O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-255 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR TEISINGUMO LIAUDIES KOMISARIATO VILNIAUS REVOLIUCINIO TRIBUNOLO FONDĄ NR. R-255

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinistribunolas (Виленский революционный трибунал Народного комиссариата юстиции Литовской и Белорусской ССР) (1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo. 1919-02-27 Vilniuje įvyko bendras Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdis, kuriame buvo sudaryta bendra Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė – Liaudies Komisarų Taryba.

Tiksli data, kada 1919 m. buvo įsteigtas ir kada baigė veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariatui pavaldus Vilniaus revoliucinis tribunolas, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinis tribunolas buvo sovietų valdžios organas, kuriam buvo pavesta kovoti su kontrrevoliucija, spekuliacija, nusikaltimais ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1965 m. archyve rastos 3 Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinio tribunolo netvarkytos bylos. 1966-06-03 dokumentai sutvarkyti, buvo sudarytos 3 bylos ir įrašytos į apyrašą Nr. 1. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Iš viso fonde Nr. R-255 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinio tribunolo dokumentai įrašyti fonduose Nr. R-4, Nr. R-255 ir R-890.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti raštai apie mirties nuosprendžio vykdymą ir tribunolui pavaldžių karinių dalių formavimą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-25 11:22

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:27