O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-579 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYGOS LINIJINIO TRANSPORTO TEISMO FONDĄ NR. R-579

2008-01-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos geležinkelių linijinis teismas (1941 m.)

Lietuvos geležinkelių karinis tribunolas (1944 m. liepos mėn.–1948 m. gegužės mėn.)

Lietuvos geležinkelių linijinis teismas (1948 m. gegužės mėn.–1953-06-23)

Rygos linijinis transporto teismas (1953-06-24–1957-02-12)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1941 m. pradžioje buvo įsteigtas Lietuvos geležinkelių linijinis teismas.[1]Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1941-02-17 įsaku Nr. 26 „Dėl Lietuvos geležinkelių linijinio teismo liaudies tarėjų išrinkimo“ buvo išrinkti Lietuvos geležinkelių linijinio teismo liaudies tarėjai.[2]

1944 m. liepos mėn. Lietuvos geležinkelių linijinis teismas atkūrė veiklą ir buvo pavadintas Lietuvos geležinkelių kariniu tribunolu, nuo 1948 m. gegužės mėn. vėl pavadintas Lietuvos geležinkelių linijiniu teismu.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-06-24 įsaku „Dėl geležinkelių ir vandens transporto linijinių teismų, geležinkelių ir vandens transporto prokuratūrų bei TSRS Aukščiausiojo teismo geležinkelių ir vandens transporto Kolegijų sujungimo“ Lietuvos geležinkelių linijinis teismas pavadintas Rygos linijiniu transporto teismu.

Lietuvos geležinkelių linijinio teismo, vėliau - Rygos linijinio transporto teismo darbą prižiūrėjo TSRS Aukščiausiasis Teismas.

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1957-02-12 nutarimu „Dėl linijinių ir apygardinių transporto teismų panaikinimo“ Rygos linijinis transporto teismas buvo panaikintas.[3]Bylos, priklausiusios transporto teismui, buvo perduotos nagrinėti atitinkamai pagal nusikaltimo pobūdį liaudies teismams ir Lietuvos TSR Aukščiausiajam Teismui.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos geležinkelių linijinis teismas, Rygos linijinis transporto teismas nagrinėjo pirmosios instancijos baudžiamąsias bylas dėl avarijų geležinkelyje, valstybinio turto grobstymo, tarnybinių ir kitų nusikaltimų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiasis Teismas 1990-06-28 perdavė archyvui 92 Lietuvos geležinkelių linijinio teismo bylas, įrašytas apyraše Nr.2. Apyrašas Nr.2 buvo peršifruotas į apyrašą Nr.1.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-12-23 perdavė archyvui 22 bylas, kurios papildomai buvo įrašytos į apyrašą Nr.1.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Rygos linijinis transporto teismas“.

Iš viso fonde Nr. R-579 yra 1 apyrašas, 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Fondas nepilnas – nėra veiklos dokumentų.

 

Baudžiamųjų, teismo nuosprendžių ir nutarčių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti asmenų tardymo dokumentai: suėmimo orderiai, kvotos, liudytojų parodymų protokolai, LTSR Valstybės saugumo liaudies komisariato, LTSR Valstybės saugumo ministerijos, LTSR Vidaus reikalų liaudies komisariato, LTSR Vidaus reikalų ministerijos pažymos kaltinamosios išvados grobimų, vagysčių, kyšių ėmimo, geležinkelių transporto saugumo technikos taisyklių pažeidimo, avarijų ir kitų nusikaltimų bylose; Lietuvos geležinkelių karinio tribunolo, Lietuvos geležinkelių linijinio teismo posėdžių protokolai, nuosprendžiai, Rygos, Leningrado geležinkelių linijinių teismų nuosprendžiai, TSRS Aukščiausiojo Teismo karo kolegijos nutartys ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. R-579 apyraše Nr. 1 įrašyta 114 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos – 1941 - 1957 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Bulovas J. Lietuvos TSR teisingumo organizacija ir valdymas (1940 – 1967 m.), Vilnius, 1968, p.23.
[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 87.
[3] LCVA. F. R-761, ap. 1, b. 233, l. 52.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:09