O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-485 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R - 485

2005-10-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Tauragės apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos[1].

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Tauragės apylinkės teismas, nenustatyta. Teisingumo ministras 1941 liepos mėn. įsakymu Nr.51 nuo 1941-07-11 paskyrė Tauragės apylinkės teismo tvarkytoją.[2]

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[3]

Tauragės apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Tauragės apskrities Tauragės miestas, Tauragės, Gaurės ir Žygaičių valsčiai.

Tiksli data, kada 1944 m. Tauragės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi visas civilines bylas, taip pat baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę pusantrų metų paprastojo kalėjimo[4].

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismų kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo irbaudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[5]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondą

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-05-15 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 107 Tauragės apylinkės teismo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-485 yra 1 apyrašas, 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Tauragės apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, neteisėto miško kirtimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo, muštynių, kūno sužalojimo, plėšimo, dokumentų klastojimo, šmeižto, neteisėto ginklo laikymo, grasinimo nužudyti ir kt., bei civilinės bylos dėl ištuokos, vekselių apmokėjimo, testamento patvirtinimo, žemės valdymo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir kaltinamų asmenų ir ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-485 apyraše Nr. 1 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnysis archyvistas   Petras Biveinis

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

[2] LCVA, F. R-624, ap. 2,b. 1, l. 873.

[3] Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998 m., p. 157, 163, 177 – 179; LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 22-24.

[4] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37.

[5] Ten pat, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

           

Civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr.1

 

Apyraše įrašytos:

Marijampolės apygardos teisme spręstos civilinės bylos turto padalinimo, globos paskyrimo, skolų išieškojimo; Seinų aps. Obelicos dvaro pardavimo už skolas ir notarinių aktų išrašų apie dvarą bylos; Sagovo sklypo ipotekos knyga; baudžiamosios bylos dėl vagysčių, nužudymo, karinės prievolės neatlikimo, valdiškų pinigų pasisavinimo ir kt., 1919-08-13 sukilime dalyvavusių Kapčiamiesčio lenkų partizanų tardymo byla; žinios apie teisėjus;

Kazlų Rūdos apylinkės teismo bylos dėl globos paskyrimo, skolos išieškojimo, palikimo padalinimo ir teismo antstolio vykdomoji byla dėl skolos išieškojimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal rūšis.

Iš viso fondo Nr. 484 apyraše Nr 1 įrašytas 21 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1829–1943m. Dokumentai lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

           

Civilinių, apsaugos ir globos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos:

Marijampolės apygardos teisme spręstos civilinės bylos dėl ištuokos, santuokos pripažinimo, alimentų, išlaikymo, turto padalinimo, iškraustymo iš buto, skolų išieškojimo, nuostolių atlyginimo, žemės neteisėto valdymo, ieškinio apdraudimo, testamentų ir kt., apsaugos ir globos bylos dėl ištuokos, globos paskyrimo, įvaikinimo, testamentų, metrikų sudarymo, neteisėtų teismo antstolio veiksmų ir kt.;

Šakių apylinkės teismo baudžiamoji byla dėl svetimavimo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas, temų ribose - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 484 apyraše Nr. 2 įrašyti 276 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos:

Marijampolės apygardos teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, naminės degtinės varymo, dokumentų klastojimo, išprievartavimo, kūno sužalojimo, žmogžudysčių ir kt., civilinės bylos dėl ištuokos, išlaikymo ir turto padalinimo;

Šakių apylinkės teismo baudžiamoji byla dėl žmogžudystės;

Kalvarijos apylinkės teismo baudžiamosios bylos dėl naminės degtinės varymo ir vagystės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 484 apyraše Nr. 3 įrašytas 31 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

  

 

Rašytinių dokumentų skyriaus

vyresnioji archyvistė                                             Ona Lomanaitė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau–LCVA), F. 923, ap. 1, b. 245, l. 72.

[2] Laikinosios Vyriausybės žinios, 1919 m., Nr. 2/3–26.

[3] Vyriausybės žinios (toliau–VŽ), 1933 m., Nr. 419–2900.

[4] Lietuvos teismas 1918–1928 m. K., 1930 m., psl. 56; VŽ, 1921 m., Nr. 62 - 559.

[5] VŽ, 1924 m., Nr. 151–1080.

[6] LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 42.

[7] LCVA, F. R–761, ap. 1, b. 3, l. 15–16.

[8] LCVA, F. R–761, ap. 1, b. 3. l. 78.

[9] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), V., 1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.

[10] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 91.

[11] Teisininkų kalendorius 1943 metams, psl. 126.

[12] VŽ, 1933 m., Nr. 419–2900, LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:15