O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-591 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VAŠKŲ LIAUDIES TEISMO FONDĄ NR. R-591

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vaškų liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.1

Iki tol veikęs Pasvalio apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje buvo Pasvalio miestas ir Pasvalio, Krinčino, Vaškų, Saločių ir Joniškėlio valsčiai, pertvarkytas į Vaškų ir Pasvalio liaudies teismus.2

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Vaškų liaudies teismas. Vaškų liaudies teismo jurisdikcijai buvo priskirti Vaškų, Saločių ir Joniškėlio valsčiai.3

Tikslios datos, kada 1940 m. Vaškų liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m., prasidėjus vokiečių okupacijai, ją baigė , nenustatytos.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl vagysčių, kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismai sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė Lietuvos valstybiniam archyvui 40 Vaškų liaudies teismo bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1994 m. fondas buvo pertvarkytas: patikslintos bylų antraštės, dokumentų datos, bylos susistemintos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka ir peršifruotos. Pertvarkant fondą rastos 2 neaprašytos bylos, kurios įrašytos į fondo apyrašą Nr. 1, o 1 apskaitos vienetas perkeltas į fondą Nr. 1731.

Iš viso fonde Nr. R-591 yra 1 apyrašas, 41 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1940 - 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondas nepilnas - nėra teismo veiklos dokumentų ir teisme spręstų civilinių bylų.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos Vaškų liaudies teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, garbės ir orumo įžeidimo, girtuokliavimo, turto iššvaistymo, prievolių nepristatymo, vagysčių, neatvykimo eiti teismo tarėjo pareigas, grasinimo ir kt., Vaškų teismo vykdytojo vykdomoji byla ir personalo byla.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-591 apyraše Nr. 1 įrašytas 41 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1940 – 1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Švedaitė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
2 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 20 a.p.
3 LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 86. 
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:07