O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-175 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APSKRITIES LIAUDIES TEISMŲ FONDĄ NR. R-175

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Gelvonų liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

2. Kavarsko liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

3. Siesikų liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Vietoje Ukmergės apylinkės teismo, kurio jurisdikcijoje buvo Ukmergės miestas, Deltuvos, Panoterių, Siesikų, Pagirių, Kavarsko, Taujėnų, Pabaisko, Veprių, Želvos, Balninkų, Šešuolių bei Žemaitkiemio valsčiai, ir Širvintų apylinkės teismo, kurio jurisdikcijoje buvo Širvintų, Gelvonų, Musninkų bei Giedraičių valsčiai, sudaryti atskiri liaudies teismai.2

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame LietuvosTSR liaudies teismų sąraše įrašyti Ukmergės, Siesikų, Želvos, Kavarsko, Gelvonų, ir Pašilės liaudies teismai.3

Teisingumo liaudies komisaras 1941-01-03 raštu Nr. 22 pakeitė liaudies teismų tinklą Ukmergės apskrityje. Buvo pakeista Ukmergės ir Želvos liaudies teismų jurisdikcija. Pašilės liaudies teismas, pakeitus jo jurisdikciją, buvo pertvarkytas į Širvintų liaudies teismą.4

1.Gelvonų liaudies teismo (buveinė Gelvonyse) jurisdikcijai 1940-12-04 buvo priskirti Veprių, Gelvonų ir Musninkų valsčiai. 1941-01-03 teismo jurisdikcija nepakeista.

Tikslios datos, kada 1940 m. Gelvonų liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

2. Kavarsko liaudies teismo (buveinė Kavarske) jurisdikcijai 1940-12-04 buvo priskirti Kavarsko, Taujėnų ir Kurklių valsčiai. 1941-01-03 teismo jurisdikcija nepakeista.

Tikslios datos, kada 1940 m. Kavarsko liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

3. Siesikų liaudies teismo (buveinė Siesikuose) jurisdikcijai 1940-12-04 buvo priskirti Deltuvos, Siesikų, Pagirių ir Panoterių valsčiai. 1941-01-03 teismo jurisdikcija nepakeista.

Tikslios datos, kada 1940 m. Siesikų liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

Sudarytojų funkcijos

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui Ukmergės apskrities liaudies teismų fondo bylas: 8 Gelvonų liaudies teismo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1, 112 Kavarsko liaudies teismo bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 2 ir Nr. 3, bei 155 Siesikų liaudies teismo bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 4 ir Nr. 5.

Iš viso jungtiniame fonde Nr. R-175 yra 5 apyrašai, 275 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fonde nėra: Gelvonų, Kavarsko, Siesikų liaudies teismų veiklos dokumentų, Gelvonų liaudies teisme spręstų baudžiamųjų bylų, Želvos ir Širvintų liaudies teismų veiklos, baudžiamųjų bei civilinių bylų.

Fonde yra Ukmergės apskrityje veikusiuose apylinkių teismuose 1927 - 1937 m. pradėtų ir 1942 m. baigtų bylų.

Archyve yra sudarytas Ukmergės liaudies teismo fondas Nr. R-824.

 

Gelvonų liaudies teismo civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Gelvonų liaudies teisme spręstos civilinės bylos dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, alimentų išieškojimo, prievolių vykdymo.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-175 apyraše Nr.1 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Kavarsko liaudies teismo baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Kavarsko liaudies teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, neteisėto šaunamojo ginklo laikymo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, nužudymo, dokumentų klastojimo, neteisėto miško kirtimo.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-175 apyraše Nr.2 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Kavarsko liaudies teismo civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Kavarsko liaudies teisme spręstos civilinės bylos dėl turtinių ginčų,skolų,alimentų išieškojimo, prievolių nevykdymo.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-175 apyraše Nr.3 įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1927 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Siesikų liaudies teismo baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Siesikų liaudies teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimo, vagysčių, vogtų daiktų slėpimo, muštynių, plėšimo, chuliganizmo, brakonieriavimo, neteisėto miško kirtimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, nelegalaus šaunamojo ginklo laikymo, dokumentų klastojimo, kyšio davimo, sukčiavimo.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-175 apyraše Nr.4 įrašyti 108 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Siesikų liaudies teismo civilinių bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Siesikų liaudies teisme spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į turtą atstatymo, skolų išieškojimo, įpėdinystės teisių pripažinimo, palikimo ir kt.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.R-175 apyraše Nr.5 įrašyti 47 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1935 – 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

2 LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 18.

3 LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 83.

4 LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 82.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:29