O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-4 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS IR BALTARUSIJOS TSR TEISINGUMO LIAUDIES KOMISARIATO VILNIAUS REVOLIUCINIO TRIBUNOLO FONDĄ NR. R-4

2010-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinis tribunolas (Виленский революционный трибунал Народного комиссариата юстиции Литовской и Белорусской ССР) (1919 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos darbininkų ir valstiečių deputatų tarybų 1919-02-18 suvažiavimas priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos ir Baltarusijos Tarybų Socialistinės Respublikos įkūrimo. 1919-02-27 Vilniuje įvyko bendras Lietuvos ir Baltarusijos centro vykdomųjų komitetų posėdis, kuriame buvo sudaryta bendra Lietuvos ir Baltarusijos TSR vyriausybė – Liaudies Komisarų Taryba.

Tiksli data, kada 1919 m. buvo įsteigtas ir kada baigė veiklą Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariatui pavaldus Vilniaus revoliucinis tribunolas, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinis tribunolas buvo sovietų valdžios organas, kuriam buvo pavesta kovoti su kontrrevoliucija, spekuliacija, nusikaltimais ir kt.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1948-05-25 iš Baltarusijos TSR Minsko srities valstybinio archyvo perėmė 30 Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinio tribunolo neaprašytų bylų.

1955 m. dokumentai sutvarkyti: buvo sudaryta 30 bylų ir įrašyta į apyrašą Nr. 1. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1956-01-11 iš Baltarusijos TSR Minsko srities valstybinio archyvo perėmė 19 Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinio tribunolo bylų, įrašytų apyraše Nr. 2.

1965 m. archyve rastos 4 Vilniaus revoliucinio tribunolo netvarkytos bylos. 1965-09-29 dokumentai sutvarkyti, buvo sudarytos 4 bylos ir papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1967 m. archyve rasta 70 Vilniaus revoliucinio tribunolo netvarkytų bylų. 1968-01-17 dokumentai sutvarkyti, buvo sudarytos 67 bylos ir papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1968-03-26 į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytos 3 bylos, 1995-10-18 į apyrašą Nr. 1 – 1 byla.

Iš viso fonde Nr. R-4 yra 2 apyrašai, 124 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba.

Lietuvos ir Baltarusijos TSR teisingumo liaudies komisariato Vilniaus revoliucinio tribunolo dokumentai įrašyti fonduose Nr. R-4, Nr. R-255 ir R-890.

Fondo bylos mikrofilmuotos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Tribunolo nuosprendžiai, Tardymo komisijos posėdžių protokolai, suimtųjų tardymo protokolai bei apklausos lapai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų liaudies komisariatu veiklos klausimais dokumentai, spekuliacija, šnipinėjimu, tarnybiniais nusikaltimais, kontrrevoliuciniais veiksmais kaltinamų asmenų baudžiamosios ir civilinės bylos, suimtųjų sąrašai, orderiai kratoms daryti.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Bylos mikrofilmuotos.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos spekuliacija, šnipinėjimu, tarnybiniais nusikaltimais, kontrrevoliuciniais veiksmais kaltinamų asmenų baudžiamosios ir civilinės bylos.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Bylos mikrofilmuotos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:53