O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-481 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ IR PASVALIO APYLINKIŲ TEISMŲ FONDĄ NR. R-481

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Biržų apylinkės teismas (1941 m. liepa – 1944 m.)

2. Pasvalio apylinkės teismas (1941 m. – 1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.1

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.2

1. Biržų apylinkės teismas. Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Biržų apylinkės teismas, nenustatyta.Teisingumo ministras 1941 m. liepos mėn. įsakymu Nr.51 nuo 1941-07-11 paskyrė Biržų apylinkės teismo tvarkytoją.3

Biržų apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Biržų apskrities Biržų miestas, Biržų, Pabiržės, Papilio ir Radviliškio (Nemunėlio) valsčiai. Teisingumo generalinio tarėjo 1943-05-29 įsakymu Nr.235 Biržų apylinkės teismo jurisdikcijai buvo priskirtas Vabalninko valsčius.4

Tiksli data, kada 1944 m. Biržų apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

2. Pasvalio apylinkės teismas. Tiksli data, kada 1941 m. buvo atkurtas Pasvalio apylinkės teismas, nenustatyta.

Pasvalio apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Biržų apskrities Pasvalio miestas, Joniškėlio, Krinčino, Pasvalio, Saločių ir Vaškų valsčiai. Teisingumo generalinio tarėjo 1943-05-29 įsakymu Nr.235 Pasvalio apylinkės teismo jurisdikcijai buvo priskirtas Daujėnų valsčius.5

Tiksli data, kada 1944 m. Pasvalio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas, taip pat baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo.6

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.7

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Biržų ir Pasvalio apylinkių teismų bylų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra. Jungtinio fondo Nr. R-481 apyrašas Nr. 1 sudarytas 1961-05-16, jame buvo įrašyta 519 apskaitos vienetų.

2005 m. buvo patikslintas bylų skaičius.

Iš viso fonde Nr. R-481 yra 1 apyrašas, 521 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų. Biržų apylinkės teisme 1941-1944 m. spręstų bylų yra fonde Nr. 1367.

 

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Biržų ir Pasvalio apylinkių teismuose spręstos civilinės bylos dėl turto valdymo, įpėdinystės teisių ir testamento patvirtinimo, ištuokos, mažamečių vaikų globos, nuomos, atlyginimo už darbą, vekselių, skolų apmokėjimo, alimentų ir kt., taip pat baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo, muštynių, chuliganizmo, spekuliacijos, kyšio ėmimo, dokumentų klastojimo, įžeidimo, šmeižto ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas, o temų ribose - pagal ieškovų ir kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R- 481 apyraše Nr. 1 įrašytas 521 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas   Petras Biveinis

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

2 Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998 m., p.157, 163, 177 - 179; LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 22-24.

3 LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 1, l. 873.

4 Ten pat, F.R-624, ap. 2, b. 34, l. 167.

5 Ten pat, F.R-624, ap. 2, b. 34, l. 167.

6 Ten pat, F. R-1549, ap. 1, b .29, l. 37.

7 LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:20