O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-391 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R-391

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Iki tol veikęs Tauragės apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje buvo Tauragės miestas ir Tauragės, Gaurės ir Žygaičių valsčiai, pertvarkytas.2

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Tauragės liaudies teismas.3

Tauragės liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Tauragės miestas ir Tauragės valsčius.

Tikslios datos, kada 1940 m. Tauragės liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1970-11-26 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 24 Tauragės liaudies teismo bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Į apyrašą Nr. 1 1975-10-06 papildomai įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. R-391 apyraše Nr. 1 yra 26 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940-1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Tauragės liaudies teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl valstybinės prievolės neatlikimo, vagysčių, triukšmo kėlimo, užpuolimo, muštynių, kūno sužalojimo, grasinimo susidoroti, neleistino gyvulių ganymo miške, prekių slėpimo, taip pat civilinės bylos dėl negrąžintos žemės, skolų, alimentų išieškojimo.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis. Baudžiamosios bylos įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, civilinės bylos – pagal chronologiją (bylos pradžios datą).

Iš viso fondo Nr. R-391 apyraše Nr. 1 įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1942 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

2 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 19.

3 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 84.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:26