O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-808 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO FONDĄ NR. R-808

2008-02-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas (1940-08-25–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-25 buvo išrinkti Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir teismo nariai.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas atkūrė veiklą.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo įgaliojimai baigėsi 1990-03-11, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas buvo Lietuvos TSR aukščiausia teismo institucija, prižiūrėjusi visų Lietuvos TSR teismo institucijų veiklą.

Lietuvos TSR Aukščiausiąjį Teismą rinko Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba penkeriems metams. Lietuvos TSR Aukščiausiąjį Teismą sudarė: LTSR Aukščiausiojo Teismo plenumas, LTSR Aukščiausiojo Teismo prezidiumas, Teisminė civilinių bylų kolegija ir Teisminė baudžiamųjų bylų kolegija.

Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo bylas kaip pirmosios instancijos teismas, taip pat kasacine tvarka kaip antrosios instancijos teismas bei priežiūros tvarka.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1987-12-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo perėmė 4511 Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo 1944–1975 m. bylų, įrašytų apyrašuose Nr.1, Nr. 4, Nr. 4a, Nr. 7.

2000–2003 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo perėmė 18328 Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo 1940–1941 m., 1944–1989 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 4a, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9.

2002-05-22 į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-808 yra 8 apyrašai, 22840 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo, TSRS ir Lietuvos TSR teisingumo ministerijų tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo tvarkomieji dokumentai liaudies teismams ir notarinėms kontoroms, teismo veiklos įsakymai, LTSR Aukščiausiojo Teismo prezidiumo posėdžių protokolai ir nutarimai, teismo operatyvinių pasitarimų protokolai, darbo planai, liaudies teismų ir notarinių kontorų darbuotojų suvažiavimų dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, civilinių ir baudžiamųjų bylų bei skundų priežiūros tvarka raidynai, etatų sąrašai ir metų sąmatos, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal teismo struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 508 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo 1-osios instancijos civilinės bylos, teismo sprendimų ir nutarčių nuorašai, civilinių bylų raidynai ir kartotekos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – teisminių bylų indeksų (numerių) eilės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1799 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo 1-osios instancijos baudžiamosios bylos, teismo nuosprendžių nuorašai, baudžiamųjų bylų abėcėlinės rodyklės ir kartotekos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – teisminių bylų indeksų (numerių) eilės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 13038 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių bylų kasacinių nutarčių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti civilinių bylų kasacinės instancijos, priežiūros tvarka nutarčių, atskirųjų nutarčių, teismo prezidiumo bei plenumo nutarimų nuorašai, civilinių bylų abėcėlinės rodyklės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal liaudies teismų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 2995 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Civilinių bylų raidynų (rodyklių) bylų apyrašas Nr. 4a

 

Apyraše įrašyti civilinių bylų 2-osios (kasacinės) instancijos, priežiūros tvarka, teismo prezidiume ir plenume išnagrinėtų civilinių bylų abėcėlinės rodyklės (raidynai) ir kartotekos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų temas.

Iš viso apyraše Nr. 4a įrašyti 274 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Baudžiamųjų bylų kasacinių nutarčių ir raidynų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti baudžiamųjų bylų 2-osios (kasacinės) instancijos, priežiūros tvarka, atskirųjų nutarčių nuorašai, teismo prezidiumo ir plenumo išnagrinėtų baudžiamųjų bylų abėcėlinės rodyklės (raidynai) ir kartotekos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų temas.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 3283 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti TSRS teisingumo liaudies komisariato, TSRS generalinio prokuroro tvarkomieji dokumentai, metų civilinių, baudžiamųjų 1-osios instancijos bei kasacinių, priežiūros bylų statistinės ataskaitos, baudžiamųjų 1-os instancijos bylų už valstybinius nusikaltimus nuosprendžių nuorašai, Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos priežiūros bylų už valstybinius nusikaltimus nutartys, baudžiamųjų priežiūros bylų už valstybinius nusikaltimus Prezidiumo ir Plenumo nutarimai, asmenų, atleistų prieš laiką iš pataisos darbų įstaigų ir kuriems paskirtas priverstinis gydymas, nutartys, Aukščiausiojo Teismo apibendrinimai, apžvalgos ir pažymos dėl teismo veiklos, slaptų dokumentų ir bylų sunaikinimo aktai, susirašinėjimo dėl nuteistų mirties bausme nuosprendžių vykdymo dokumentai, baudžiamųjų bylų rodyklės ir kartotekos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 629 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Buvusių įslaptintų baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios ir stebėjimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal nuteistųjų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyta 314 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1945–1971 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 10.
[2] LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO FONDO NR. R-808 PAPILDYMĄ

2015-03- 04 Nr. SA-44

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo fondą Nr. R-808 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-02-13 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-76

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos ypatingasis archyvas 2012-04-02 raštu Nr. (10.1.)V4-78 Lietuvos centriniam valstybės archyvui perdavė 1 Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo neaprašytą bylą.

2015 m. vasario mėn. byla buvo aprašyta ir įrašyta į apyrašo Nr. 8 tęsinį.

Sudarytas fondo tvarkymo aktas.

Iš viso fonde Nr. R-808 yra 8 apyrašai, 22842 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo susirašinėjimo su Lietuvos TSR prokuratūra, Lietuvos TSR valstybės saugumo komitetu bylų persiuntimo pakartotinam nagrinėjimui, grąžinimo į minėtų įstaigų archyvus klausimais dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 649. Dokumentų chronologinės ribos 1955–1956 m.

Iš viso fondo Nr. R-808 apyraše Nr. 8 įrašyta 630 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:01