O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-412 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ZARASŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-412

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Zarasų apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.1

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. atkurtas Zarasų apylinkės teismas, nenustatyta. 1941m. liepos mėn. Zarasų apylinkės teisme jau dirbo teisėjas.2

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.3

Zarasų apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Zarasų apskrities Zarasų miestas, Degučių, Dūkšto, Imbrado, Salako ir Smalvų valsčiai.

Tiksli data, kada 1944 m. Zarasų apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas, taip pat baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo.4

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.5

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-11-01 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 1295 Zarasų apylinkės teismo bylas, įrašytas apyraše Nr.1.

Iš viso fonde Nr. R- 412 yra 1 apyrašas, 1295 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų, civilinių ir vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Zarasų apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo, muštynių, kūno sužalojimo, dokumentų klastojimo, žydų turto pasisavinimo, įžeidimų, šmeižto ir kt., civilinės bylos dėl ištuokos, įpėdinystės teisių ir testamento patvirtinimo, metrikų išdavimo, daiktų grąžinimo, nuostolių atlyginimo, alimentų ir kt., bei vykdomosios bylos dėl turto valdymo, vekselių, miško kirtimo, dokumentų klastojimo, kūno sužalojimo ir kt.

Bylos susistemintos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R- 412 apyraše Nr. 1 įrašyti 1295 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas  Petras Biveinis

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

2 Ten pat, F. R-412, ap. 1, b. 1295, l. 5.

3 Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998 m., p. 157, 163, 177 – 179; LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 22-24.

4 LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37.

5 Ten pat, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:24