1699 apyraše Nr. 4 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 - 1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas   Petras Biveinis


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

[2] Ten pat, F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 873.

[3] Ten pat, F. R-624, ap. 2, l. 220.

[4] Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998 m., p. 157, 163, 177 -179; LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 22-24.

[5] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37.

[6] Ten pat, F.R-624, ap. 2, b.39, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:30