O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-590 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠEDUVOS LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R- 590

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Šeduvos liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Vietoje Panevėžio apylinkės teismo, kurio jurisdikcijoje buvo Panevėžio miestas, Panevėžio, Naujamiesčio, Krekenavos, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių, Rozalimo, Pušaloto, Pumpėnų, Smilgių ir Šeduvos valsčiai sudaryti atskiri liaudies teismai.2Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Panevėžio I - III, Ramygalos, Raguvos, Subačiaus ir Šeduvos liaudies teismai.3

Šeduvos liaudies teismo (buveinė Šeduvoje) jurisdikcijai buvo priskirti Šeduvos miestas bei Šeduvos, Smilgių ir Rozalimo valsčiai.4

Tikslios datos, kada Šeduvos liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė, nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė Lietuvos valstybiniam archyvui 59 Šeduvos liaudies teismo bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1994 m. fondas buvo pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir peršifruotos. Papildomai įrašyta 1 byla - senas apyrašas Nr. 1

Iš viso fonde Nr. R-590 yra 1 apyrašas, 60 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų ir teisme spręstų civilinių bylų.

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašytos Šeduvos liaudies teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, padirbtų pinigų platinimo, įžeidimo, šmeižto, vagysčių, svetimo turto pasisavinimo, išžaginimo, spekuliacijos, sukčiavimo, kerštavimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso į fondo Nr. R-590 apyrašą Nr. 1 įrašyta 60 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
2 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 2, l. 20, 20 a.p..
3 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 85.
4 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 85.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:08