O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-610 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO FONDĄ NR. R-610

2008-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1945-02-07–1946-03-24)

Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1953-04-22)

Valstybinis arbitražas (1953-04-23–1954-06-23)

Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1954-06-24–1987-03-24)

Lietuvos TSR valstybinis arbitražas (1987-03-25–1990-03-12)

Lietuvos Respublikos valstybinis arbitražas (1990-03-13–1994-04-12)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-02-07 nutarimu Nr. 44 įsteigtas Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadintas Valstybiniu arbitražu prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių - respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tapo pavaldus Lietuvos TSR teisingumo ministerijai ir pavadintas Valstybiniu arbitražu.[3]

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1954-06-24 nutarimu Nr. 425 „Dėl Valstybinio arbitražo“ arbitražas tapo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir pavadintas Valstybiniu arbitražu prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.[4]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1987-03-25 įsaku Nr. XI-1528 „Dėl Valstybinio arbitražo prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR valstybinį arbitražą“ Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkytas į Lietuvos TSR valstybinį arbitražą.[5]

 Lietuvos TSR valstybinis arbitražas buvo sąjunginė respublikinė institucija ir buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS valstybiniam arbitražui.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1990-03-13 nutarimu Nr. I-18 „Dėl Lietuvos teritorijoje esančių sąjunginio ir sąjunginio - respublikinio pavaldumo įmonių, įstaigų ir organizacijų statuso“ visos Lietuvos teritorijoje esančios sąjunginio ir sąjunginio - respublikinio pavaldumo valstybinės įmonės, įstaigos ir organizacijos perėjo Lietuvos Respublikos jurisdikcijai.[6] Lietuvos TSR valstybinis arbitražas pavadintas Lietuvos Respublikos valstybiniu arbitražu.

Lietuvos Respublikos Seimas 1994-04-12 įsakymu Nr. 1-433 Lietuvos Respublikos valstybinį arbitražą likvidavo, o jo vietoje įsteigė Lietuvos Respublikos ūkinį teismą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Valstybinis arbitražas prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR valstybinis arbitražas, Lietuvos Respublikos valstybinis arbitražas sprendė ūkinius ginčus tarp valstybinių, kooperatinių ir visuomeninių įmonių, organizacijų ir įstaigų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1998-07-20 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos ūkinio teismo perėmė 1907 Lietuvos Respublikos valstybinio arbitražo 1945–1992 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr.1, Nr. 2, Nr. 3.

1998-08-26 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos ūkinio teismo perėmė 5238 Lietuvos Respublikos valstybinio arbitražo 1993–1994 m. bylas, įrašytas apyraše Nr.2.

Iš viso fonde Nr. R-610 yra 3 apyrašai, 7145 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1994 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Fonde yra Lietuvos Respublikos ūkiniame teisme baigtų nagrinėti bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio arbitražo tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR valstybinio arbitražo įsakymai veiklos klausimais, vyriausiojo arbitro nutarimai bei atsakymai į skundus priežiūros tvarka, arbitražo Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai bei gamybinių pasitarimų protokolai, arbitražo darbo patikrinimo aktai, pranešimai vyriausybei dėl ūkinių organizacijų veiklos trūkumų, metų darbo planai, bylų nagrinėjimo statistinės ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, įstatymų ir arbitražo praktikos apskaitos kodifikacijos kortelės, etatų sąrašai ir sąmatos, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 451 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1994 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Arbitražo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos arbitražo bylos dėl turtinių ginčių, dėl iškeldinimo iš patalpų bei sutarčių sudarymo.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 6527 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945 m., 1954–1994 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vyriausiojo arbitro įsakymai veiklos klausimais, arbitražo ataskaitos apie karo prievolininkus, slaptų dokumentų priėmimo - perdavimo ir sunaikinimo aktai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, asmenų, kuriems leista dirbti su slaptais dokumentais, sąrašai, arbitražo bylos, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 167 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1961–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 26, l. 18.
[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 51, l. 7.
[4] LCVA. F. R-610, ap. 1, b. 9a, l. 104.
[5] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 722, l. 25.
[6] Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios. 1990-03-20, Nr. 9, psl. 316.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:06