O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-482 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-482

2010-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn.–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.1

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Kėdainių apylinkės teismas, nenustatyta. Teisingumo ministras 1941 liepos mėn. įsakymu Nr. 51 nuo 1941-07-11 paskyrė Kėdainių apylinkės teismo teisėją.2

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.

Kėdainių apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Kėdainių miestas, Dotnuvos, Josvainių, Pernaravos, Kėdainių, Surviliškio, Šėtos ir Žeimių valsčiai.

Tiksli data, kada 1944 m. Kėdainių apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas, taip pat baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo apskaitos dokumentuose Kėdainių apylinkės teismo fondas Nr. 181 įrašytas 1951 m. Fonde buvo apyrašas Nr. 1, 37 apskaitos vienetai.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo apskaitos dokumentuose Kėdainių apylinkės teismo fondas Nr. R-482 įrašytas 1961 m. Fonde buvo apyrašas Nr. 1, kuriame įrašytos164 bylos.

1965-08-17 buvo sudarytas fondo Nr. R-482 apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 328 bylos.

1966 m. sutvarkius archyve rastas 24 neaprašytas bylas, buvo sudaryta 19 bylų, kurios įrašytos į naują apyrašą Nr. 3.

1969-05-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Kauno filialo perėmė Kėdainių apylinkės teismo fondą Nr. 181 – 37 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1. Apyrašas Nr. 1 ir jame įrašytos bylos buvo peršifruoti į fondo Nr. R-482 apyrašą Nr. 4s.

1977-12-02 apyrašas Nr. 4s buvo išslaptintas ir peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

2004 m. į apyrašą Nr. 2 papildomai buvo įrašytos 3 bylos.

2004 m. skaitmeninėje laikmenoje „Mikrosoft Excel“ programoje buvo sudaryta apyrašo Nr. 2 rodyklė, kurios duomenys 2010 m. perkelti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. R-482 yra 4 apyrašai, 551 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios ir civilinės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše yra dalykinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 164 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos apsaugos bylos dėl įpėdinystės teisių į palikimą atsisakymo arba patvirtinimo, naminių ir notarinių testamentų patvirtinimo, vaikų įsūnijimo ar įdukrinimo, santuokos pripažinimo, gimimo, mirimo metrikų sudarymo bei jų ištaisymo, pavardės pakeitimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Apyraše yra dalykinė rodyklė.

Sudaryta rodyklė skaitmeninėje laikmenoje „Mikrosoft Excel“ programoje. Duomenys 2010 m. perkelti į vardinę Asmenų duomenų bazę.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 331 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Teisingumo vadybos, Finansų vadybos, Profesinių sąjungų centro biuro tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, teismo posėdžių dienoraščiai, bylų eigos, kalėjimų suimtųjų statistinės žinios, baudžiamųjų ir civilinių bylų registracijos knygos.

Yra 1940 m. Kėdainių liaudies teismo pavienių dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 19 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios ir civilinės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
2 LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 23.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:19