O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-301 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DŪKŠTO LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R-301

2005-10-   Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Dūkšto liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Zarasų apylinkės teismas, kurio jurisdikciją sudarė Zarasų miestas, Imbrado, Degučių, Smalvų, Salako, ir Dūkšto valsčiai2 buvo pertvarkytas į Zarasų ir Dūkšto liaudies teismus3.

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Dūkšto liaudies teismas.4

Dūkšto liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Dūkšto ir Salako valsčiai.

Tikslios datos, kada 1940 m. Dūkšto liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-11-01 Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui perdavė51 Dūkšto liaudies teismo bylą, įrašytą apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr.R-301 yra 1 apyrašas, 51 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1940-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų.

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Dūkšto liaudies teisme spręstos civilinės bylos dėl turtinių ginčų, skolų bei alimentų išieškojimo, pasogos grąžinimo, savavališko pasitraukimo iš darbo ir baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimo, vagysčių, chuliganizmo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, prievolių neatlikimo, šmeižto, sukčiavimo, brakonieriavimo ir kt., teismo siųstų raštų registracijos knyga.

Bylos į apyrašą įrašytos nesilaikant jokios sisteminimo tvarkos.

Iš viso fondo Nr.R-301 apyraše Nr.1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

2 LCVA F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 21.

3 LCVA F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 86.

4 LCVA F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 86.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:28