O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-726 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. R-726

2007-06-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos teismas (Landesgericht in Wilna) (1941-07-17–1944 m.) 

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus ir atkūrė iki 1940-06-15 veikusius įstatymus ir teismų įstaigas.[1]

Prasidėjus Vokietijos - Sovietų Sąjungos karui, Vilniuje ir Vilniaus srityje teismų įstaigas atkūrė Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas.

Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto teismų skyriaus 1941-07-17 įsakymu Nr.49 buvo paskirtas Vilniaus apygardos teismo pirmininkas.[2] Vilniaus apygardos teismas buvo pavaldus Teisingumo ministerijai, o nuo 1941-08-05 – Teisingumo vadybai.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[3]

Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Vilniaus, Eišiškių, Šalčininkų, Kaišiadorių, Trakų, Švenčionių, Švenčionėlių, Ašmenos, Smurgainių, Svyrių ir Varnionių apylinkių teismai.

Tiksli data, kada 1944 m. Vilniaus apygardos teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos teismas buvo apeliacinė instancija apylinkių teismų civilinėms ir baudžiamosioms byloms, taip pat - pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, kurios nepriklausė apylinkės teismo kompetencijai.[4]

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyta.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1959-07-01 įrašytas Vilniaus apygardos teismo fondas Nr. R-726, kuriame buvo 827 bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 2.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 1969-05-15 perėmė 5 bylas, įrašytas apyraše Nr. 3.

1965 m., 1968 m., 1975 m., 1977 m. ir 1996 m. į apyrašus Nr. 1 - 3 papildomai įrašytos 367 bylos.

Iš viso fonde Nr. R-726 yra 3 apyrašai, 1199 apskaitos vienetai.

 Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

 Baudžiamosiose ir civilinėse bylose yra 1940 m. dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl žmogžudysčių, vagysčių, plėšikavimo, naminės degtinės varymo, kūno sužalojimo, spekuliacijos, išžaginimo, sukčiavimo, padegimo, melagingų parodymų, abortų, kapo išniekinimo, dokumentų klastojimo, eismo taisyklių pažeidimo ir kitų nusikaltimų.

 Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta apyraše įrašytų bylų abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 828 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos, baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių ir lietuvių vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo ieškomų asmenų, teisiamų asmenų, suėmimo klausimais dokumentai, teismo posėdžių dienoraščiai, Vilniaus apygardos kriminalinės policijos dokumentai.

Baudžiamosios bylos dėl žmogžudysčių, neteisėto miško kirtimo, muštynių, naminės degtinės varymo, žydų turto pasisavinimo ir kitų nusikaltimų.

Civilinės bylos dėl turto valdymo, nuostolių atlyginimo, globos paskyrimo turtui valdyti, mažamečiams vaikams prižiūrėti, ištuokų, testamentų, metrikų patvirtinimo ir kt.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, baudžiamosios - pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka, civilinės - pagal temas ir kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka. Sudaryta apyraše įrašytų bylų teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 366 apskaitos vienetai.

 Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nužudymų, sunkaus kūno sužalojimo, vagysčių ir kitų nusikaltimų.

 Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1942–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[2] LCVA. F. R - 727, ap. 6, b. 1, l. 2, 3.
[3] Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944). Vilnius, 1998, p. 157,163,177- 179.
[4] LCVA. F. R- 1549, ap. 1, b. 29, l. 37 - 38.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:02